Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 23 oktober 2018

De oorzaak van agressie, vandalisme, ontevredenheid en depressies

Caitlin Johnstone boog zich over de vraag waarom we zo gek zijn en ons tegelijkertijd zo miserabel* kunnen voelen.

Volgens Johnstone ligt dit aan diverse zaken, die ze de revu laat passeren, bijvoorbeeld dat ons wordt verteld dat het volkomen normaal is dat we de aarde naar de kloten helpen, middels zaken als de verbranding van fossiele brandstoffen. Zo werd vorige week bekendgemaakt dat Shell een lespakket heeft voor het voortgezet onderwijs waarin kinderen wordt verteld dat we voorlopig niet zonder fossiele brandstoffen kunnen...... Terwijl Shell al in de 80er jaren wist dat de verbranding van fossiele brandstoffen de klimaatverandering veroorzaakt, Shell had ook daar NB een lesprogramma voor ontwikkeld, echter dat lespakket werd snel door een nieuwe directeur topgraaier in de kluis opgeborgen..... 

Exxon wist e.e.a. uit eigen onderzoek al in de 70er jaren van de vorige eeuw, dus dat de klimaatverandering wordt veroorzaakt door menselijk handelen, ofwel het verbranden van fossiele brandstoffen...... Niet alleen Shell hield dit onder de pet, Exxon deed precies hetzelfde...... 

In feite hadden Exxon en Shell na hun onderzoek de gegevens openbaar moeten maken en hadden met wetenschappers moeten zoeken naar manieren om de klimaatverandering af te remmen en maatregelen te nemen om de destijds al voorspelde toename van natuurrampen in te dammen...... De oliemaffia had destijds al landen als Bangladesh moeten helpen maatregelen te nemen tegen heftiger moessonregens en overstromingen uit de zee (door orkanen, of zoals men ze daar noemt tyfonen).......

Vandaar ook mijn eerdere pleidooien om de verantwoordelijken van deze oliemaatschappijen voor een internationaal strafhof te brengen, immers ten gevolge van de klimaatverandering zijn weergerelateerde rampen in hevigheid dusdanig toegenomen dat intussen al duizenden mensen zijn gestorven.....** De manier waarop deze oliemaatschappijen met hun eigen onderzoeken zijn omgegaan, kan je zonder enige fantasie aanwijzen als moedwillig mensenlevens op het spel zetten en dat is niets anders dan (massa-) moord!!

Verder wijst Johnstone naar de illegale oorlogen die de VS voert en die als een niet te voorkomen zaak worden voorgesteld, om op die manier met de steun van het volk zoveel mogelijk oorlogen te kunnen voeren, alles in het belang van het militair-industrieel complex, waartoe ik ook de financiële maffia en de oliemaffia reken, om nog maar te zwijgen over het grote aantal VS bedrijven, die na de enorme vernietiging zoals veroorzaakt door de illegale oorlog van de VS tegen Irak, een groot deel van de contracten krijgen voor de wederopbouw.......

Lees het artikel van Johnstone, die weliswaar de situatie in de VS schildert, echter die verschilt maar weinig van die in ons land........

The Real Reason Why We’re So Crazy and Miserable All the Time

October 21, 2018 at 8:56 pm
Written by Caitlin Johnstone

(CJ Opinion) — We are surrounded by screens full of voices that are always lying to us, and experts wonder why we’re so crazy and miserable all the time.

The screens tell us, “This is a perfectly normal and sane way of doing things. It is perfectly normal and sane to strip the earth bare and poison the air and the water in an economic system which requires infinite growth on a finite planet. People who say otherwise are raving lunatics!” And the social engineers wonder why there’s increasing disaffection and alienation among the populace.

The screens tell us, “Just spend your time in this world turning the gears of the machine and you will be happy. The machine is your friend. The machine takes care of you. Work hard pulling its levers and greasing its cogs until you are old and you will gain satisfaction,” and then they wonder why we’re all gobbling up antidepressants like candy.

The screens tell us, “We need to drop explosives on Nation X because they need Freedom and Democracy™. We know we said that about Nation Y and Nation Z and that went terribly wrong, but that’s because it wasn’t managed properly. Trust that it is good and proper for the citizens of Nation X to be killed with bombs and bullets,” and then they wonder why people keep snapping and committing mass shootings.

The screens tell us, “You are crazy and stupid if you want a functioning healthcare system. Are you trying to put our billionaires and military out of business?” and then they wonder why people are becoming paranoid and angry.

The screens tell us, “Look at that gibbering maniac trying to get a third party up and running in the most powerful nation in the world! Only someone who is deeply awful and defective would believe that the two party system isn’t serving us,” and they wonder why everyone feels disempowered and unheard.

The screens tell us, “Of course this is the way things are; it’s the only way things could ever be.
Anyone who would try to change any part of this is either mentally ill or a Russian propagandist,” and they wonder why people shut down and numb themselves with opiates.

The screens tell us, “Everything is great. Everyone is doing fine. Everyone is happy. Look how happy everyone is on this sitcom. If you aren’t happy like that, it’s not because of the machine, it’s because of you. People need to be protected from your insanity. You mustn’t be allowed on any screens. You need to be silenced on social media. Trust us. Don’t trust yourself. Don’t trust that growing, gnawing sense that everything is fake and everything you’ve been taught is a lie. We have never lied to you. We have never been caught red-handed deceiving you and then acted like nothing happened. We have never gaslit you. You are misremembering things because you are confused. Shut up. You are dangerous. Shut up. You are foolish. Shut up. You are insane. The machine is sanity. The machine is freedom. Everyone is equal here. Everyone matters. Everyone gets a voice. Except you.” And the social engineers wonder why people are trusting them less and less.

The screens tell us, “War is normal. Poverty is normal. Mass surveillance is normal. Censorship of dissenting ideas is normal. Mass media propaganda is normal. Escalating wealth and income inequality is normal. Escalating police militarization is normal. Escalating tensions between nuclear superpowers is normal. Looming ecological disaster is normal.” And people wonder why everything feels like a bubble balancing on a house of cards that was built on top of a ticking time bomb.

The screens tell us, “Insane things are sane. Sane things are insane. Up is down. Black is white. War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. If you disagree, you are crazy. If you disagree, you are poison. Shut up. You will contaminate the herd. Shut up. You are garbage. Shut up. You are a disease. Shut up. Shut up. Shut up.”

And the experts wonder why the old tricks are finding less and less psychological purchase. And we wonder why it is beginning to feel as though we are being startled out of a very long and horrible nightmare. And our rulers wonder, in their very few still and sincere moments, if it was wise to build their empire upon a sleeping giant.

Support Caitlin’s work on Patreon or Paypal.
=====================================

* Nederlanders zouden tot de gelukkigste mensen ter wereld behoren, niet alleen uit 'onderzoek' van het CBS, maar ook uit internationale onderzoeken. Dit zou al jaren zo zijn, vreemd genoeg heb ik en velen met mij, nooit mensen ontmoet die zeggen (echt) gelukkig te zijn, of mensen die zeggen te zijn gecontacteerd door het CBS over hun gevoel van geluk.... Ook uit andere cijfers blijkt niet dat we een gelukkig volk zijn, zoals die over jongeren die meer en meer vastlopen in het leven vanwege alle prestatiedruk in 'onze' inhumane neoliberale prestatiemaatschappij, waardoor een groot aantal jongeren depressief is, of andere psychische aandoeningen oplopen...... Vergeet niet dat het aantal suïcides onder jongeren aanmerkelijk is toegenomen....... 

Dan is er nog de armoede in ons land, waaronder een kwart van onze bevolking leeft >> meer dan 4 miljoen Nederlanders leven op, tegen, of onder de armoedegrens, wat voor al deze 3 groepen een leven in armoede betekent...... Onder die groepen bevinden zich 600.000 kinderen (de echte cijfers), kinderen die door die armoede een trauma voor het leven oplopen, zo maken ze o.a. bijzonder vaak mee dat het gezin uit het huis wordt gezet en krijgen ze op school in de meeste gevallen te maken met pestgedrag vanwege de armoede waarin ze leven..... 

Bij dergelijke onderzoeken van het CBS en anderen, probeert het publiek zich zo gunstig mogelijk af te schilderen, immers wie wil toegeven dat hij of zij ongelukkig is....??? Zou overigens ook wel eens de vragen willen zien, die voor dergelijke onderzoeken worden gebruikt, immers met de manier van vragen stellen kan je een onderzoek sturen....... Zo zou het CBS een onafhankelijke organisatie zijn, echter deze organisatie wordt wel door de overheid betaald. Opvallend het enorme aantal onderzoeken dat 'oh toeval' het regeringsbeleid als geweldig afschildert, neem alleen al de jaarlijkse bekendmaking dat Nederlanders zo tevreden en gelukkig zijn, terwijl bijvoorbeeld ook het consumentenvertrouwen veelal het tegenovergestelde laat zien.......

** Iets waar je klimaatsceptici nooit over hoort, is het enorme aantal mensen die wereldwijd jaarlijks te vroeg overlijden ten gevolge van het inademen van smerige lucht, waar autoverkeer één van de grote boosdoeners is...... Deze mensen overlijden na een langdurig en akelig ziekbed (kanker)....... Alleen voor Nederland gaat het om rond de 18.000 mensen op jaarbasis...... (ter vergelijking: aan kanker t.g.v. roken overlijden hier jaarlijks 20.000 mensen.....) Kortom het stoppen met de verbranding van fossiele brandstoffen als steenkool en olieproducten als benzine en diesel, is ook in het belang van de volksgezondheid!!! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten