Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 21 februari 2017

Van der Staaij (SGP), angstzaaier en grootlobbyist van het militair-industrieel complex, dat heeft hij geleerd van jezus.......

'Christenbroeder' Kees 'ijzervreter' van der Staaij, nam vorige week woensdag deel aan Standpunt NL. Hier zei van der Staaij, dat hij de stelling op Standpunt NL van die dag steunde, de stelling dat het nog jaren duurt voordat de legermacht weer op orde is...... Op orde voor oorlogsvoering tegen bijvoorbeeld Rusland, één van de grootste vijanden van deze 'christelijke' scherpslijper.

Het bonnetjesdebat ('Teevendeal') kwam nog even voorbij, vanwege nieuwe onthullingen en dat vindt van der Staaij nogal vermoeiend..... Logisch dat dit vermoeiend is voor van der Staaij, zeker daar hij Rutte 2 door dik en dun heeft gesteund, voorts is van der Staaij zwaar onder de indruk van de Engelse term 'crimefighter' en de disfunctionerende VVD labbekakkers* die deze 'titel' werd toebedeeld........ En nee, hij steunt geen moties van wantrouwen, dat is immers niet de taak van een oppositiepartij, die in alles mee stemt met de regering, wat zeg ik, die het inhumane neoliberale kabinet Rutte 2 door dik en dun heeft gedoogd!!

Van der Staaij had geen zin om een conclusie te trekken over de Teevendeal, daar is als 2, 3 keer over gezegd dat 'er wat mis was...' ha! ha! ha! ha! Nou dat is wel het eufemisme van de maand! Jezus!! Uiteraard had u al begrepen, dat van der Staaij best tevreden was met Rutte; je vraagt je af wat deze kwezel nog in de Kamer doet, god allemachtig!!

Van der Staaij is commandant van een tank geweest (ha! ha! ha! Je ziet 't voor je, als was het een stripverhaal!), toen hij in militaire dienst zat, dat was immers de taak die de here (jezus) de fundi-christenen heeft opgedragen: 'als je op de wang geslagen wordt, keer je de loop van de tank om in de richting van je vijand en schiet hem vervolgens kapot.......'

Niet vreemd dus, dat van der Staaij weer echte Hollandse tanks van Duitse of VS makelij wil. We hebben tanks nodig, zo liet van der Staaij parmantig weten.

Van der Staaij staat achter de acties van Nederland in Irak en Syrië, je kan die landen immers niet genoeg kapot bombarderen..... Oh nee, Nederland bombardeert niet op Syrisch grondgebied, daar doen we alleen verkenningen, zodat andere kunnen bombarderen...... Zo stond van der Staaij ook achter de illegale oorlog van de VS tegen Afghanistan, Irak en Libië, waar zoals u kon lezen ook Syrië aan toegevoegd kan worden, daar de huidige oorlog rechtstreeks uit de pennenkoker van het Pentagon, de CIA en de NSA komt. Ach en dat dit IS heeft voortgebracht, een kniesoor die daar op let, bovendien houdt dat het militair-industrieel complex draaiend!!

De F16's is wel een punt van bezorgdheid voor van der Staaij, daar deze bijna uit de lucht vallen....... ha! ha! ha! ha! ha! Hoe kan van der Staaij, als christen dan de verkoop van de F16's aan landen als Turkije goedkeuren??? Heeft-ie dat ook uit de bijbel geleerd: straaljagers als uitstekende straaljagers verkopen, terwijl die uit de lucht vallen?? (overigens een dikke leugen, kan me niet herinneren wanneer zo'n onding voor het laatst zomaar uit de lucht viel.....)

Trouwens als van der Staaij z'n huiswerk goed heeft gedaan, weet hij dat de JSF een waardeloze straaljager is, ten eerste daar het geen jager naar de huidige maatstaven is.......... Ach, als het om belasting uitgeven voor militaire zaken gaat, zijn de fundi-'christenen' niet zo moeilijk!!

Als een volleerd volksverlakker maakte van der Staaij zich gemaakt druk over de bezuinigingen op Defensie.... Alsof hij niet net 4 jaar, wat zeg ik 6 jaar lang de kabinetten Rutte 1 en 2 heeft gesteund. Waarom maakte hij zich destijds niet zo druk, dat hij z'n gedoogsteun heeft ingetrokken??? Van der Staaij zei vooral zo pissig te zijn, omdat de bijbel de overheid gebied te zorgen voor de burgers...... ha! ha! ha! ha! ha!

Oh dus de bijbel zegt dat je daarvoor illegaal oorlog moet voeren in landen waar je geen bliksem te zoeken hebt, die mensen daar zo tart, dat we in de EU met aanslagen te maken hebben; zou dat nu echt in de bijbel staan, van de Staaij???

Nog even over die steun aan de kabinetten Rutte: daarover stelde van der Staaij, dat het zonder de inmenging van de SGP nog veel meer bezuinigd was....... ha! ha! ha! ha! ha! Goed hè van 'christenbroeder' van der Staaij?!!

Voorts wilde van der Staaij nog even gezegd hebben dat het bouwen van marineschepen (inclusief peperdure onderzeeërs), goed is voor de werkgelegenheid....... Zo hoort god 't graag: zoveel mogelijk wapens en ander militair tuig fabriceren voor de werkgelegenheid en de vernietiging 'van zijn schepping...'

De neoloibrale hufter Kockelman, presentator van Standpunt NL, haalde nog even oud-generaal van Kappen in de uitzending, die nu t.b.v. het militair-industrieel complex in de VVD Eerste Kamerfractie zit.... Deze smerige hufter durfde de toestand van het Nederlandse leger te vergelijken met de Watersnoodramp in 1953 en noemde de 'fysieke toestand' van het leger dan ook 'rampzalig......'

Zo wordt de Nederlandse luisteraar van 'de nieuws en actualiteiten zender' dagelijks besodemieterd, bang gemaakt en gehersenspoeld......... Radio1: 'nieuws, actualiteiten', heel veel sport, 'muziek' en totaal overbodige achterlijke aankondigingen.......

Wat betreft dat hersenspoelen, hier een citaat van de SGP Jongeren webpagina, dit n.a.v. het CDA pleidooi voor de herinvoering van de dienstplicht : 'SGP-jongeren is blij dat het CDA dit thema opnieuw onder de aandacht brengt en ziet zeker mogelijkheden in het plan. Wat ons betreft is het inderdaad goed dat jongeren plichtsbesef krijgen ingebakken en moeten leren wat hun rol is in de maatschappij'. ha! ha! ha! ha! ha! Ook van der Staaij is voorstander van de dienstplicht, terwijl hij tegelijkertijd tegen abortus en euthanasie is....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

* Even ter herinnering: de VVD'ers Opstelten, Teeven, van der Steur en Dijkhoff.

Klik voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten