Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 24 oktober 2018

CBS cijfergoochelaars stellen dat meerderheid van Nederland niet gelovig is...... OEI!!!

Het CBS, het cijfergoochelinstituut van de regering, liet gisteren weten dat de meerderheid van Nederland voor het eerst niet gelovig is....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Dat is al heel lang zo, maar het is maar wie je bevraagd en hoe de vraagstelling is geformuleerd.

Volgens het CBS is 51 % van de Nederlanders niet gelovig en is derhalve 49% wel religieus.... Opvallend is het grote aantal rooms katholieken in de CBS 'meting', die zouden met maar liefst 24% deel uitmaken van het Nederlandse volk.....

Niet toevallig dat cijfer voor de rk gelovigen, immers het is nog steeds ingewikkeld om als gelovige uitgeschreven te worden uit de registers van die kerk..... Met andere woorden je kan ervan uitgaan dat het aantal echte rk gelovigen rond de 14% ligt!! (en dat percentage is meer in verhouding met het aantal belijdende protestanten)

Voorts meet het CBS de gelovigheid vanaf 16 jarige leeftijd, gegarandeerd dat veel van de jongeren hebben ingevuld wat hun ouders wenselijk vinden en dat zal in veel gevallen, zoals op de bijbelbelt (of biblebelt, wat je wilt), een positief antwoord opleveren als de vraag wordt gesteld of men gelovig is, m.a.w. het aantal gelovige Nederlanders kan je nog verder omlaag bijstellen.......

Het is dan ook belachelijk dat er zoveel rekening wordt gehouden met gelovigen, terwijl het aantal gelovigen een (kleine) minderheid is en al helemaal te zot voor woorden dat in de laatste regels van de troonreden op de bedachte god wordt gewezen: "U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden."

Die hele troonrede is trouwens belachelijk, zeker daar deze wordt voorgelezen door de koning, die volgens de protestantse bijbel door god is gegeven....... (ha! ha! ha! ha! ha!)

CDA plork Balkenende durfde als 'premier' te zeggen dat het moreel besef en ethisch handelen alleen kunnen bestaan door de 'joods-christelijke' belijdenis van het geloof door het volk, op die meer dan waanzinnige constatering kom ik zo terug.

De hoogste tijd ook dat er eindelijk een verbod komt op het religieus opvoeden en onderwijzen van kinderen (beter gezegd: het hersenspoelen van kinderen met het religieuze gif), pas als men ouder is dan 21 jaar zou kerkelijke werving toegestaan mogen worden... Hoewel: moet je wel toestaan dat mensen zwaar belazerd mogen worden met onbewezen zaken als god, hemel en hel??? Zeker als je ziet dat religies door de eeuwen heen verantwoordelijk zijn voor enorme slachtingen, zoals de grootste genocide ooit, die in de 3 Amerika's op de oorspronkelijke bevolking werd uitgevoerd, een genocide die bij wijze van spreken met de bijbel in de hand werd uitgevoerd..... Overigens is die genocide nog steeds bezig in de oerwouden van Zuid-Amerika.... Zet het voorgaande eens af tegen de uitlatingen van Balkenende, die 'godbetert' geschiedenis heeft gestudeerd.... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!
,
Over Balkenende gesproken: juist regeringen op basis van geloof en despoten als de koningen/koninginnen hebben veel aan religie, ze kunnen zo bijvoorbeeld met de bijbel in de hand het volk onder de duim houden...... In de VS is het bijvoorbeeld ondenkbaar dat een president niet van het christelijk geloof is.... Niet zelden ook dat in de VS voor veel zaken op regeringsniveau het geloof als leidraad wordt gebruikt, neem de homo-emancipatie (ook het homohuwelijk), abortus en anticonceptie..... In Latijns-Amerika is het zelfs nog een graadje erger en daar worden niet zelden homo's vervolgd, waar de priesters en bisschoppen van de rk kerk in bijna elke mis nog steeds haatzaaien tegen homo's......

PS: christelijke gelovigen hebben voor ander religies het woord 'bijgeloof' uitgevonden, alsof het woord geloven 2 betekenissen heeft...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Het woord 'geloven' is duidelijk: je gelooft iets, maar kan dat niet bewijzen. Voor veel zaken zou je onderzoek kunnen doen en dan dat geloven omzetten in (zeker) weten, echter met religies is dat onmogelijk, zo is nog nooit bewezen dat god bestaat en dat zal ook nooit lukken!! (ofwel bijgeloof en geloof zijn precies hetzelfde en 'hebben als 'begrip' evenveel 'waarde')

Zie ook: 'Europees Hof voor Mensenrechten oordeelt dat een vrouw terecht werd veroordeeld voor de stelling dat profeet Mohammed een pedofiel was......'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten