Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 17 augustus 2017

Kamp (VVD): jarenlang hadden we grote tekorten en moesten we bij de bedrijven aankloppen........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Het is u misschien bekend, dat ik nogal eens een fikse ongesteldheid oploop, als ik VVD Obersturmbannführer Kamp op de radio hoor. Vandaar ook dat ik me gisteren had voorgenomen niet naar Standpunt NL te luisteren, daar Kamp daar weer de gelegenheid kreeg z'n waardeloze beleid in Rutte 2 en dat kabinet zelf te roemen.

De stelling in Standpunt NL was dit keer: 'Kabinet laat economisch sterk Nederland na'. Uiteraard een kolfje naar de hand van bedrieger Kamp.

Per ongeluk stemde ik toch af op Standpunt NL, waar Kamp liet horen dat Nederland jarenlang een groot tekort had en dat het kabinet daarom bij het bedrijfsleven moest aankloppen...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Als Rutte 2 eindelijk werk had gemaakt van het tegengaan van belastingontduiking door Nederlandse bedrijven had het een fiks deel kunnen binnenhalen van de 30 miljard die jaarlijks aan belasting wordt ontdoken door die bedrijven..... Hetzelfde geldt voor het enorme bedrag dat zwartspaarders nog steeds weten te ontduiken, dit bedrag ligt vreemd genoeg nog steeds niet ver onder de 20 miljard op jaarbasis......

Voorts nogal vreemd die opmerking, daar het kabinet voor de gewone bedrijven in het MKB zo goed als niets heeft gedaan, vandaar ook dat er nooit zoveel faillissementen te zien waren, als onder Rutte 1 en 2......*. Onder andere daarmee hebben die kabinetten ook nog eens een enorme werkloosheid gecreëerd...... Het cijfergoochelinstituut CBS rekende het aantal van 100.000 werklozen extra door het wanbeleid van Rutte 2, maar dit aantal moet uiteraard veel hoger zijn. Middels trucs, zoals een verdienende partner, kregen (en krijgen) heel veel mensen na een korte WW periode geen bijstand, daar hun partner 10 cent teveel verdiende (verdient)....... Deze mensen worden, zoals bijstandsgerechtigden, niet als werkloos meegerekend....... (terwijl de bijstandsgerechtigden meer en meer gedwongen flutbanen moeten vervullen, maar dit terzijde)........ Vandaar ook dat het niet vreemd is dat het aantal mensen dat in armoede moet leven, tot boven de 4 miljoen is gestegen (mensen die tegen-, op- of onder de armoedegrens leven, voor al deze 3 groepen betekent dit een leven in armoede.....).....

Het voorgaande, terwijl de welgestelden in ons land er onder Rutte 1 en 2 dik op vooruit zijn gegaan!!

Rutte 2 was als Rutte 1 een waardeloos afbraakkabinet. Kamp heeft 't in de reguliere media voor elkaar gekregen dat velen hem als een verantwoord minister op milieugebied zien, terwijl deze plork nog dit jaar 3,5 miljard subsidie uitdeelde aan de energiemaffia en hun nieuwe kolencentrales....... Centrales die alleen maar nodig zijn om stroom voor het buitenland te produceren, het is zelfs zo zot, dat gascentrales zijn uitgeschakeld en de kolencentrales op volle toeren draaien..... Dit terwijl onze lucht tot de vuilste van de EU wordt gerekend......

Jaarlijks overlijden in Nederland 18.000 mensen door luchtvervuiling (voor een overgroot deel door autorijden), naast een groot aantal kinderen dat jaarlijks long- en luchtwegklachten oploopt door die vuile lucht.........

Kamp heeft niets ondernomen tegen de enorme veestapel die wij in Nederland hebben. Een half miljard dieren wordt hier jaarlijks groot- en doodgemarteld, dieren die een enorme hoeveelheid methaangas uitstoten. Methaangas, één van de sterkste broeikasgassen die onze aarde kent en een grote aanjager van de klimaatverandering..... Tel daar de uitstoot van die kolencentrales bij op en u snapt dat Nederland een onevenredig hoge bijdrage levert aan de klimaatverandering........

De NAM werd betrapt op een te hoge gaswinning in het Westland, veel hoger dan was afgesproken; je kan er donder op zeggen, dat Kamp hiervan op de hoogte was, de vraag is zelfs of hij de NAM daar niet toe heeft aangezet......

Dit waren nog maar een paar kanten van het disfunctionerende kabinet Rutte 2, waar ik niet eens sprak over het uitkleden van de gezondheidszorg, de ouderenzorg, de GGZ (en Jeugd GGZ) en ga nog maar even door........

* Daarbovenop kosten faillissementen de staat (dus ons) een gigantisch kapitaal, de overblijvende schulden na faillissement worden voor een groot deel uit belastinggeld gefinancierd........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten