Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 16 augustus 2017

Dé van de Riet (o.a. vlees.nl) veiligheid en welbevinden van dieren heeft niets te maken met de grootte van de stal....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

In de vele stalbranden in ons land zijn alleen dit jaar tot nu toe al 311.000 dieren omgekomen*, in stallen die voor hen al de hel op aarde waren........ N.a.v. deze branden had luldoos Rayman, presentator van 'Ask me Anything', zijn programma daar afgelopen maandag op gericht.

Daarvoor had Rayman een grootlobbyist van de intensieve martelveehouderij uitgenodigd, t.w. Dé van de Riet, die niet alleen vlees.nl vertegenwoordigt, maar ook de Centrale Organisatie voor de Vleessector. Als tegenhanger had Rayman de één of andere slappe zak van de Dierenbescherming.......

Schakelde wat later in en het eerste wat ik van de Riet hoorde zeggen, was dat de veiligheid en het welbevinden van dieren, niets met de grootte van de stal te maken heeft........ Wat deze oplichter vergeet is dat in een grote stal een enorm aantal dieren worden opgesloten. De dieren staan zo dicht op elkaar dat je van 'welbevinden' bij die dieren al helemaal niet kan spreken.........

Biggen worden onverdoofd van hun staart ontdaan, ook al mag dat niet, de veeartsen van de intensieve veehouderij bedenken wel een reden waarom dit alsnog wel is toegestaan (belachelijke, kromme wetgeving, zoals gewoonlijk als het om dieren gaat)...... Ach van de Riet is ook blij als ze zijn staart onverdoofd verwijderen.........

De veiligheid van dieren in grote stallen is continu in gevaar, denk aan besmettelijke ziekten, maar ook aan gefrustreerde soortgenoten. En dan zijn er de stalbranden: er staan zoveel dieren in één stal, dat ze onmogelijk allemaal in veiligheid gebracht kunnen worden...... Nu wil men een onderzoek instellen naar stalbranden, alsof dat niet allang duidelijk is: boeren die zelfs te bedonderd zijn om hun elektrische installaties, in die hel op aarde, eens in de 2 jaar te laten controleren.........

Toevallig was aan het eind van de voorgaande zondag weer een stal afgebrand in Agelo (Twente). Men hield het in de media aanvankelijk op honderden dieren, terwijl de brandweer sprak over 7.000 zeugen en biggen, volgens het laatste nieuws waren dat er echter 10.000........* Op de webpagina van BNR's Ask me Anything spreekt men zelfs vandaag nog over honderden varkens.......

Schoft van de Riet stelde dat een sprinklerinstallatie niet mogelijk is in een megastal, de sensoren zouden te hoog hangen, zodat de dieren al dood zijn als die dingen eindelijk reageren. Daar heb ik zwaar m'n twijfels bij, maar buiten dat, alsof dit niet op is te vangen met lager hangende sensoren, die desnoods via wifi signalen doorgeven aan de sprinklerinstallatie.........

Volgens van de Riet weten de boeren ook wel, dat ze binnen een afzienbare tijd weer afscheid van hun dieren moeten nemen, maar dat neemt niet weg dat ze goed voor hun dieren zorgen en begaan zijn met de dieren....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! De dierenbeulen die zich boer durven te noemen en deze megastallen runnen, zijn nog te bedonderd om te investeren in de elektrische veiligheid in hun stallen, zoals hiervoor al verwoord.....

Als stallen 'geruimd' moeten worden (bedoeld wordt het vermoorden van alle dieren in een stal) bij constatering van een besmettelijke ziekte, staan de boeren zogenaamd te janken, gelooft u mij maar, als daar een echte traan tussen zit, is dit vanwege het geldelijk verlies (ook al draait de belastingbetaler daar meestal voor een groot deel voor op....)..... Volgens van de Riet komen besmettelijke ziekten maar weinig voor en is het geen wetmatigheid dat dieren in stallen dit oplopen (hij bedoelde megastallen...).... ha! ha! ha! ha! ha! Nee, dat hebben we gezien van de Riet! Neem de gekke koeienziekte (BSE), neem de vogelgriep, neem ziekten als Q-koorts en mond en klauwzeer........

Het feit dat er niet veel meer ziekten uitbreken, is te danken aan het continue toedienen van antibiotica aan het voer van de dieren....... Daarmee wordt de antibiotica resistentie verder vergroot, jaarlijks verdwijnen er vele tonnen aan antibiotica in de intensieve martelveehouderij.....

Overigens zou het AD op diezelfde maandag hebben gemeld, dat megastallen schoner zijn dan een operatiekamer in een academisch ziekenhuis........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Wat een meer dan belachelijke opmerking, sterker nog: een dikke vette leugen! Ja, ja, de reguliere media doen ook hun uiterste best om de doodsindustrie, die de vleessector in feite is, schoon te lullen en het eten van kadavers te stimuleren.....

Van de Riet sprak over het verwaarden** van kadavers (door hem 'karkassen' genoemd), door dit verwaarden wordt bijna alles van het varken gebruikt, zo worden poten, oren en neuzen van varkens veel in Azië gegeten. Daarmee is de varkenshouderij duurzaam aldus de oplichter....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Wat is er duurzaam aan een hele berg methaangas de deze dieren produceren (een sterk broeikasgas, dat de klimaatverandering aanjaagt, met de 500 miljoen dieren (!!!) die hier jaarlijks worden groot- en doodgemarteld, draagt Nederland dan ook een fiks hunebed bij aan de klimaatverandering...)...

Dan nog het eten voor die dieren: in Brazilië wordt het Amazonewoud naar de kloten geholpen en de oorspronkelijke bevolking weggejaagd en veelal vermoord, zodat daar genetisch gemanipuleerde soja verbouwd kan worden voor onze enorme veestapel. Hier begon van de Riet nog harder te liegen....... Volgens hem moet je eens kijken hoeveel soja er naar de vleesvervangers gaan........ GGGVD! 80% van de wereldsojaproductie verdwijnt in diervoer....... Bedenk daar eens bij, dat je voor het maken van 1 kilo vlees gemiddeld 5 kilo groente nodig hebt en een hele plas water (veel van de groente voor dieren zoals mais en soja komt uit landen, waar niet zelden grote tekorten aan drinkwater zijn.......)........

Van de Riet vertelde dat de keuringen van de NVWA en veeartsen uiterst zorgvuldig gebeuren, ook na de slacht van dieren....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Oh vandaar alle schandalen met vlees, waar niet zelden zelfs ontlasting op te vinden is....... Vandaar dat dieren in de slachterij regelmatig nog even gemarteld worden, voor ze definitief worden vermoord, zoals keer op keer opduikende verhalen bevestigen (alsof die dierenartsen of keuringsmeesters daar bovenop staan..)......

Een inbeller vroeg of een dierenarts wel een dier kan keuren in een seconde of 10, zoals voor de slacht gebeurt.... Dat is volgens van de Riet geen probleem, daar het zeer deskundige dierenartsen betreft die met één oogopslag al kunnen zien dat een dier gezond is........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! De lamstraal had er geen probleem mee, de keuringen van de NVWA te prijzen en te voorzien van een hoge intensiteit, terwijl bij het fipronil gifeieren schandaal juist bleek dat de NVWA zwaar onderbemenst is en haar taken niet naar behoren kan uitvoeren.....

Nadat van de Riet de intensieve martelveehouderij de hemel in had geprezen, zo goed zijn de 'boeren' in deze sector voor hun dieren, stelde deze oplichter doodleuk dat de consument de schuld is van de belabberde omstandigheden waarin de meeste dieren verkeren....... ha! ha! ha! ha! ha! a! Ongelofelijk!!!

Ja, de consument is de schuld van de enorme dierenmishandeling van een half miljard dieren op jaarbasis...... De consument kiest voor het goedkooptste stuk vlees, aldus van de Riet..... Wie belet de sector in Nederland afspraken te maken, die het dierenwelzijn nog enigszins te goed komen, immers als de consument niet anders kan krijgen, koopt hij/zij het stuk kadaver echt wel!! De woorden van van de Riet bevestigen nogmaals dat de boeren geen flikker om hun dieren geven!!!

Van de Riet dacht Thieme van de Partij van de Dieren nog wel even een trap na te kunnen geven, door te stellen dat de bio-industrie al lang niet meer bestaat. Immers Thieme sluit haar woorden in de Kamer altijd af met een oproep een einde aan deze industrie te maken..... De bio-industrie kan dan weliswaar een gedateerd begrip zijn, maar dat wil bepaald niet zeggen, dat de dieren nu beter behandeld worden dan pakweg een jaar of 20 geleden..... Integendeel en dan kom ik terug bij het begin van dit bericht: de stallen zijn veel groter geworden en derhalve hebben de dieren een nog rottiger leven dan ze al hadden in de oude stijl hel waarin ze leefden...........

Ze zouden van de Riet en alle intensieve 'boeren' een maand moeten opsluiten in zo'n stal en dan met een in verhouding even grote ruimte per persoon, als de arme dieren in die stallen hebben, benieuwd wat dit geteisem daarna nog te zeggen heeft over dierenwelzijn en duurzaamheid..........

*  Het zal ongetwijfeld in de uitzending zijn genoemd: een stalbrand in Nederweert kostte afgelopen zaterdag het leven aan 76.000 kippen (!!!). Daar kunnen nog eens 40.000 kippen aan worden toegevoegd, die vandaag omkwamen bij een stalbrand in Swifterbant........ Zie ook de toevoeging aan de link hieronder)

** Wist u dat gelei wordt gemaakt van de botten van dieren (= slachtafval) en dat die zelfs in snoep van kinderen wordt verwerkt, zoals de troep van Haribo..........

Zie ook: 'Stalbranden: dit jaar al 185.000 dieren vreselijk aan hun einde gekomen........' (met de stalbranden in Agelo, Nederweert en die in Swifterbant van vanmorgen, is dit aantal gestegen tot in totaal 311.000!!!)'

Later toegevoegd:

A.u.b. lees en teken de petitie voor een permanent beroepsverbod op het houden van dieren door opperploert Straathof

Zie ook: '24.000 varkens omgekomen in brand, varkenshouder kreeg eerder in Duitsland een verbod opgelegd voor het houden van dieren......'

       en: 'Varkensboer die 400 varkens doodhongerde krijgt taakstraf en mag 3 jaar (!!) geen dieren houden.......'

       en: 'Megastal voor 18.000 varkens (!!!) krijgt groen licht van dierenmishandelingscollege en raad van Meierijstad......'

       en: 'Dierenmishandeling: brandweer liet kippenstal met 80.000 kippen (!!!) 'gecontroleerd uitbranden.......''

      en: 'Stalbranden: er hangt een prijskaartje aan passende maatregelen tegen stalbrand....... AUW!!!'

En van een eerder bericht:

Hier nog een deel van de tekst bij de petitie van Varkens in Nood voor een beroepsverbod op het houden van dieren door Straathof:

Varkenshouder Straathof is berucht. In 2009, 2013, 2014 en 2016 zijn er door dierenbeschermers en door de Duitse politie veel misstanden en wetsovertredingen aangetroffen in meerdere Duitse en Nederlandse stallen. In Duitsland kreeg Straathof al een beroepsverbod opgelegd. Met de brand in Erichem waarbij 24.000 varkens overleden, kwam Straathof weer negatief in het nieuws. Wanneer is genoeg genoeg? De maatschappelijke roep om een algeheel beroepsverbod voor Straathof is sinds de brand van afgelopen donderdag groot. Gehoor gevend aan de grote verontwaardiging is Varkens in Nood een petitie gestart.


Voor nog een bericht met van de Riet, klik op het label met zijn naam, direct onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten