Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 27 februari 2017

Asscher, de PvdA heeft veel gedaan voor natuur, milieu en dierenwelzijn.......... AUW!

Vroege Vogels had gistermorgen PvdA volksverlakker Asscher i.h.k.v. 'De groene meetlat', waar wekelijks een lijsttrekker van een politieke partij wordt bevraagd naar het 'groene gehalte' van zijn/haar partij*.

Als je de woorden van Asscher moet samenvatten kom je tot de conclusie die in de kop staat: de PvdA heeft als regeringspartij de afgelopen 4 jaar veel gedaan voor natuur, milieu en dierenwelzijn........

Uiteraard beloofde Asscher nog 'veel meer moois' als de PvdA ook de komende jaren zal meeregeren.... Terwijl iedere imbeciel intussen kan weten, dat de verkiezingsbeloften van de PvdA houdbaar zijn tot een paar dagen na de verkiezingen........

PvdA trol en leeghoofd Dijksma heeft niets tegen megastallen en gigastallen gedaan, sterker nog je zou kunnen stellen dat ze deze vorm van veehouderij heeft gestimuleerd**. Dijksma heeft meegeholpen de melkquota af te schaffen (in de EU), waardoor boeren, zelfs toen het quota nog van kracht was, meer koeien kochten en de boetes op de koop toenamen. We weten waar dit toe heeft geleid, de boeren klagen nu steen en been en de vervanger van Dijksma, PvdA flapdrol van Dam heeft een opkoopregeling ingesteld, waar de overheid € 1.200,-- per koe betaalt, als de boer stopt met zijn werk, dan wel een fiks aantal beesten afstoot...*** Daar mogen u en ik voor opdraaien...... Dit alles, terwijl Nederland al bij het aantreden van Dijksma, veel te veel mest produceerde gezien de EU regels........ Kortom Dijksma had moeten voorkomen, dat boeren nog meer koeien aanschaften!!

Hoeveel varkens en kippen er de afgelopen 4 jaar zijn omgekomen bij stalbranden, weet ik niet (klik voor een paar voorbeelden op het label 'brand in dierenopslag', dat u onder dit bericht aantreft) , maar het is een gigantisch aantal. Niet één keer hebben Dijksma en van Dam geprobeerd regelgeving in te voeren, waarmee de boeren worden gedwongen, maatregelen tegen stalbranden te nemen: zoals een brandalarm en een sprinklerinstallatie aan te leggen...... Nee, 'echt geweldig' de PvdA bezorgdheid om dierenwelzijn......

De verslaggever die met Asscher op bezoek was in een favoriet natuurgebied van deze volksverlakker, hield Asscher het versnipperde Nederlandse natuurlandschap voor en dat daar steeds meer van wordt afgesnoept. Heb geen zin om e.e.a. na te luisteren (slecht voor m'n bloeddruk), maar meen de kwast toch stellig te hebben horen zeggen, dat de PvdA daar veel aan heeft gedaan......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja, dat kan je wel stellen Asscher!!

Of de kolencentrales snel worden gesloten, als de PvdA het weer voor het zeggen krijgt..... Uiteraard zal dit dan zo snel mogelijk gebeuren...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja, dat kan ook in 2030 zijn, als je weet hoe politici en vooral die van de PvdA dit soort woorden kunnen uitleggen!! Voorlopig is de PvdA mede verantwoordelijk voor een subsidie van 3,5 miljard, die VVD Obersturmbannführer Kamp onlangs voor biobijstook in kolencentrales heeft toegezegd........ Daarmee wordt de zware vervuiling door kolencentrales nauwelijks verminderd, maar wel worden er voor die biobijstook bossen gekapt in de VS........ Dit n.a.v. het 'energieakkoord.....'

Daarover gesproken, dat 'energieakkoord': een volkomen lam akkoord, waar de zichzelf serieus nemende milieuorganisaties zich intussen de ogen voor uit de kop schamen >> dit energieakkoord werd gesteund en mede opgezet door de PvdA!! Uiteraard kwam het klimaatakkoord van Parijs nog ter sprake, daar is Asscher nog steeds heel blij mee...... Terwijl echte deskundigen vorig jaar stelden, dat de maximale temperatuurverhoging van 2 graden overschreden zal worden, zelfs al zouden de voorziene maatregelen in dat akkoord morgen doorgevoerd worden.........

Deze deskundigen stellen dat de temperatuur een stuk hoger dan 2 graden zal zijn en eerder op 3 graden of hoger zal uitkomen, dit doordat allerlei zaken de boel verder zullen opjagen. Neem het smelten van de gletsjers en poolkappen, daardoor wordt op ijsvrije plekken de zon niet meer weerkaatst >> nog meer opwarming >> nog meer oppervlakten die ijsvrij raken, enz. enz........ Daarnaast begint de permafrost te ontdooien, daarbij komen grote hoeveelheden methaangas vrij, een uiterst sterk broeikasgas, ook hier treedt, net als bij afsmelting van ijs, een cumulatief effect op.........

Moet u nagaan, ik sprak niet eens over de verhoging van de maximumsnelheid, waardoor onze lucht nog smeriger is geworden (wij zijn al één van de slechtsten in de EU op dat gebied), een verhoging gesteund door de PvdA!!

Asscher? Een goede vervanger voor de grootste bedrieger van kiezers die Nederland de afgelopen decennia heeft gekend: PvdA hufter Samsom!!

Denkt u aan het voorgaande, als u op 15 maart a.s. van plan bent op de PvdA te stemmen en zegt het voort!!

*   Opvallend weinig vrouwen als lijsttrekker, logisch toch, we hebben 'pas' sinds 1922 actief kiesrecht voor vrouwen, dus die moeten niet zeuren.......

**  Door de intensieve veehouderij, naast alle ellende voor dieren en de vele transportbewegingen over de aarde voor deze doodsindustrie, komt er met 'vleesproductie' een gigantische hoeveelheid methaangas in het klimaat, een uiterst sterk broeikasgas. Daarnaast vergroot deze veehouderij het wereldvoedselprobleem: immers voor 1 kilo vlees is gemiddeld 5 kilo groenten nodig, plus een enorme plas (drink-) water. Voorts worden oerwouden gekapt voor soja, dat wordt gebruikt in diervoer, 80% van de wereldsojaproductie gaat naar de intensieve veehouderij. Nederland is de nummer 2 importeur van soja (na China), dat bestemd is voor de 500 miljoen dieren (een half miljard!!) die hier jaarlijks worden groot en doodgemarteld....... Hoe bedoelt u: Nederland is vol???

*** Volgens een boer op Radio1 'een goede prijs'. Boeren krijgen geld i.h.k.v. de 'stoppersregeling'. Niet duidelijk is, of dit voor boeren is, die hun bedrijf van de hand doen. Heb een aantal webpagina's (hier 1 voorbeeld) bekeken en concludeer dat dit voor elke boer is die vee afstoot........ Met andere woorden: weer mag de belastingbetaler opdraaien voor wanbeleid van Rutte 2 (m.n. Dijksma) en de EU!! Datzelfde geldt overigens ook, als de stoppersregeling alleen voor boeren is, die stoppen met hun bedrijf......

Zie ook: ''Jessias' Klaver de valsgroene neoliberale volksverlakker op 'links......''

Voor meer berichten n.a.v. het bovenstaande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten