Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 25 oktober 2018

Schouten (minister 'Christen'Unie) onderneemt niets tegen stalbranden ofwel dierenmishandeling met een 'legitieme laag'

Schouten, minister van de 'Christen'Unie onderneemt niets tegen stalbranden, vorig jaar stond de teller al op meer dan 220.000 dieren die omkwamen bij een stalbrand of daarna (zo meer daarover)........

Schouten weet in wat voor hel deze dieren al moeten leven in de intensieve martelveehouderij (waar ze ook al niets tegen onderneemt), dezelfde dieren die bij een stralbrand in een nog pijnlijker hel terechtkomen..... Schouten heeft zegge en schrijve één maatregel genomen: een verplichte keuring van de elektra, godbetert eens in de 5 jaar, terwijl dat maximaal 2 jaar zou moeten zijn, zeker gezien het intensieve gebruik van elektra in de intensieve martelveehouderij en de vochtige omstandigheden in zo'n walgelijke dierenopslag.........

Volgens het hieronder opgenomen artikel van Varkens in Nood, zijn de ergste slachtoffers de dieren die een brand overleven, daar er meestal te weinig euthanasievloeistof is om de dieren uit hun lijden te verlossen..... Zo kan het gebeuren dat dieren soms tot een paar dagen vreselijke pijn moeten lijden, dit kan ook het gevolg zijn van het feit dat bij instortingsgevaar de dierenartsen de stal niet in mogen.......

Waarom hebben de zogenaamde boeren niet overal deuren in hun stallen zitten, zodat de dieren tenminste naar buiten kunnen...???

Ach, zelfs een brandalarm is blijkbaar te duur voor de dierenbeulen die als ze in beeld van een tv camera komen, altijd laten weten hoe begaan ze wel niet zijn met het vreselijke lot van 'hun' dieren........

Zondag zingt Schouten, samen met 'boeren' uit de intensieve veehouderij, jubelend vooraan in de kerk over 'gods schepping', terwijl ze een belangrijk deel van die schepping, de dieren overlaat aan de dierenbeulen die net zo hard mee jubelen......... Blijkbaar is god blij zoals men met zijn/haar dieren* om durft te springen......

2018 hoe is 't mogelijk mensen...???


23 oktober 2018

Zoveelste stalbrand smeekt om verplichtende maatregelen

Bij een stalbrand in het Brabantse Asten-Heusden zijn vandaag minimaal 4.000 varkens omgekomen. Ondanks een vernieuwd actieplan van de varkenssector om stallen brandveiliger te maken, is het aantal stalbranden de afgelopen jaren sterk toegenomen. En daarmee ook het aantal slachtoffers.

Ernstig dierenleed

Het dierenleed bij een stalbrand is enorm. Dieren stikken of verbranden levend terwijl ze proberen te vluchten. Dieren die een brand overleven zijn vaak de grootste slachtoffers omdat zij kampen met ademhalingsproblemen of (ernstige) brandwonden. Regelmatig komt het voor dat deze dieren uren tot soms dagen moeten wachten voordat ze uit hun lijden worden verlost, omdat er onvoldoende euthanasiemiddel beschikbaar is of omdat de dierenartsen het varkensbedrijf niet mogen betreden vanwege instortings- of asbestgevaar.

Actieplan faalt, tijd voor verplichtende maatregelen

Sinds 2012 heeft de varkenssector twee actieplannen gepresenteerd om stalbranden te verminderen. Stijgende aantallen stalbranden en sterftecijfers tonen aan dat deze plannen structureel falen. Frederieke Schouten, dierenarts van Varkens in Nood, wijdt het falen aan de naïeve houding van minister Carola Schouten van Landbouw: “Hoe lang blijft de minister nog vertrouwen op de zelfregulering van de sector terwijl duizenden dieren levend verbranden of stikken in de rook? Het wordt tijd dat de minister inziet dat de brandveiligheid niet overgelaten kan worden aan de sector. Wij eisen verplichtende maatregelen!”

Blind vertrouwen in zelfregulering

Het nieuwste actieplan, dat deze zomer is gepresenteerd, erkent dat er nog veel actie nodig is om de brandveiligheid van bestaande stallen te vergroten. Behalve een verplichte elektrakeuring - die eens in de vijf jaar wordt uitgevoerd - rept het rapport met geen woord over verplichte actie voor bestaande stallen. Het plan hangt van adviezen, stimuleringsacties en voorlichtingsbijeenkomsten aan elkaar. Frederieke Schouten vervolgt: “Dit zogenaamde actieplan getuigt van weinig gevoel van urgentie. Hoeveel onschuldige dieren moet er omkomen voordat de overheid eindelijk ingrijpt en dieren beter gaat beschermen?”Bron: Wakker Dier
==============================
* Volgens het christelijk geloof, waarvan Schouten een groot aanhanger is, zijn dieren een schepping van de door haar aanbeden god.

Zie ook:
'CDA fractie Tweede Kamer op Malieveld bij boerenprotest: de intensieve veehouderij moet koste wat kost op peil blijven'

'Boerenprotest, meer dan 1.000 kilometer file en media die als lobbyisten voor de boeren werken'

Waarom komt commissie Remkes met haar aanbevelingen na Prinsjesdag'

'Stalbranden: dit jaar al 173.500 dieren het slachtoffer, meer dan in heel 2018 - deel 2'

'Stalbranden: dit jaar al 172.000 dieren het slachtoffer, meer dan in heel 2018'

'Waarom komt commissie Remkes met haar aanbevelingen na Prinsjesdag'

'Stikstofbesluit moet doorgevoerd worden in de intensieve veehouderij'

'Aantal megastallen in 7 jaar tijd met 76% gestegen..... In Ommen wil men een megastal voor 14.000 biggen bouwen....'

'Explosieve groei dier- en milieuonvriendelijke kalversector en geitenhouderij.... Laatste nieuws: bij brand kwamen 400 kalveren om het leven.....'

'Brandbrief naar alweer falend Rutte 3 inzake biggensterfte, ofwel grootschalige dierenmishandeling blijft ongestraft'

'Vlees.nl belazert de consument op 51 punten, aldus de Reclame Code Commissie'

'Dierenmishandeling >> 'Kweekvis', de gruwelijke manier waarop deze dieren worden vermoord'

'Stop de slacht van hoogzwangere dieren, dierenmishandeling in een nog hogere versnelling.....'

'Jaarlijks sterven 5 miljoen biggen al voor de slacht en Greenpeace klaagt de Rabobank aan'

'Dierenmishandeling: Nederlandse vleeskalveren voor meer dan de helft zwaar ziek >> het zoveelste schandaal uit de intensieve veehouderij....'

'Dierenmishandeling van enorme proporties: vissen lijden een vreselijke dood door de slacht.....'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten