Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 12 oktober 2018

IPCC zet in op klimaatengineering, kernenergie en opslag CO2, ofwel het IPCC is één grote lobbyclub.......

Het kan je niet ontgaan zijn, het verontrustende rapport van het IPCC, ook al stond dit redelijk bol van de volksverlakkerij... Zo denkt men daar werkelijk de opwarming van de aarde te kunnen beperken tot 1,5 graad Celsius aan het eind van deze eeuw, terwijl er nu al cumulatieve effecten optreden in bijvoorbeeld het smelten van de ijskappen, gletsjers en permafrost. Ofwel er zijn al processen opgang gebracht die niet meer te stoppen zijn, bijvoorbeeld door het vrijkomen van ijs op de Noordpool en het vrijkomen van methaangas bij het ontdooien van de permafrost......

Doordat er minder ijs is weerkaatst de aarde al veel minder zonlicht, waardoor de oceanen nog sneller opwarmen en daarmee het klimaat, e.e.a. zorgt ervoor dat er nog meer ijs en sneeuw smelt enz. enz..... Hetzelfde geldt voor het vrijgekomen broeikasgas methaan bij het ontdooien van de permafrost: dat doet de aarde verder opwarmen en de permafrost nog sneller ontdooien, enz. enz....

Hoorde afgelopen woensdag 'energiedeskundige' Remco de Boer op BNR (rond 9.24 u.), een lobbyist voor het bedrijfsleven, die zich godbetert klimaatambassadeur mag noemen. Deze doerak stelde dat we inderdaad niet zonder kernenergie, biomassa en opslag van CO2 kunnen...... Precies die notie hebben de kernenergiemaffia en andere grote industrieën nodig, wat betreft de CO2 opslag zal dit gebeuren door de oliemaffia, die al dollartekens in de ogen krijgt als men spreekt over die opslag........

Over die oliemaatschappijen gesproken: het schijnt zo zot te zijn dat onze leerlingen in het voorgezet onderwijs les krijgen uit een 'boek' van Shell waarin hen wordt voorgelogen dat de mens voorlopig niet zonder fossiele brandstoffen kan...... Hoe is het gvd mogelijk???

De Boer stelde nog dat wat Nederland doet, eigenlijk amper bijdraagt aan de klimaatverandering....... Terwijl onze veestapel uit de intensieve martelveehouderij, bestaande uit 500 miljoen dieren (ja een half miljard dieren!), die hier jaarlijks worden groot en doodgemarteld, een enorme berg methaangas uitstoten.......* Dit nog buiten onze grote havens waar een enorme berg fossiele smerige stookolie wordt verstookt, daar de zeeschepen nooit hun motoren kunnen uitschakelen, daarnaast dragen Schiphol en andere vliegvelden ook een fikse steen bij aan de klimaatverandering.... Ach ja, de Boer, een ordinaire oplichter!
 
Uiteraard moeten we nu echt doorpakken en bijvoorbeeld de nieuwe kolencentrales onmiddellijk sluiten, zonder de energiebedrijven schadeloos te stellen, zij wisten dondersgoed dat deze centrales een gotspe zijn als je de klimaatverandering nog enigszins wilt afremmen....... Bovendien mag het geteisem aan de top van die bedrijven, zoals die van de oliemaatschappijen, blij zijn dat ze (nog) niet verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van honderdduizenden mensen die het leven lieten in klimaatopwarming gerelateerde natuurrampen...........

Biomassa is je reinste kul, zo wordt diesel o.a. voorzien van palmolie, waarvoor het oerwoud wordt gekapt en afgebrand, een immense aanjager van de klimaatverandering....... De biomassa in de nieuwe kolencentrales, bestaat uit houtpellets die zijn gemaakt van bossen in de VS (hoe zot wil je het hebben?), waar de kap en het vervoer van de bomen zelf al veel CO2 en giftige gassen produceren..... Overigens komt er ook bij de verbranding van hout CO2 en giftige gassen vrij, al is het minder dan met steenkool alleen, echter het verschil is minimaal als je rekening houdt met het kappen van bossen (waardoor de grond waar die bossen stonden daarna ook nog eens veel sneller opwarmt), het verwerken van het hout, het vervoer met stinkende vrachtschepen en de verbranding daarna.....

Je kan niet anders concluderen dan het IPCC doet het grote bedrijfsleven een grote lol!

Beste lezer dat was het nog niet, men wil via geo-enginering (of klimaatengineering) zorgen dat er meer zonlicht wordt weerkaatst en verdomd men doet daar al proeven mee, door de lucht op fikse hoogte met allesbehalve veilige stoffen te 'behandelen.....' Deskundigen waarschuwen dan ook dat een dergelijk experiment op grote schaal de oogsten, als na een fikse vulkaanuitbarsting, zal doen verminderen, of zelfs doen mislukken..... Dit nog buiten de gebruikte chemische stoffen die uiteindelijk op aarde neer zullen slaan........

Dit alles, terwijl bijvoorbeeld een echte beprijzing van de CO2 uitstoot wordt tegengehouden door de westerse neoliberale politiek die in de zak zit van het grote bedrijfsleven........ En waarom wordt er bijvoorbeeld nog steeds geen belasting op kerosine en het gebruik van een vliegtuig geheven, vliegtuigen die zoals gezegd ook een behoorlijke bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde..... Hetzelfde geldt voor cruiseschepen.... Als men echt wat wil doen aan het autoverkeer, zal men het ov gratis moeten maken (kunnen we van het ov eindelijk een echt alternatief voor de auto maken), laat iedereen naar inkomen bijdragen en ja de welgestelden zullen in hun dikke bakken blijven rijden, maar ook dat moet binnen afzienbare tijd naar inkomen fiks extra worden belast...... 

Natuurlijk, je weet het al dergelijke maatregelen willen de zogenaamde met het klimaat begane politici niet steunen........

Het IPCC is een VN orgaan, hoe is het mogelijk??

En de Boer? Die mafketel en lobbyist van het grote bedrijfsleven moet eindelijk de toegang tot de media ontzegt worden

UN Pushes Geoengineering as Last Ditch Effort to Save Humanity

Afbeeldingsresultaat voor UN Pushes Geoengineering as Last Ditch Effort to Save Humanity

October 10, 2018 at 12:15 pm
Written by Derrick Broze

In their new report the United Nations is sounding alarm bells about the need for controversial climate engineering technology.

(CR— On October 8 the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change released a new report which makes several calls for further investigating climate engineering technology known as geoengineering. The IPCC report, titled “Global Warming of 1.5 °Can IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways”, warns that without investment into geoengineering technology the Earth’s temperature will continue to increase.

Geoengineering is the deliberate and large-scale manipulation of the weather and climate using a variety of technologies. One popular form of geoengineering being explored by IPCC scientists is known as Solar Radiation Management (SRM), a process which involves planes spraying aerosols in the skies designed to reflect sunlight in an effort to combat “anthropogenic global warming.”

Despite the renewed call for SRM, the IPCC admits that geoengineering is currently unpopular due to potential health and climate effects. Chapter 4 of the IPCC report states, Even in the uncertain case that the most adverse side effects of SRM can be avoided, public resistance, ethical concerns and potential impacts on sustainable development could render SRM economically, socially and institutionally undesirable.”

However, following the IPCC’s new report most of the media has now begun to report favorably on the controversial proposal. Science Daily released a piece titled, Crisis management: Seven ways to engineer climate, while Business Insider opted for a more direct push for geoengineering with their piece, There’s almost no chance humanity will act quickly enough to prevent catastrophic climate change, so here are the geoengineering techniques that might cool the planetBusiness Insider at least acknowledges the potential dangers, writing If humanity were to send planes to regularly release sulfur or some other chemical that reflected light into the stratosphere, this could cool the planet for as long as the flights continued. A number of researchers are studying and cautiously experimenting with this idea. But it could come with serious drawbacks.”
Earther/Gizmodo take the cake when it comes to fear porn. In a piece titled Geoengineering is Inevitable, the author writes that after spending years discussing the potentially dangerous technology in editorials and journals, humanity will finally accept that geoengineering is needed to save the planet.
But then, one day, you will look up, and the planes will be in the sky. They will be dumping tiny aerosol particles designed to deflect bits of sunlight back into space. “

The fear porn continues as the author describes a future where “whatever is left of humanity will spend countless hours trying to figure out how we let the climate crisis happen” and asking “what took so long?”

The important takeaway is that for those who have been following the geoengineering industry and research, none of this is surprising. In fact, this author has been reporting on the push towards geoengineering since at least 2011. Specifically, the call for geoengineering as a solution to climate change is also a gateway to global government. For example, following the release of the IPCC report, the Guardian wrote, “Ethical and institutional questions also arise over who would oversee such operations and which areas would be affected. The report suggests a number of UN organisations as possible supervisory bodies. ” At the end of the day, climate catastrophe aside, the vast majority of world leaders will use these initiatives as a method for gaining more power and control over their domestic populations.

As the media and global governments continue to push for geoengineering it is important for the populace to be educated about the dangers of such programs. Most recently we reported that researchers from UC Berkeley found new evidence that sun-blocking material will likely also reduce the yields of certain crops. The researchers came to this conclusion by studying previous volcanic eruptions in Mexico and the Philippines. The 1991 eruption of Mount Pinatubo in the Philippines and El Chichon in Mexico in 1982 caused a decrease in wheat, soy, and rice production due to the volcanic ash blocking sun light.

This study was only the latest in a long line of studies that have concluded the implementation of SRM techniques could lead to the loss of blue skies, destruction of crops, unexpected droughts, and could actually exacerbate the problem of warming if spraying of the skies is suddenly stopped. Please read this article to learn more and share this information with everyone you know. Only by informing ourselves can we stand a chance to put the brakes on these dangerous ideas.

By Derrick Broze / Republished with permission / Conscious Resistance / Report a typo
=====================================

* Zo is Nederland de op één na grootste importeur van soja t.b.v. veevoer, China gaat ons nog net voor........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten