Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 26 augustus 2017

Eigen risico op de schop met Yvonne van Rooy (CDA)...... OEI!!!

Yvonne van Rooy is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), niet dat ze ook maar iets op het gebied van de gezondheidszorg heeft gestudeerd, nee van Rooy is als zovelen politiek benoemd, benoemingen voor figuren die zijn uitgepoept in de politiek en dat op veel te dik betaalde banen......

Van Rooy was in het verleden werkzaam voor het CNV ofwel het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (ha! ha! dit zou een contradictio in terminus moeten zijn....), niet vreemd dus dat ze met een plan op de proppen kwam, om het de ziekenhuizen makkelijker te maken en niet als christen met een plan te komen om het misdadige eigen risico af te schaffen..... Het eigen risico dat op zich het solidariteitsgevoel al aantast (afbraak van het solidariteitsgevoel onder de bevolking, zie de roep die keer op keer terugkomt om rokers extra te belasten en/of hen zelfs behandelingen te weigeren...)......

Voor eenvoudige ingrepen in het ziekenhuis, zou men in het vervolg € 150,-- eigen risico moeten betalen....... Dit gaat uiteraard ook volkomen in tegen het solidariteitsprincipe in de zorg, immers alleen gezonde personen, die misschien eens in de 10 jaar een keer naar het ziekenhuis moeten, profiteren hiervan daar zij anders bijna hun gehele eigen risico waren kwijt geweest....... Chronisch zieken, ouderen en zwakkeren schieten hier niets mee op, daar ze in het overgrote deel van de gevallen minstens 2 keer, maar vaak meer keer per jaar naar het ziekenhuis moeten........

Moet u nagaan: van Rooy probeert met dit voorstel de tegenstanders van het eigen risico de wind uit de zeilen te nemen...... ha! ha! ha! ha! ha! ha ha! ha! Knettergek!

Standpunt NL op Radio1 besteedde hier gistermorgen de uitzending aan, dit met de stelling: 'Het eigen risico moet blijven zoals het is....' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! De foute redactie van dit programma, dat meestal door de neoliberale hufter Kockelman wordt gepresenteerd, maar wegens diens vakantie werd waargenomen door presentator de Zwart, moet hebben gedacht: nu of nooit! Uiteraard is het grootste deel van de luisteraars tegen het eigen risico, maar dat interesseert de 'christelijke' KRO-NCRV kliek geen barst, men is daar voor het eigen risico, het is immers o.a. een uitvinding van volksverlakkers partij het CDA..........

Met deze stelling, kan men over een paar maanden in Standpunt, of een ander programma van deze omroep de luisteraar voor houden, dat 'het grootste deel van de bevolking' voor het eigen risico is........... Met andere woorden, waarom was er in de stelling geen ruimte voor het afschaffen van het eigen risico?? Door op één van de stellingen te stemmen, geef je aan dat je het eigen risico accepteert......

Te gast in Standpunt NL was 'zorgeconoom' (ha! ha! ha!) Marcel Canoy en u begrijpt het al, deze neoliberaal ziet het voorstel van van Rooy helemaal zitten. Deze plork die hoogstwaarschijnlijk nooit enige armoede heeft gekend in zijn leven, zei doodleuk, dat de bijstandgerechtigden en chronisch zieken in veel gemeenten worden ontzien bij het eigen risico en de premiebetaling........

Deze Canoy heeft nog nooit gehoord van het grote aantal mensen dat door alle armoede grote problemen heeft met het ophoesten van de premie en het eigen risico...... Zo is er intussen een groot aantal 'zorgmijders', mensen die vanwege het eigen risico, zich een ziekenhuis bezoek niet kunnen permitteren en de verwijzing van de huisarts niet opvolgen........ De gevolgen daarvan zijn over het algemeen desastreus daar de klachten zich gaan stapelen en uiteindelijk een spoedopname, of erger nog een overlijden volgt......... Dat laatste is dan weer gunstig voor de zorgkosten, immers een dode gebruikt geen zorg......

Vergeet niet dat onder Rutte 2 het aantal mensen dat tegen-, op- of onder armoedegrens moet leven, is gestegen tot boven de 4 miljoen, waarvan een fiks deel niet eens in aanmerking komt voor speciale bijstand..... Daarnaast zijn er een groot aantal GGZ patiënten, die bij god niet weten hoe ze rond moeten komen, terwijl VVD ploert Schippers heeft bezuinigd op de zorg voor die mensen..... Vandaar het grote aantal verwarde mensen op straat, mensen waar de politie geen raad mee weet....... Al moet ik toegeven, dat dit beleid wel resultaat heeft opgeleverd: een groot aantal extra (geslaagde) suïcides, zodat ook deze mensen geen zorg meer nodig hebben >> besparing!!

Canoy durfde zelfs te beamen wat hufter de Zwart stelde: met een paracetamol gaan veel klachten ook weg........ Vandaar dat ik beide 'heren' dan ook een slopende chronische ziekte toewens, met daaraan gekoppeld uitval voor het 'arbeidsproces' zodat ze dik in de armoede belanden...... Overigens een chronische ziekte waar paracetamol geen barst tegen uitricht.

Gelukkig kwam DSW (zorgverzekeraar) voorzitter Chris Oomen nog even aan het woord, deze stelde dat het eigen risico afgeschaft moet worden, daar dit het solidariteitsprincipe schaadt. Toen Oomen was uitgesproken, werd hij bedankt, zodat hij niet kon reageren op wat plork Canoy daarna te berde bracht..... Deze stelde dat dit niets met het solidariteitsprincipe te maken heeft. Alles wat krom is kan rechtgesproken worden, zo stelde Canoy en gaf Oomen daarmee nog een schop na, waarna hij nog dacht een slimme vergelijking te maken, die werkelijk kant nog wal raakte....... Eén ding bewees Canoy wel: alles wat krom is kan je rechtspreken (als je maar genoeg feiten buiten beschouwing laat...)

Lillian Marijnissen mocht ook heel even mee doen, en zij wees 'de heren' nog even op het feit, dat per gisteren de inkomens van zorgdirecteuren niet meer onder de Balkenende-norm vallen, u weet wel, dezelfde norm die op zich al meer dan een ton te hoog is........ Daarmee wordt er een verdere aanslag gepleegd op de gelden die voor 'medische zorg' werden en worden gereserveerd....... Uiteraard noemde Marijnissen ook de krankzinnig hoge medicijnkosten, waar het afbraakkabinet Rutte 2 geen reet aan heeft gedaan, oh nee, dat is niet helemaal waar: Schippers heeft zich herhaaldelijk een veer in de vieze reet gestoken, voor het overleg dat zij over de prijzen heeft gevoerd met de farmaceuten, ze durft zelfs te stellen dat ze daar ontzettend veel heeft binnengehaald........

Allemaal onzin volgens Canoy, zaken die niets met het eigen risico van doen hebben....... Alsof het niet gaat om de zorgkosten te verminderen, de opzet van het eigen risico, waar onderzoeken al hebben aangetoond dat dit de grootste onzin is........ Vergeet niet, dat mensen die te laat naar een ziekenhuis gaan, daar voor een fiks deel veel meer kosten maken dan nodig was geweest, waren ze eerder gegaan.......

Trouwens die Canoy hoopt zelf natuurlijk t.z.t. op een dik betaalde baan in de zorg, zeg maar één van de directeuren in een ziekenhuis (daar heb je er tegenwoordig al snel 3 of meer van....)......

Waar 'ook al niet' over werd gesproken, waren de enorme kosten die de zorgverzekeraars zelf maken met hun dienstverlening. Gehuisvest in peperdure designkantoren, vreet de veel te grote top daar dik mee uit de zorgruif en worden er kapitalen verspild aan reclame en marketing, zoals een flut tijdschrift uitgeven, dat geen verzekerde leest...........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten