Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 16 december 2017

Eric Wiebes (VVD minister EZ en Klimaat..) probeert 'Al Goretje' te spelen, maar helaas.......

VVD onbenul Wiebes, die het wel een uitdaging vond om minister van Economische Zaken en Klimaat* te spelen in Rutte 3, is het geheel en al in de suffe bol geslagen. Als een mislukte rockster herhaalde Wiebes wel 10 keer dat er 1 tot 3 procent (van het BBP) zal worden besteed aan 'verduurzaming', uiteraard begeleid met de fikse bedragen die zo'n percentage weergeven....

Deze manier van optreden geeft dan ook duidelijk aan dat Wiebes wel degelijk weet dat het beleid om de klimaatverandering te stoppen totaal lachwekkend is..........

Met veel suf gelul stelde Wiebes dat we de klimaatdoeleinden moeten halen (de belachelijke doeleinden die op de klimaattop in Parijs werden afgesproken)...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Inderdaad Wiebes, we zouden de klimaatdoeleinden moeten halen, maar wat er in Parijs werd afgesproken is door echte deskundigen en wetenschappers al naar de prullenbak verwezen, als volkomen ontoereikend....... Zelfs al zouden alle landen die getekend hebben, morgen alle maatregelen doorvoeren (wat gezien de situatie onmogelijk is), stijgt de temperatuur alsnog tot boven de 3 graden tegen het eind van deze eeuw........

Zoals je begrijpt zullen deze maatregelen zelfs niet op korte of middellange tijd worden doorgevoerd, sterker nog met Rutte 3 kunnen we het wel vergeten, gezien de afspraken in het regeerakkoord. Zo is de afspraak gemaakt dat de kolencentrales openblijven tot 2030..... De maximumsnelheid blijft op 130 km/u. gehandhaafd en ook aan de enorme uitstoot van het sterke broeikasgas methaan, geproduceerd door de intensieve martelveehouderij, wordt niets gedaan, dus geen fikse reductie van het aantal dieren dat jaarlijks groot en doodgemarteld wordt in ons land en dat zijn er 500 miljoen (ja een half miljard!!).......... Daarnaast zet ook Rutte 3 in op verdere groei van de luchtvaart, ook al een enorme aanjager van de klimaatverandering en een giga luchtvervuiler......

Ach ja, Wiebes is lid van misdadigers partij VVD, het liegen zit ze daar bij wijze van spreken in het bloed!!

* Economische Zake en Klimaat: het teken dat ook Rutte 3 de klimaatverandering en milieuvervuiling niet serieus neemt, immers deze 2 bijten elkaar voortdurend. Ook al proberen veel grote bedrijven als Unilever en zelfs Shell dat te ontkennen, het is niet in het korte termijn belang van deze bedrijven en hun aandeelhouders (voor Shell ook uw valsgroene grofgraaiende vorstenhuis) de zaak te vergroenen..... Daarnaast wordt er nog steeds subsidie verstrekt door NB Economische Zaken aan zaken zoals biobijstook voor de kolencentrales. Dat laatste deed VVD opperhufter en Obersturmbannführer Kamp nog even voor hij vertrok als minister, hij gaf maar liefst 3,5 miljard euro subsidie voor het verstoken van bossen uit de VS (als bijstook) in onze kolencentrales..... Het is een grove leugen dat dit ook maar enige milieuwinst op zou leveren, terwijl Kamp het gore lef had te liegen dat dit grote klimaatwinst oplevert t.o.v. oude kolencentrales zonder bijstook...... Die bossen moeten worden gekapt, van de bomen maakt men middels veel vervuiling  houtpellets en die worden met smerige vrachtschepen naar Nederland vervoert..... Bovendien is het verbranden van hout allesbehalve schoon!

PS: hoorde pas dat een paar Nederlanders waterstof hebben ontwikkeld dat je in korrelvorm kan meenemen, een revolutionaire ontdekking, immers geen moeilijk gedoe met pompen en opslag onder hoge druk in de auto, maar eenvoudig een cassette met het spul kopen, waarna je er in de auto alleen nog water aan toe hoeft te voegen. Grootoplichter Rutte zei tegen de uitvinders dat zijn deur altijd voor hen open zal staan...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! De vuile leugenaar, hij zit diep in de zakken van de olie- en gasmaffia en zoals u weet, deze laten zich de kaas niet van het brood eten!! Als deze uitvinding niet verkocht zal worden aan een grote oliemaatschappij, kunnen de uitvinders het wel vergeten, hoewel de deur van Rutte dan 'openstaat', blijft de deur naar de energiemarkt potdicht!! Met deze vorm van waterstof zou de auto-industrie haar investeringen in elektrische auto's af kunnen schrijven en zou er niet een ongelofelijke roofbouw worden gepleegd op de aarde voor het maken van een gigantisch aantal accu's de komende jaren.... Accu's die als ze zijn uitgewerkt, als zwaar chemisch afval overblijven......... Om nog maar te zwijgen van alle laadpalen die uiteindelijk naast het grootste deel van de parkeerplekken moeten worden geplaatst (ook dat geeft weer extra vervuiling, niet alleen voor het maken van deze palen, maar ook voor het maken en aanleggen van kabels en voor het openbreken van straten.....).......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten