Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 22 december 2017

Schouten (CU minister) gedoogt misdadig gedrag van boeren met 'wegmoffelen' groot deel van hun mest........

BNR meldde gistermorgen in het nieuws van 8.00 u. dat meer dan de helft van de dierenbeulen die zich veeboer noemen, samen met mesttransporteurs de boel fiks hebben geflest.

Het afvoeren van één tankwagen mest kost rond de € 1.000,-- en dat geld steken de boeren liever in eigen zak, door de mest in de grond 'te steken', dit mag echter maar met een bepaalde hoeveelheid van de mest, daar anders bodem en waterafvoer (sloten e.d.) zwaar worden vervuild......* De transporteurs reden af en aan met lege tankwagens en de boeren injecteerden de tyfuszooi in de bodem, me dunkt een misdaad van formaat!!......

Dit is al zeker de vijfde keer dat bekend is geworden dat boeren misdadig sjoemelen met mest en telkens weer belooft de dienstdoende minister/staatssecretaris dat deze de boel zal aanpakken, totdat het volgend schandaal die woorden weer onderuit haalt.......

Nadat NRC e.e.a. bekend maakte, ging Schouten, de halleluja huppeltrut van de 'Christen'Unie (die godbetert minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit mag spelen) om tafel met de boeren en transporteurs. Dezen beloofden beterschap en een keurmerk in leven te roepen, die de goeden van de kwaden moet scheiden...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Als je belazerd wilt worden, moet je frauderende partijen vooral zelf naar een oplossingen laten zoeken!! Alsof een keurmerk de zekerheid op eerlijk handelen is......

Bovendien: te zot voor woorden dat de boeren en transporteurs die zich schuldig hebben gemaakt aan deze ernstige misdaad, met rust worden gelaten...... Het bewijzen dat boeren frauderen met de mest schijnt moeilijk te zijn....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Dus als je al jaren weet dat boeren frauderen met de mestboekhouding, kom je met het lamme excuus dat vervolgen zo moeilijk is....... Vreemd genoeg stelt Schouten dat boeren die frauderen met de mestboekhouding, de gegeven subsidie terug moeten betalen, blijkbaar is voor die maatregel dus wel genoeg bewijs.......

Ach ja, wat wil je met een hypocriete christen als verantwoordelijk minister, Schouten die als 'christen' geen moeite heeft met het groot- en doodmartelen van 500 miljoen dieren (!!) op jaarbasis...... Daarmee levert deze sector een voor Nederlandse begrippen onevenredig groot aandeel aan de klimaatverandering, daar deze dieren een enorme hoeveelheid methaangas produceren, één van de sterkste broeikasgassen op aarde........

'Gods schepping' is er blijkbaar om zo snel mogelijk naar god te helpen (inclusief ernstige dierenmishandeling), zo staat dat blijkbaar in het grote boze sprookjesboek de bijbel.....

De grootste grap is wel de wil van Schouten dat politie en de NVWA nauw gaan samenwerken om deze fraude tegen te gaan..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! De NVWA is een zwaar onderbemenst instituut, dat nog geen deuk in een pak boter kan slaan...... Dit was dan ook de bedoeling van het CDA schoftenkabinet Balkenende toen deze in 2004 goedwerkende inspecties samenvoegde in de NVWA, 'natuurlijk' inclusief een aderlating aan personeel en middelen....... Immers goede inspecties zijn maar lastig voor boeren en andere ondernemers en ach dat dit ten koste gaat van dierenwelzijn en de volksgezondheid, een kniesoor die daar op let......

Mensen deze zaak stinkt van A tot Z en wel zo erg, dat je regelmatig de letterlijke stank van mest tot in het centrum van Den Haag ruikt, al moet ik zeggen dat deze stank voor hetzelfde geld is ontsnapt uit de stinkende krochten van de Tweede Kamer, waar men de ene smerige maatregel na de andere neemt en echt belangrijke maatregelen achterwege laat..... Het is dan bijvoorbeeld ook niet de bedoeling van Rutte 3 om flink het mes te zetten in het fenomenale aantal dieren dat jaarlijks wordt groot- en doodgemarteld in ons land.... Denk daar aan als u één van de velen bent, die met kerst een dik stuk kadaver eet.....

* Deze vervuiling is intussen al lang een feit en bewezen veroorzaakt door overbemesting.......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten