Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 7 augustus 2017

Klaas Valkering (CDJA en 'hip haar'): het CDA heeft een eigen duurzaam beleid....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Klaas Valkering, boerenzoon en o.a. voorzitter van het CDJA, zat afgelopen zaterdag bij politiek zemelaar Boonman aan tafel in TROS Kamerbreed. Valkenburg roemde het klimaatakkoord van Parijs, terwijl zelfs de beprijzing van de CO2 uitstoot niet niet besproken mocht worden tijdens het overleg dat tot het akkoord leidde.......

Logisch dat het CDA wel voor dit verdrag is, immers het CDA doet er alles aan om zo min mogelijk maatregelen te nemen, om de klimaatverandering nog enigszins te beperken. Het CDA is samen met de VVD en de kleine christelijke partijen groot voorstander van intensieve veehouderij, een enorme aanjager van de klimaatopwarming, daarover zo meer.

Valkering liets als CDA politicus weten, dat het CDA een eigen duurzaam beleid volgt....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Als we het aan het CDA overlaten, staat Nederland al over 50 jaar voor een deel onder water!!

Nogmaals: om te bewijzen dat het hem ernst is, roemde Valkering het totaal ontoereikende klimaatakkoord van Parijs. U weet wel, waar men afsprak dat de temperatuur deze eeuw niet met meer dan 2 graden Celsius mag stijgen, terwijl ook ten tijde van het klimaatoverleg in Parijs al bekend was, dat met de voorgestelde maatregelen de temperatuur met meer dan 2 graden zal stijgen, iets dat sindsdien door meerdere deskundigen middels onderzoek is aangetoond, de temperatuur zal zelfs met meer dan 3% stijgen, gezien alle cumulatieve effecten......

Zo doet de temperatuurstijging de permafrost in Siberië ontdooien, iets dat nu al gebeurt en waarbij enorme hoeveelheden methaangas vrijkomen.... Methaangas is een uiterst sterk broeikasgas, dat de klimaatverandering aanjaagt, waardoor er nog meer permafrost (en ijs van de poolkappen) ontdooit, wat de klimaatverandering nog verder zal opjagen enz. enz....

Over methaangas gesproken, Nederland stoot op een enkel ander land na, de grootste hoeveelheid methaangas uit, dit uit de intensieve martelveehouderij, waarin Valkering opgroeide........ Het CDA is voor een nog veel grotere veestapel in Nederland, dan de nu al 500 miljoen dieren (ja een half miljard!!) die hier jaarlijks groot en doodgemarteld worden..........

Dit alles is geen probleem voor Valkering, sterker nog: als het aan hem ligt, zal de volgende minister op milieugebied van het CDA zijn....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Zeg maar zoals onder het wanbeheer van de Zeeuwse gemuteerde CDA kleiaardappel Balkenende, oh nee, die had geen minister van milieu! Destijds mocht o.a. de Groningse sjoemelende CDA tweedehands paardenhandelaar Bleker als staatssecretaris het bestaande milieubeleid de nek omdraaien en de ecologische hoofdstructuur naar de kloten helpen.......

Valkering wil bedrijven geen dwingende maatregelen opleggen, het CDA houdt van een hoffelijke manier van politiek bedrijven, zo liet Valkering weten....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja, u had het al begrepen: de bedrijven in de watten leggen en hen zelf afspraken laten maken, uiteraard zonder enige verplichting! Het CDA is niet voor niets verworden tot een politieke lobby voor het bedrijfsleven en de welgestelden....... Dat is overigens al jaren zo, het feit dat de NVWA een volkomen ineffectief inspectieorgaan is, is (alweer) één op één te danken aan het CDA..... Onder Balkenende werden goedwerkende (lastige) inspectieorganen bij elkaar gevoegd, ondergebracht bij Economische Zaken, met een fikse bezuiniging op het budget en het aantal personeelsleden........

Daarnaast durfde Valkering nog op te merken, dat de idee dat mensen zich het leven willen benemen, daar het voltooid is, hem tegen de borst stuit........ De schoft! Juist zijn CDA is één van de partijen die ervoor hebben gezorgd dat vele ouderen geen zin meer hebben om door te leven...... Bovendien, een gelovige in stokoude kwaadaardige sprookjes moet z'n bek al helemaal houden over euthanasie, is hij nou helemaal van de pot gerukt!!

Beste bezoeker, heb ik toch nog goed nieuws, het CDJA is in tegenstelling tot het CDA voor het legaliseren van wiet...... Uiteraard kwam daarna nog een donderwolk: het CDJA is tegen het mogen hebben van één XTC pil..... Logisch, aan XTC gebruik overlijdt in Nederland jaarlijks het enorme aantal personen van gemiddeld 2 en aan de harddrug alcohol overlijden gemiddeld 'maar' 12 personen per dag!! Overigens is alcohol In de ogen van het CDA geen harddrug.........

Valkering? Een typische hypocriete CDA schoft!

Zie ook:
'Klimaattop Madrid: de grote vervuilers hebben veel te veel invloed'

'Klimaattop Madrid bij voorbaat mislukt'

'IETA, lobbygroep van oliemaatschappijen en andere grote vervuilers, manipuleert klimaattoppen'

'Shell houdt zich niet aan het klimaatakkoord: 8 bewijzen'

'Bas Eickhout ('GroenLinks' EU) was vanuit Bonn wel tevreden over het Rutte 3 regeerakkoord..........' (dezelfde Eickhout die als grofgraaier in de EU stemde voor het langer toestaan van het kankerverwekkende gif glyfosaat, onderdeel van Roundup.....)

'Shell en Exxon die ondanks eigen onderzoek niets hebben ondernomen tegen klimaatverandering, willen met subsidie CO2 opslaan in lege gasvelden'

'Uniper (energiebedrijf van Finse staat) bezig met rechtszaak tegen Nederlandse staat voor sluiten kolencentrales'

'Exxon in VS onder vuur vanwege de al decennialang voorradige kennis over de menselijke hand in de klimaatverandering'

'Universiteit van Cambridge overstag: 6 miljoen pond voor onderzoek naar oliewinning t.b.v. Shell'

'Amazonegebied in brand, Black Rock verdient daar vele miljoenen mee

'Kees Verhoeven (D66 2de Kamer) wil een grote EU, maar 'alleen op de grote onderwerpen...' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'PvdA, CDA en VVD willen zich niet bij het klimaatakkoord van Parijs neerleggen!!!!'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten