Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 18 december 2017

Aleid Wolfsen (PvdA en o.a. Autoriteit Persoonsgegevens): met de nieuwe EU privacywetgeving (AVG) worden uw persoonsgegevens beter beschermd........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Op 25 mei wordt de nieuwe privacywetgeving van de EU van kracht, deze Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Vanmorgen was PvdA autocraat en grofgraaier Aleid Wolfsen, de sufferd met duizend petten*, over deze AVG te horen (na 9.00 u.), dezelfde Wolfsen, ex-dictator van Utrecht, die godbetert middels een politieke benoeming gebombardeerd werd tot voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)....... Als burgemeester van Utrecht had hij NB schijt aan de privacywetgeving.......

Veel mooie praatjes over die nieuwe wetgeving, waar hij wist te melden dat veel bedrijven en overheidsinstellingen niet voorbereid zijn op de nieuwe EU wetgeving, ofwel: de zaken nog lang niet op orde hebben en dat niet zullen hebben per 25 mei a.s. als ze niet nu al de koe bij de horens vatten.

Wolfsen werd gevraagd hoe groot het aandeel overheidsinstellingen is die de zaak nog niet op orde hebben. Welnu, daar komt 'ie (houd je vast!): dat wist Wolfsen en daarmee 'zijn Autoriteit' Persoonsgegevens niet..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Wolfsen is al een dik jaar voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens en zoals u hiervoor kon lezen: deze dienst heeft zelf de zaken niet op orde! De Autoriteit Persoonsgegevens zou toch zeker op de hoogte moeten zijn, hoe groot het percentage aan overheidsinstellingen is, dat de zaak niet op orde heeft..... Let wel: de AP is in feite mede verantwoordelijk voor het op orde hebben van die zaken binnen de overheid!

Dan nog: die hele nieuwe EU wetgeving rammelt aan alle kanten, zo kunnen voor overheidsdiensten als politie en geheime diensten (eufemistisch 'inlichtingendiensten' genoemd) van die richtlijnen afwijken als dit in het belang van de veiligheid enz. is....... Daarmee kunnen deze (overheids-) diensten ook anderen, zoals telefoon- en internet aanbieders, verplichten zich niet te houden aan de regels zoals die zijn vastgelegd in de AVG....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

In explosieven kan (poeder-) suiker (o.a. voor oliebollen) gebruikt worden, plus een aantal andere stoffen die je kan vinden in gewone winkels. Daarmee kunnen die geheime diensten zelfs inzage eisen in de verkoopgegevens van die stoffen. Mocht je die met pin betaald hebben, is je identiteit zo achterhaald. Zelfs met contante betaling is met enig zoeken je identiteit te achterhalen, immers de grote supermarktketens hebben allen camera's die op de kassa's staan gericht. Op de kassabon zijn de producten die gekocht zijn, met het de tijdstip van betaling te zien, mits je geen capuchon en zonnebril draagt is redelijk makkelijk na te gaan om wie het gaat, zeker als deze een vaste klant is.

Kortom: die AVG biedt bepaald geen betere bescherming van onze persoonsgegevens..... Voorts bestaat nog steeds het voornemen van de EU, het TTIP verdrag met de VS getekend te krijgen

De EU heeft al vanaf het aantreden van Trump een lobbyteam in Washington, om de VS over te halen dit vrijhandelsverdrag TTIP, met verregaande bevoegdheden voor (grote) bedrijven, getekend te krijgen door het beest Trump (die hier vooralsnog tegen is). Als dit verdrag getekend wordt kan je er donder op zeggen dat de bedrijven uit de VS onderdelen van de EU privacywetgeving zullen aanvechten in geheime rechtbanken (ISDS: Investeerder-staatarbitrage) en reken maar dat de grote bedrijven, met hun legers aan juristen, deze zaken zullen winnen...... Sterker nog: als TTIP niet getekend wordt door de Trump administratie, kunnen VS bedrijven e.e.a. voor elkaar krijgen via het wel getekende CETA verdrag (met Canada), het enige wat ze daarvoor moeten doen, is een kantoor in Canada openen.........

Op de site van de AP staat te lezen dat met de AVG onze persoonsgegevens beter beschermd zullen worden...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Volksverlakkerij van de bovenste plank! Wat een zootje mensen, allemachtig......

* Zie: 'Aleid Wolfsen (PvdA en ex-dictator Utrecht): de functionaris voor de gegevensbescherming moet weten dat hij bij vragen de Autoriteit Persoonsgegevens moet bellen........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

Zie ook: 'Elektronisch Patiënten Dossier wordt middels LSP opgedrongen door overheid en zorgverzekeraars..... Laat u uitschrijven!'

       en: 'AVG: Autoriteit Persoonsgegevens (geleid door Aleid Wolfsen PvdA) niet berekend op EU wetgeving.......'

       en: 'Facebook e.a. hebben lak aan AVG (GDPR), misbruik persoonsgegevens gaat gewoon door.......'PS: vergeet nooit dat uw privacy bescherming ook een mensenrecht is en ja u heeft genoeg geheim te houden, zaken die niets met terreur e.d. te maken hebben, terreur die ook nog eens werd en wordt gecreëerd door grootschalige westerse terreur o.l.v. de VS in het Midden-Oosten en elders!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten