Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 19 december 2017

Koolmees (D66 min. Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 'wil vast contract de norm maken', maarrrr........

Gistermorgen was de nieuwbakken D66 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66 sukkel Koolmees na 9.30 u. te horen op Radio1. Koolmees, u weet wel de volksverlakker die zo snel probeert te spreken, dat hij struikelt over z'n eigen woorden, dit om commentaar van anderen te voorkomen op de zaken die hij voor zich uit zwetst, 'zeg maar' een Balkenende 2.0*. Koolmees sprak o.a. over de hervorming van de arbeidsmarkt, zoals hij die voor zich ziet.

Het is duidelijk dat Koolmees vooral de ondernemers wil steunen, die al lang geen solidariteit meer hebben met hun personeel en hen het liefst zo min mogelijk betalen, met fiks uitgeklede arbeidsvoorwaarden....... U snapt 't al: het liefst zou Koolmees de hele ontslagvergoeding afschaffen, maar dat durft hij nu nog niet..... Wel wil hij dat ondernemers bijvoorbeeld 'niet meer bang hoeven te zijn' voor de ziekte van hun werknemers....... U weet wel dezelfde ondernemers die zichzelf jaarlijks 10 of 15% meer loon toekennen en de arbeiders het liefst op 0% loonsverhoging houden.......

Tja als we dat niet doen, nemen die ondernemers nu eenmaal liever flexwerkers of mensen op payroll, zo viel uit de woorden van Koolmees op te maken....... GVD! Dat de constructie 'payroll' nog is toegestaan is een grof schandaal voor een land dat zich beschaafd acht! Trouwens Koolmees moet weten dat veel werkgevers, bijvoorbeeld tuinders, 2 ploegen mensen hebben: werkploeg 1 werkt 6 maanden en wordt dan voor de volgende 6 maanden vervangen door werkploeg 2, waar na 6 maanden werkploeg 1 het weer overneemt enz. enz., zo hoeft die tuinder nooit loonsverhogingen te betalen en mensen in vaste dienst te nemen.......

Als Koolmees denkt dat die tuinders of andere van dergelijke werkgevers, zonder wetgeving hun werkwijze zullen veranderen, is hij nog gekker dan ik dacht........ U snapt dat uiteraard de Oost-Europese werknemers (in het Westland veel Polen) de dupe zijn van dit soort schofterige werkgevers.... Eén ding maakte Koolmees wel duidelijk: ook hij is niet van zins iets te doen aan de 'payroll' constructie.......

Han Busker van de FNV heeft terecht gesteld dat Koolmees met zijn voornemens het vaste contract minder aantrekkelijk maakt, uiteraard is Koolmees het daar niet mee eens, hoewel hij tijdens het gesprek op Radio1 wel degelijk stelde het vast contract 'wat minder' vast te willen maken (dus minder aantrekkelijk te maken) en het flexibele contract wat minder flexibel........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Me dunkt, daar zit geen woord Spaans bij!!

Busker merkte voorts terecht op dat Koolmees niets tegen de doorgeschoten flexibiliteit doet..... Koolmees kwam met het lamme verhaal (in halsoverkop tempo) dat hij mensen die minder dan € 18,-- euro per uur verdienen, een vast contract moeten krijgen...... ha! ha! ha! ha! ha! Dan betaalt die ondernemer vervolgens gewoon € 18,50 per uur!! Gezien zijn onwil iets aan payroll te doen is dit het tweede bewijs dat Koolmees in werkelijkheid geen flikker wenst te doen aan die doorgeschoten flexibiliteit...... Ach Koolmees is niet voor niets minister in een lobbykabinet t.b.v. werkgevers en welgestelden, moet u maar denken........

Voorts zwatelde Koolmees nog wat over fit en gezond ouder worden van werknemers, die bovendien op tijd onderwijs moeten volgen om voor een andere baan in aanmerking te komen, dus bijvoorbeeld op je 50ste...... Lullig genoeg neemt de capaciteit om nog goed te kunnen leren bij het gros van de mensen al fiks af lang voordat ze 50 zijn........ Héééél ineressant gaf Koolmees het voorbeeld van brandweermensen, die na hun 50ste niet meer, met ik dacht dat hij 60 kilo zei, op hun rug een brand in moeten....... Dat moet wel een godvergeten zwaar brandweerpak, inclusief loodzware persluchtcilinder zijn, waarmee deze werknemers moeten werken.....

U las het goed: het woord 'moeten' komt een paar keer voor in de hiervoorgaande tekst , hoewel Koolmees dat woord niet gebruikt, zal hij die dwang hoogstwaarschijnlijk wel doorvoeren de komende jaren....... Arbeit macht frei 'moet' u maar denken.......**

Over de pensioenen stelde Koolmees trots dat hij vindt dat mensen voor hun eigen pensioen moeten sparen, dus zelf een potje maken, dat dan wel beheerd wordt door een collectieve organisatie..... U weet wel een organisatie met een peperduur design kantoorgebouw en een top die tegen een giga salaris en bonus uw gespaarde geld vergokt op de beurs (mede door D66 werd de pensioenfondsen toegestaan steeds meer op de beurs te vergokken.....).... Waar e.e.a goed voor is? Simpel, om 'de solidariteit' in stand te houden...... ha! ha! ha! ha! ha! U weet wel 'de solidariteit' van de laagbetaalden, mensen die niet ouder worden dan 70, met de beter gesitueerden, die makkelijk de 80 of 90 jaar halen........

U begrijpt dat de arme ondernemers niets meer bij gaan dragen aan het pensioen, tja als dat wel moet nemen ze gewoon flexibele Polen in dienst of nemen mensen op 'payroll' basis...... Uiteraard lulde Koolmees maar niet over de enorme greep uit de door werknemers gepaarde pensioenpot in de 90er jaren, gedaan onder de exorbitante PvdA zelfverrijker Kok, met volledige medewerking van D66.......

Waar Koolmees al helemaal niet over sprak was het feit dat driekwart van de ZZP'ers niet eens spaart voor een pensioen.... Ach dat maakt de onderlinge solidariteit wel goed tegen die tijd, dan mogen u en ik er via de belasting voor opdraaien!!! Overigens is ook dat nog een bewijs dat Koolmees amper of niets wenst te doen aan de doorgeschoten flexibiliteit......

Volksverlakker Koolmees sprak nog over de asielzoekers die vanaf dag 1 de Nederlandse taal moeten leren...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Voor de betrokken ambtenaren bestaat de gemiddelde asielzoeker pas als deze een maand of twee in de opvang zit! Maar wat me nogmaals opviel, was het feit dat VVD'er Mark Harbers staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is***.

Ten eerste weer een lid van misdadigers partij VVD, die op dat ministerie wordt gezet, terwijl de VVD uit en te na heeft bewezen met Opstelten, Teeven, van der Steur en  Dijkhoff, geen betrouwbare leverancier te zijn voor bewindspersonen op dit ministerie....... Daarnaast: waarom heeft deze hufter in zijn functie op Justitie en Veiligheid iets te maken met asielzoekers??? Om het Nederlandse volk te laten weten, dat asielzoekers allemaal notoire misdadigers zijn, zoals de valswitte Venlose haat en angstprofeet Wilders keer op keer laat weten??? GGGVD!!!!

* Het feit dat Koolmees z'n verhaal zo snel afsteekt, is al een teken dat deze oplichter niet te vertrouwen is, immers eer je een opmerking kan maken, is de zak al 3 onderwerpen verder...... (althans als hij echt ets te vertellen heeft, oh ja als dat niet het geval is werkt het ook, immers het gros van de mensen zal denken dat het wel zeer gewichtig zal zijn wat Koolmees te zwetsen had....)

**  Vanmorgen werd bekend gemaakt dat Rutte 3 en in deze waarschijnlijk Koolmees, 30 miljoen gaat steken in het opleiden van langdurig oude werklozen, dit vanwege het te verwachten tekort aan werknemers...... In de bouw zijn al heel veel vacatures, dit is deels het gevolg van het op straat sodemieteren van Nederlandse bouwvakkers, wier plek werd ingenomen door Oost-Europese, die fiks lager verdienen. Daarnaast werden velen werkloos door de bankencrisis die in 2008 begon en waar we amper van zijn hersteld. Een flink aantal van die werkloos geworden bouwvakkers vond met succes een andere baan, deze mensen gaan echt niet terug de bouw in...... Voor die oude langdurig werklozen is de bouw geen alternatief, daar het werk te zwaar is...... Verder waren veel van die langdurig oude werklozen in hun jeugd al niet in staat om een beetje opleiding af te maken en dan moeten deze mensen nu verplicht een opleiding gaan doen?? 'Succes verzekerd....'

*** Die 'naamsverandering' wordt met een kapitaal omgedraaid, dus: i.p.v. Veiligheid en Justitie is het nu Justitie en Veiligheid, totale waanzin, die Koolmees blijkbaar is ontgaan, maar goed..... Deze naamsverandering zal wel op aandringen van de VVD zijn gebeurd, zodat men bij het zoeken op internet niet telkens wordt geconfronteerd met de corrupte, autocratische VVD hufters die dit ministerie hebben geleid........ Zelf houd ik gewoon de oude naam aan in de labels onder de berichten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten