Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 30 december 2017

Belastingontduikers, ofwel misdadigers, met zijden handschoenen 'aangepakt.....'

BNR meldde afgelopen donderdag rond 8.08 u. dat er meer rekening zal worden gehouden met zwartspaarders, ofwel: (misdadige) belastingontduikers, wat betreft hun excuses voor het plegen van een grove misdaad......... Tja je hebt een kabinet gevormd voor de welgestelden en bedrijven of niet natuurlijk en zoals we nu allemaal weten is dat Rutte 3....... (bovendien: Rutte >> VVD >> misdaadorganisatie!)

Ging op zoek naar informatie en donderde bijna van de bank toen ik las dat er nog steeds een inkeerregeling bestaat voor deze misdadige belastingontduikers....... Dacht echt dat men, nadat de ene na de andere inkeerregeling zo'n 20 jaar lang in leven werd gehouden, nu eindelijk (met het VVD/PvdA kabinet Rutte 2) de welgestelde misdadigers het vuur aan de schenen had gelegd, niet dus.......................

Vond op de site van een belastingadviseur het volgende:

Per 1 januari 2018 vervalt de huidige inkeerregeling. Wilt u nog voor 1 januari inkeren?
(In overleg met het Team Inkeer van de Belastingdienst hebben wij dit op de volgende wijze voor u geregeld.)
In de eerste week van januari 2018 dient dan de volledige schriftelijke melding te worden ingezonden die wij voor u zullen verzorgen. Hierover nemen wij spoedig contact met u op. Voorts volgt dan het verdere traject waarin wij alle gegevens verzameld moeten worden en wij deze op de juiste wijze zullen presenteren aan de Belastingdienst. Wij zullen ons uiterste beste doen om het navorderingsbedrag voor u zo laag mogelijk te houden.
Inkeerregeling vervalt
Het is belangrijk om uw buitenlands vermogen zo snel mogelijk (alsnog) aan te geven.  Per 1 januari 2018 vervalt de mogelijkheid om boetevrij in te keren over de meest recente twee jaren.
De inkeerregeling zou per 1 januari 2018 geheel worden afgeschaft. In 2018 geldt echter nog een overgangsregeling. De oude regeling (laatste twee jaar boetevrij) blijft gelden voor de vóór 1 januari 2018 ingediende aangiften. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op indien u voor 2016 of eerdere jaren nog geen aangifte heeft gedaan of wilt inkeren, .
Ook is bepaald dat de inkeerregeling alleen zal worden afgeschaft voor verzwegen inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen. Voor verzwegen inkomsten uit box 1 of box 2 blijft de oude inkeerregeling wel van kracht .
Onze ervaring is dat inkeerders stuk voor stuk opgelucht zijn indien er eindelijk schoon schip is gemaakt. Wij helpen u daar graag bij. Wij kunnen u ook van dienst zijn indien:
 Meer informatie over het te betalen bedrag en de navorderingstermijn vindt u hier.
Waarom inkeren?
De kans dat de fiscus verzwegen buitenlands vermogen op het spoor komt, wordt steeds groter. Recent hebben de Panama Papers de strijd tegen belastingontduiking middels offshoreconstructies aangewakkerd. In de periode daarvoor zijn er informatie-uitwisselingsverdragen afgesloten tussen landen binnen de EU en in diverse voormalige belastingparadijzen is of wordt op korte termijn het bankgeheim afgeschaft. 
Nu al werken sommige van deze landen actief mee aan het tegengaan van belastingontduiking. Zo heeft Zwitserland recent op verzoek van de Nederlandse Belastingdienst bankgegevens doorgegeven van rekeninghouders die hun vermogen niet hadden aangegeven. Ook verricht de Belastingdienst in samenwerking met de FIOD actief onderzoek naar transacties met buitenlandse betaalkaarten. Ook dit leidde reeds tot hoge boetes en in sommige gevallen strafvervolging. Voordat de Belastingdienst uw verzwegen buitenlands vermogen op het spoor komt, kunt u nog gebruik maken van de inkeerregeling. U geeft dan op eigen initiatief uw vermogen aan.
Mocht de Belastingdienst wel al op de hoogte zijn van uw buitenlandse vermogen, dan staan wij u graag bij met advies. Het is dan van groot belang verzachtende omstandigheden aan te dragen. Hiermee kunt u wellicht de boetes nog beperken.
Wat is de inkeerregeling?
Door middel van de inkeerregeling kunt u niet-aangegeven banktegoeden, effecten of onroerend goed in het buitenland alsnog aangegeven. Dit geldt ook voor binnenlands vermogen en inkomsten. Indien u niet inkeert en de fiscus het verzwegen vermogen op het spoor komt, gelden er hoge boetes tot maximaal 300%. In het geval van fraude kan er sprake zijn van strafrechtelijke vervolging. De fiscus zet zich de laatste jaren actief in om zwart geld op te sporen.
Voorwaarde voor de inkeerregeling is dat u niet wist of kon vermoeden dat de fiscus weet heeft of krijgt van uw verzwegen vermogen.  Door inkeer of vrijwillige verbetering kunt u weer vrij beschikken over uw vermogen en worden eventuele erfgenamen niet met de problemen opgezadeld.
Bij inkeren betaalt u een boete, belasting en naheffingsrente. De boete is het percentage dat u betaald over de verschuldigde belasting. Sinds 1 juli 2016 bedraagt de boete 120%. Het is dus raadzaam om zo spoedig mogelijk in te keren.
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Ons kantoor heeft al sinds de invoering in 2001 ervaring met de inkeerregeling. Wij hebben in veel gevallen een (veel) lager percentage bereikt dan de 30 tot 40% heffing over het gemiddelde vermogen in de inkeerperiode dat gebruikelijk is bij inkeer. In de gunstigste gevallen kan de schade beperkt blijven tot onder de 10%. Wij zijn namelijk bekend met alle mogelijkheden tot belastingvermindering, zoals niet gebruikte vrijstellingen en ingehouden belastingen.  
Ook hebben wij goede contacten met vaste contactpersonen bij de belastingdienst en zijn wij bekend met hun werkwijze waardoor de inkeerprocedure effectief verloopt. Wij nemen alle onderhandelingen met de fiscus van u over. Uiteraard betrachten wij hierbij uiterste discretie. U kunt op ons rekenen als een betrouwbare en ervaren tussenpersoon, hetgeen zeer gewaardeerd wordt tijdens de inkeerprocedure, waarbij de gemoederen soms hoog oplopen. Wij zijn tevens goed op de hoogte van erfrecht.
Inkeren enige optie
De urgentie om gebruik te maken van de inkeerregeling neemt steeds meer toe. Landen als België, Oostenrijk, Luxemburg en Liechtenstein zullen zich niet meer achter een bankgeheim kunnen verschuilen en ook in Zwitserland staat het op de tocht. Door de ministers van Financiën in de EU zijn informatie-uitwisseling verdragen gesloten. Recentelijk heeft een bekende Zwitserse bank brieven gestuurd aan Nederlandse cliënten waarin aangegeven wordt dat de bankgegevens bekend zijn bij de Zwitserse fiscus; deze kan ze doorgeven aan o.a. de Nederlandse belastingdienst. 
Op termijn zijn er plannen om de inkeerregeling helemaal af te schaffen. Wij raden u derhalve aan om nu nog het nog kan gebruik te maken van de inkeerregeling. Er hebben al veel mensen ingekeerd en in alle gevallen blijkt het een enorme opluchting te zijn indien men ingekeerd heeft, ondanks het aan de belastingdienst verschuldigde bedrag.
Voorwaarden voor gebruik van de inkeerregeling
U kunt alleen gebruik maken van de inkeerregeling indien de fiscus u nog niet zelf op het spoor is gekomen. Zoals u op de website van de Belastingdienst kunt lezen, is dit het geval:
  • indien zij u al vragen hebben gesteld over uw (buitenlandse) inkomsten of vermogen.
  • indien zij al een boekenonderzoek bij u hebben aangekondigd, waarbij (buitenlandse) inkomsten of vermogen ontdekt kunnen worden.
  • indien een FIOD-rechercheur bij u al heeft gemeld dat er een onderzoek tegen u loopt door uw (buitenlandse) inkomsten of vermogen.
=======================================

Is 't godverdomme niet om te janken, de mensen met de laagte inkomens betalen godbetert 37% belasting......... Jaarlijks ontduiken alleen welgestelde particulieren al rond de 20 miljard euro....... (bedrijven ontduiken naar schatting 30 miljard euro op jaarbasis.....) Voorts: moet u proberen, de inkomstenbelasting flessen en dan op compassie kunnen rekenen van de belastingdienst...... Hoe bedoelt u, Nederland is geen klassenmaatschappij.....?? Nog een 'geweldige' maatregel van Rutte 3: de huurtoeslag, een toeslag voor de laagste inkomens, wordt verlaagd......... Met de enorme bedragen die de welgestelden en bedrijven jaarlijks ontduiken, waren alle maatregelen, waarmee m.n. de grote onderlaag keer op keer werd gepakt, niet nodig geweest......... Verantwoordelijk voor de belastingen de laatste 5 jaar: PvdA opperflapdrol Dijsselbloem!

Wat een land, schande!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten