Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 5 december 2017

Save The Children: Ieder kind verdient een eerlijke kans........ AUW!!!

De campagne van Save The Children duurt al een paar maanden en voordat deze verdwijnt even wat opmerkingen over de leus die deze campagne vergezelt: 'Ieder kind verdient een eerlijke kans'.

Gegarandeerd dat deze campagne van Save The Children een gigantische berg geld heeft gekost, geld dat mensen doneerden aan deze organisatie ofwel direct dan wel indirect via de belasting (subsidie verstrekking). Over de prijs voor die leus durf ik geen schatting te maken, maar die zal alweer niet misselijk zijn......

Uiteraard zou elk kind moeten opgroeien in welstand, wie behalve psychopathische ondernemers, politici*, fascisten en misdadigers kunnen daartegen zijn???

Echter deze leus laat geen andere conclusie over dan kinderen die om wat voor reden dan ook 'hun kans' niet grijpen, de tyfus kunnen krijgen..........

Vanmorgen werd door de kinderombudsvrouw bekend gemaakt dat kinderen uit arme gezinnen niet geholpen zijn met de extraatjes die o.a door de PvdA (middels rollatorslet Klijnsma, ex-staatssecretaris 'Sociale Zaken') aan deze kinderen werden toegekend, zoals voor het schoolreisje of een computer (laptop/notebook). Deze kinderen (rond de 600.000 en niet het aantal van 378.000 die het CBS en de ombudsvrouw aanhouden**) zijn alleen geholpen als hun ouders uit de financiële stront worden geholpen......

De ombudsvrouw ontdekte eindelijk (maar beter laat dan nooit) dat de kinderen in die gezinnen onder de stress lijden die hun ouder(s) ondervinden, daar ze de touwtjes niet aan elkaar kunnen knopen........ Je hoeft toch goddomme geen Einstein te zijn om te bedenken dat die kinderen niet geholpen zijn met de PvdA schaampleisters?? Zoals al vaker op deze plek gesteld: deze kinderen zijn voor het leven getraumatiseerd en het overgrote deel van hen zal niet gaan studeren, daar ze dat alleen kunnen door een fikse schuld aan te gaan.......... Ofwel: deze kinderen zullen hun kans niet grijpen, dit door achterlijk regeringsbeleid....... Gezien de leus van Save The Children, hadden deze kinderen een kans die ze niet hebben aangegrepen en kunnen ze dus verder barsten..........

U begrijpt dat dit trauma nog niets is vergeleken met kinderen van wie de ouders zijn gevlucht en die in het land waar ze terechtkomen als vuil worden behandeld, daar men ze liever kwijt dan rijk is, waarbij ik nogmaals op het zojuist genoemde uitzetten van deze kinderen wil wijzen.........

Save The Children kan beter met de volgende leus komen (geheel en al gratis): Ieder kind heeft het volste recht op geluk en een goed leven!!

* Politici als het grootste deel van de regering en de Eerste en Tweede Kamer, hebben als in het geval van mensenrechten, schijt aan kinderrechten, zo blijkt telkens weer....... Sterker nog: men is er zelfs trots op ervoor te zijn kinderen uit te zetten, die hier zijn opgegroeid en dus al vele jaren in Nederland verblijven!! Dit i.h.k.v. de graag uitgedragen nieuwe politieke incorrectheid, waarmee men de groeiende groep fascistische Nederlanders tevreden probeert te stellen....... Totaal ongeloofwaardig in deze zijn de zogenaamde christelijke partijen CDA, 'Chirsten'Unie (CU) en SGP, die er geen moeite mee hebben de valse ambtsberichten van Buitenlandse Zaken te geloven, terwijl deze voor het grootste deel nooit kloppen, ik bedoel: hoe kan een land als Afghanistan als veilig worden bestempeld???? Sterker nog: het CDA wil als de CU en de SGP, die kinderen niet eens in de EU zien!! Vergelijk dat eens met wat hun jezus zei over kinderen en vluchtelingen, dan wel mensen die in nood verkeren!!

** Meer dan 4 miljoen mensen leven tegen, op, of onder de armoedegrens, dat is 3 keer in armoede leven!!! Onder hen bevinden zich rond de 600.000 kinderen...........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten