Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 17 oktober 2018

Internationale Dag voor Uitroeiing van Armoede met VVD'er Jorritsma (International Day for the Eradication of Poverty)

Ja beste bezoeker het belooft niet veel goeds als een VVD'er als hare kwaadaardigheid Jorritsma zich uitlaat over de armoede in ons land......

Werd vanmorgen dan ook binnen een paar minuten kotsziek van het gezwatel van Jorritsma, die op Radio1 na 9.30 u. o.a. stelde dat men arm wordt door diverse oorzaken, waar ze die oorzaken niet noemde (althans niet tot het moment waarop ik kotsend afhaakte). Voorts zijn er volgens 'wijsneus' en grootlobbyist van het bedrijfsleven, Jorritsma arme mensen die zelfs een baan hebben....... Jezus wat een ontdekking!

Het meest lullige is wel dat de VVD de hoofdverantwoordelijke is voor de enorme armoede in Nederland, die nog steeds wordt onderschat, ook door Eurostat dat vanmorgen blijkbaar met cijfers kwam. Zo heeft het volkomen ontoereikend beleid van Rutte 1 en 2 op de in 2008 losgebarsten bankencrisis, ervoor gezorgd dat een enorm aantal mensen werkloos is geworden, waar de 40 plussers onder hen amper of niet weer aan het werk zijn gekomen..... Moet je nagaan: de VVD is tevens één van de hoofdverantwoordelijken voor de totaal onaanvaardbaar slechte controle op banken, die tot deze crisis heeft geleid.....

Voorts heeft de VVD de weg geplaveid voor het zzp gebeuren, dat voor een groot deel is bevolkt door mensen die amper rond kunnen komen, hetzelfde geldt voor het meer dan achterlijke 'payrolling', dat veel werknemers een stuk armer heeft gemaakt, om nog maar te zwijgen over het prestatieloon dat nog steeds wordt gebruikt door een aantal bedrijven......

Voorts is de VVD in de persoon van VVD opperschoft Bolkestein, met zijn meer dan schunnige Bolkestein-richtlijn (of: EU-Dienstenrichtlijn) verantwoordelijk voor de armoede onder Oost-Europese werknemers in ons land.... Uitbuiting van arbeiders die er tevens voor zorgden dat Nederlanders te duur werden, neem de bouw, de transportsector en de tuinders in het Westland......*

Ook het feit dat het minimumloon zo laag is, te laag om van te kunnen leven (zeker als je de enorme kosten ziet voor huur, zorgverzekering en de diverse belastingen) is te danken aan de VVD...... Zo betalen de laagste inkomens intussen 37% belasting, waar bedrijven steeds minder zijn gaan betalen (zelfs percentages van onder de 20% komen voor...), zijn de belastingen voor deze mensen de laatste 30 jaar alleen maar gestegen......

Oké ik weet het: ook andere partijen als CDA, PvdA, D66, 'Christen'Unie en SGP zijn medeverantwoordelijk, echter het zwaartepunt voor die verantwoordelijkheid ligt toch echt bij de VVD!!

Dan nog even de cijfers van Eurostat, waar deze EU organisatie het aantal mensen dat in Nederland in armoede leeft op meer dan 2,8 miljoen Nederlanders schat.... Welnu Eurostat  'rekenwonders' dat is zelfs veel meer dan 2,8 miljoen, namelijk meer dan 4 miljoen!! Ruim 4 miljoen Nederlanders, waaronder 600.000 kinderen, leven tegen, op, of onder de armoedegrens en hoe je het ook wendt of keert, dat is voor de 3 groepen die dit aangaat zonder meer een leven in armoede!! (voor die kinderen betekent dit een trauma voor het leven, waardoor ze bijvoorbeeld niet zullen gaan studeren, daar ze de ellende van financiële problemen aan den lijve hebben ondervonden, bijvoorbeeld niet alleen door de daar uit voortkomende scheidingen, maar ook door huisuitzettingen en het gepest worden op school vanwege die armoede...... Uiteraard gaan die kinderen niet studeren (zeker niet nu Rutte 3 de belofte brak niet aan de rente te tornen), maar dat was dan ook de bedoeling van de VVD (en het CDA, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP)......

Terwijl Jorritsma burgemeester van Almere was, is haar bedrijf (dat ze toen niet mocht besturen) groot geworden in die regio, waar dit bedrijf eerder vooral in Friesland en Groningen werkte...... Zoals gezegd nu is ze grootlobbyist in de Eerste Kamer........ Wat een corrupt zootje!! 

* Zie o.a.: 'Poolse arbeiders als uitkeringsfraudeurs gedemoniseerd door Koolmees (D66 minister Sociale Zaken)'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten