Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 10 oktober 2018

WHO: geluidsoverlast leidt tot vroegtijdige dood >> omwonenden Schiphol verenigt u en klaag de staat aan!

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bekend gemaakt dat langdurige geluidsoverlast leidt tot een vroegtijdige dood. Een en ander is het gevolg van de stijging van de bloeddruk die chronisch wordt bij een dergelijke geluidsoverlast.

Omwonenden van Schiphol grijpt uw kans: verenigt u en klaag de staat aan voor moedwillig schade toebrengen aan de volksgezondheid en dat t.b.v. ordinaire economische belangen...... (hoe fout kan je zijn als overheid....)

Hetzelfde geldt overigens voor mensen die langs drukke straten of snelwegen wonen, waar één ding zeker is: de overheid zal de snelheid binnen de bebouwde kom terug moeten brengen naar maximaal 30 kilometer per uur en op snelwegen langs woonwijken zal de snelheid moeten worden beperkt tot maximaal 60 kilometer per uur!! Twee vliegen in één klap, immers daarmee zal ook de uitstoot van auto's omlaag gaan.... Nee, eigenlijk drie vliegen in één klap: immers door auto-uitstoot sterven jaarlijks rond de 18.000 mensen vroegtijdig en dat na een akelig ziekbed......

Het plan van afbraakregering Rutte 3 om nieuwe huizen te bouwen onder de stank en herrie van Schiphol, kan door de papierversnipperaar, het plan waar de bewoners moesten tekenen akkoord te gaan met de geluidsoverlast van vliegtuigen, ofwel eenmaal daar wonend mag je niet klagen over die geluidsoverlast......... Immers de overheid mag mensen met nieuwe plannen niet moedwillig blootstellen aan (grote) gevaren voor de volksgezondheid.......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten