Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 7 augustus 2017

VS, 'land' van de 'ongekende mogelijkheden' zoals censuur en andere persbreidel!!

Afgelopen zaterdag ontving ik een video van Brasscheck TV over censuur in de VS. Amy Goodman van 'Democracy Now!' deed verslag van een protest door de oorspronkelijke bevolking tegen de aanleg van de Dakota Access Pipeline (DAPL). Daarvoor wordt zij aangeklaagd door de VS overheid, m.a.w. journalisten mogen geen verslag doen van zaken, die de VS overheid in diskrediet brengen........

Na de uitzending van een verslag over de protesten, werd er een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Goodman........

Bekijk deze onthutsende video, waarin Goodman o.a. uitlegt dat het bedrijf, verantwoordelijk voor de aanleg van de DAPL, honden hebben ingezet tegen vreedzame demonstranten........ Overigens zien deze demonstranten zich als bewakers van het milieu en het klimaat. E.e.a. gebeurde al onder de 'groene vredesduif' Obama......... (die o.a. de bouw door de VS van de grootste kolencentrale van India in het natuurgebied de Sundarbarns goedkeurde....... Zodat daar de steenkool verbrand kan worden, die de VS op de wereldmarkt voor dumpprijzen aanbiedt.....)

Overigens zijn de laatste maanden al meerdere lekken ontdekt in de DAPL, m.a.w. de demonstranten hadden volkomen gelijk met hun protesten!!

Kijken mensen en geef de video door aan familie, vrienden en bekenden!

Reporters: Do your job and go to jail
The new press censorship in the US

Real reporters can't get their work on mainstream news.

So they create their own channels on the Internet.

Corporate America has found a new way to shut them down: Work with crooked cops, judges and prosecutors to arrest them.
​​​​​​​
By the way - this happened under Obama.Voor meer berichten over de DAPL, klik op het label met die afkorting, direct onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten