Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 1 februari 2019

Samsom (PvdA), de nieuwe 'Eco Warrior' laat van zich horen.... OEI!!!

Vorige week zaterdag in het Radio1 programma MAX Nieuwsweekend, de enorme PvdA oplichter Samsom, die zich voor de verandering weer eens voordoet als een echte 'Eco Warrior' en door het suffe stel de Bie en van der Weij o.a. voorgesteld als ex-klimaatactivist van Greenpeace..... E.e.a. naar aanleiding van een opiniestuk dat Samsom vorige week voor de Volkskrant heeft geschreven.

Dit terwijl Samsom in de politiek heeft laten zien een smerige opportunist te zijn, die zijn milieuactivisme in een paar tellen kan omdraaien in voorstander van bijvoorbeeld kernenergie* en kolencentrales..... Om maar te zwijgen over zijn, voor het regeerakkoord van Rutte 2 akkoord gaan met de verhoging van de maximumsnelheid op 80 kilometerzones van de grote wegen naar 100 km/u. en op 120 km wegen naar 130 km/u......

In het programma liet Samsom onder meer weten dat biomassa bijstook uit hout, een prima aanvulling is op de kolenstook...... Niet zo vreemd, daar hij eerder akkoord was gegaan met de miljarden subsidies voor deze biomassa bijstook in de nieuwe kolencentrales..... Zo gaf VVD opperhufter Kamp in de laatste maanden van zijn ministerschap in 2017 maar liefst 4 miljard euro aan de eigenaren van die kolencentrales om daarmee bossen in de VS op te kopen en daar houtpellets van te maken voor die bijstook.... (biobijstook: bomen kappen, waarmee deze geen CO2 meer kunnen opnemen, de bomen vervoeren naar een fabriek waar men er houtpellets van maakt, die vervolgens met smerige zeeschepen naar Nederland worden vervoerd..... 'Echt héééél duurzaam.....')

Het voorgaande, terwijl houtverbranding amper schoner is dan kolenstook (sommige deskundigen stellen zelfs dat het vuiler is, dan moderne kolenverbranding), zo komt er bij het verbranden van hout zwavelzuur, CO2 en zware metalen vrij......

Samsom durfde te stellen dat de energietransitie geen probleem is, want je betaalt 'iets meer', maar krijgt een veel lagere energierekening...... Alsof je na het betalen van de rekening plotseling energie bespaart, terwijl daar grote ingrepen voor moeten worden gedaan (waar je als huurder al helemaal geen invloed op hebt)...... Voorlopig is het zo dat bijvoorbeeld een alleenstaande met een postzegel aan ruimte (50 vierkante meter) per afgelopen januari maandelijks € 30,-- meer betaalt, dat is € 360,-- per jaar, terwijl ook de rekening voor gas omhoog gaat.... Ga maar na wat dit betekent voor iemand op minimumloonniveau, die ook nog eens een godsvermogen aan huur moet betalen en dat voor een huis dat niet is geïsoleerd, dus met een extra hoge gasrekening....

Maar nee, volgens Samsom is dat maar een kleine bijdrage....... Je zou werkelijk hopen dat deze plork zo snel mogelijk arbeidsongeschikt wordt en moet rond zien te komen van een minimaal inkomen, waarbij hij gedwongen moet verhuizen naar een woning zoals hiervoor geschetst.......

De verhoging van de CO2 belasting voor bedrijven van € 25,-- per ton uitgestoten troep naar € 50,-- per ton vindt Samsom een geweldig plan..... ha! ha! ha! ha! ha! € 25,-- is niets en dat veranderd amper bij een verhoging naar € 50,-- per ton..... Dat geld kan mooi gebruikt worden om bedrijven duurzamer te maken, zodat zij ook een lagere energierekening krijgen, aldus Samsom, die het blijkbaar normaal vindt dat de burgers nu al moeten bloeden en niet de grootste vervuilers, die zelfs subsidie krijgen op hun energieverbruik.......

Economische krimp om de klimaatverandering nog enigszins af te remmen helpt niet, zo stelde Samsom, dat hebben we gemerkt..... Waarschijnlijk doelde hij op het totaal falend beleid van Rutte 1 en 2 op de bankencrisis die in 2008 losbarstte, waar deze kabinetten in plaats van te investeren, de boel afknepen..... Overigens is dit een smerige leugen, immers het beleid leidde tot een paar honderdduizend extra werklozen en het was afgelopen met heel veel files, ofwel dat wanbeleid hielp wel tegen de uitstoot van CO2......

Moet je nagaan, dezelfde Samsom heeft niets, maar dan ook helemaal niets tegen de intensieve veehouderij gedaan, sterker nog die is onder Rutte 2 fiks groter geworden, waardoor niet alleen meer dieren een hel op aarde kregen voor hun veel te korte leven, maar er ook een enorme uitstoot aan methaangas wordt geproduceerd Ga maar na: in Nederland worden jaarlijks 500 miljoen dieren (geen gelul: een half miljard dieren....) in de intensieve martelveehouderij groot en doodgemarteld...... Methaangas is een veel sterker broeikasgas dan CO2, het behoort zelfs tot de sterkste broeikasgassen op aarde....... Niet vreemd dus dat Samsom daar maar niets over heeft gezegd in de uitzending......

De laatste oprisping van Samsom: Nederland moet de kolencentrales openhouden, zodat de veel vuilere centrales in Oost-Europa kunnen worden gesloten........ Ongelofelijk!!

Samsom heeft met zijn optreden eens te meer en volledig ten overvoede aangetoond dat hij een enorme oplichter is!!


* een paar maanden voor de ramp met de kernreactoren in het Japanse Fukushima, sprak hij zich uit voor kernenergie in de strijd tegen de klimaatverandering...... De ramp in Fukushima was amper bekend, of Samsom gaf zich voor de camera weer uit als groot tegenstander van kernenergie.......

Hier nog een paar video's met de Eco Warrior uit de Fastshow:Hier een link naar de YouTube pagina met nog veel meer Eco Warrior video's

PS: waar was Samsom toen Kamp besloot de gaswinning aanzienlijk te verhogen???

Zie ook:
'Radioactieve deeltjes van Fukushima ramp gevonden in de Beringstraat'


Geen opmerkingen:

Een reactie posten