Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 12 december 2017

Ministers Schouten (CU) en Bruins (VVD) 'op de bres tegen antibiotica gebruik' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

In november deed ik mee aan een email actie van van Compassion In World Farming (CIWF) , dit tegen het routinematig toedienen van antibiotica in de intensieve martelveehouderij. Was het weliswaar niet helemaal eens met de tekst, daar er werd gerept over het slagen van het 'aanzienlijk terugdringen van antibiotica gebruik in de Nederlandse veehouderij....... 

Als je de Nederlandse veehouderij ziet, is deze veel groter dan in de ons omliggende landen, m.a.w. ook bij een sterke terugdringing van antibiotica gebruik, worden er nog steeds vele tonnen antibiotica gebruikt in de intensieve veehouderij en die antibiotica wordt nog steeds voor het grootste deel preventief toegediend......

Gezien de reactie van VVD onbenul Bruno Bruins en 'Christen'Unie oplichter Carola Schouten, moet ik zeggen dat ik spijt heb mee te hebben gedaan...... 

De twee volksverlakkers zijn duidelijk in hun nopjes met de brief die CIWF heeft opgesteld en men gebruikt deze dan ook dankbaar. Zo dankbaar dat Schouten en Bruins durven te spreken over 'de kans op antibioticaresistentie' bij het grootschalige en preventieve gebruik van antibiotica....... Deze resistentie zou gezien deze uitspraak nog niet bestaan en dat is een smerige leugen, die resistentie bestaat zelfs al heel lang, het is zelfs zo dat er steeds minder antibiotica bestaat, om bepaalde bacteriële infecties nog mee te lijf te gaan.........

Bruins en Schouten spreken over het werken aan voorwaarden die het gebruik van antibiotica verder moeten terugdringen. Zo zijn er samen met de diverse veehouderijsectoren en de dierenartsen plannen ontwikkeld om de diergezondheid te verbeteren. "Gezonde dieren hebben immers geen antibiotica nodig...." Nee en dat is nu ook al zo, maar ondanks dat Nederland het gebruik meer dan gehalveerd heeft, krijgen gezonde dieren nog steeds preventief antibiotica toegediend.......... Daarnaast is het onmogelijk om in de inhumane stallen des doods de diergezondheid te verbeteren, er staan simpelweg teveel dieren 24 uur per dag, dag in dag uit op elkaar gepakt..... Zelfs mensen zouden daar ziek van worden.......

Voorts laat het stel oplichters weten dat ze e.e.a. in de EU zullen bepleiten, wat ze er niet bij vertellen, is dat bij geen actie van de EU de regels hier ook niet strakker aangetrokken zullen worden, immers dan zou er sprake zijn van oneerlijke concurrentie.......

Zolang er geen eind wordt gemaakt aan mega- en gigastallen, zullen de arme dieren in die stallen ziek worden. Bovendien zijn met die stallen dieren niet 'vriendelijk' te houden, integendeel!! Schouten zou moeten weten dat haar here god de dieren niet heeft geschapen om ze groot en dood te martelen, ze moet zich de oren van de kop schamen!!!

Mensen stop met het eten van vlees en het gebruik van zuivel, ze kunnen uw gezondheid ernstig schaden, zo veroorzaakt het gebruik van vlees en zuivel een verhoogd cholesterol gehalte, veroorzaakt het maag en darmkanker, is het slecht voor uw huid (het grootste menselijk orgaan), en kan het uw: lever, hart en nieren ernstig schaden. Door aantasting van de lever kunnen ook uw geestelijke vermogens nog eens worden aangetast (dat was o.a. ook het geval bij de BSE uitbraak [gekke koeien ziekte] begin 90er jaren..)....

Bovendien is het stoppen met vlees en zuivelgebruik een krachtig wapen tegen de luchtvervuiling en de opwarming van de aarde, plus het behoud van natuur zoals oerwouden, waar men genetisch gemanipuleerde soja teelt voor diervoeder (80% van de wereldsojaproductie gaat naar diervoer...).....

De belangrijkste redenen zijn echter wel het enorme leed dat dieren wordt aangedaan in deze doodsindustrie en het wereldvoedselprobleem dat wordt aangejaagd met deze smerige industrie......

Intussen zijn de alternatieven voor vlees en zuivel beter van smaak, dan de kadaver en zuivel varianten!

Hier de brieven en nogmaals moet ik toegeven spijt te hebben van mijn deelname aan deze minstens hypocriete actie (de eerste brief of email is een tekst van CIWF):

Geachte heer Bruins,

Routinematig preventief gebruik van antimicrobiële middelen in de veehouderij moet stoppen.

In eerste lezing van het rapport over de voorgestelde Verordening voor diergeneesmiddelen heeft het Europees parlement opgeroepen tot een verbod van routinematig prophylactisch en metaphylactisch gebruik van antimicrobiële middelen.

Ik vraag u nu deze stellingname van het Europees parlement te ondersteunen. Nederland is er in geslaagd het gebruik van antibiotica in de veehouderij aanzienlijk terug te dringen. Ik hoop daarom dat u het voortouw wilt nemen om de andere lidstaten ervan te overtuigen de positie van het Europees parlement te ondersteunen.


Het is van vitaal belang het routinematig gebruik van antimicrobiële middelen in de veehouderij te stoppen. Het draagt immers bij aan resistentie tegen dergelijke middelen bij mensen. De effectiviteit van geneesmiddelen die nodig zijn om ernstige ziektes bij mensen te behandelen mag niet worden opgeofferd om de intensieve veehouderij overeind te houden.


Terecht wil het Europees parlement niet-routinematig prophylactisch gebruik niet verhinderen. Dergelijk gebruik blijft mogelijk wanneer een dier antimicrobiële middelen nodig heeft na een moeilijke bevalling, een operatie of een verwonding.


Tevens blijft volgens het rapport van het parlement niet-routinematig metaphylactisch gebruik mogelijk. 


Eenmalig metaphylactisch gebruik is nodig om de verspreiding van een ziekte tegen te gaan. Regulier metaphylactisch gebruik, groep na groep, mag echter niet worden toegestaan. Dergelijk regulier gebruik duidt op een systeemfout. Boeren moeten maatregelen nemen om regulier metaphylactisch gebruik te stoppen en het te vervangen door ziektepreventie op basis van verbeterde huisvesting, hygiëne en management. Zoals de Commissie schrijft in haar leidraad uit 2015: “Antimicrobiële metaphylaxis mag nooit gebruikt worden in plaats van goed management”.


Het recente, gezamenlijke rapport van de European Medicines Agency and the European Food Safety Authority ondersteunt in effect de positie van het Europees parlement. Het stelt: ‘het streven zou moeten zijn het preventieve gebruik van antimicrobiële middelen uit te faseren, behalve in uitzonderlijke situaties”, en: “Metaphylaxis zou niet systematisch gebruikt mogen worden indien de onderliggende risicofactoren kunnen worden gecontroleerd door bekende alternatieve maatregelen”.


Het rapport benadrukt bovendien dat: “in de eerste plaats maatregelen moeten worden genomen om gezondheid en welzijn van de dieren te verbeteren om daardoor de behoefte aan antimicrobiële middelen te verminderen”, en het stelt bovendien: “De stress die samengaat met grootschalige, intensieve indoor productie kan leiden tot een verhoogd risico dat dieren ziekten oplopen” en zodoende tot een hoog verbruik van antimicrobiële middelen. Het rapport benadrukt de noodzaak om speciaal die houderijsystemen te “heroverwegen die in hoge mate vertrouwen op het gebruik van antimicrobiële middelen”.Met vriendelijke groet,


Willem Wachtmeester.

Hier de reactie:

Geachte heer Wachtmeester,

Dank u voor uw email waarin u pleit voor een verbod op routinematig profylactisch en metafylactisch gebruik van antimicrobiële middelen (antibiotica) in de veehouderij in de Europese Unie. Wij delen uw standpunt. Ruim, onzorgvuldig en routinematig gebruik van antimicrobiële middelen verhoogt de kans op ontwikkeling van antibioticaresistentie. Dit is een risico voor de volks- en diergezondheid.

Als ministers van LNV en VWS werken wij nauw met elkaar samen bij de vermindering van het antibioticagebruik in de veehouderij. Ons beleid hierbij is gericht op verantwoord gebruik van antibiotica. Ook is in Nederland het antibioticagebruik in de veehouderij de afgelopen jaren met 63% gereduceerd en zijn er samen met de diverse veehouderijsectoren en de dierenartsen plannen ontwikkeld om de diergezondheid te verbeteren. Gezonde dieren hebben immers geen antibiotica nodig.

Het is inderdaad van groot belang dat ook binnen Europa antibioticaresistentie bij dieren wordt aangepakt. In de onderhandelingen van de Europese verordeningen voor diergeneesmiddelen en gemedicineerd diervoeder zet Nederland daarom in op onder andere een verbod op profylactisch (preventief) gebruik van antibiotica en op aanscherping van de voorwaarden voor gebruik van antibiotica bij dieren.

Nogmaals dank voor uw steun en wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Bruno Bruins
Minister voor Medische Zorg
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

===========================

Zie ook: 'Preventieve toediening antibiotica in de intensieve veehouderij moet stoppen!'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten