Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 22 februari 2019

Belastingdienst kan (ook) de controle van mkb bedrijven niet aan en hoe is dat mogelijk...

Gistermorgen werd bekend gemaakt dat de belastingdienst de controle van mkb bedrijven niet aan kan, in 2013 vonden er nog 39.000 controles plaats, dit was in 2018 teruggelopen naar 20.000 controles (van de boeken)........

De schuld wordt terecht gegeven aan de bezuinigingen van Rutte 1 en 2, echter gezien de gestage teruggang moeten al voordat de grote hausse aan personeel opstapte (vanwege die bezuinigingen, met een 'iets' te dikke vertrekpremie...), deze controles fiks zijn teruggebracht..... Uiteraard hadden de VVD, PvdA, CDA, D66, CU en SGP niets tegen minder controles op het bedrijfsleven......

Over het voorgaande gesproken: juist de VVD heeft de kat de bel aangebonden en beklaagde zich gisteren dat dit de belastingmoraal ondergraaft...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Terwijl juist de VVD voor verdere bezuinigingen op de belastingdienst stond en men ook bij die misdadigers partij wist dat er te weinig personeel was om alle aangiften en boeken te controleren..... Bovendien heeft VVD hufter Kamp, voor en ten tijde van de opheffing van het bankgeheim op de Antillen, daar welgestelde Nederlanders geholpen bij het verkassen van hun zwarte geld......

Ambtenaren van de belastingdienst beklagen zich al een paar decennia over het feit dat ze bij grote verdenking van belastingontduiking door welgestelden en bedrijven, ze toch niet verder mochten zoeken, daar er te weinig tijd zou zijn.......

Nogmaals men had al in de kabinetten van CDA kleiaardappel Balkenende en in de kabinetten Rutte kunnen weten dat de belastingdienst veel te weinig personeel had om goed te kunnen controleren, sterker nog men moet dit hebben geweten en toch heeft men de bezuinigingen doorgezet...... Niet zo vreemd, immers de grootste profiteurs van deze zaak zijn de welgestelden en de welgestelde ondernemers, voor wie die kabinetten zich het vuur uit de sloffen hebben gelopen....... (en we hebben toch echt nog steeds een volksvertegenwoordiging, ook al klopt dat woord al decennia niet meer...)

De VVD is een vuil hypocriete zootje en wat hebben de kabinetten Rutte er een troep van gemaakt, allemachtig!!

Denk hieraan als je in maart en mei in het stemhok staat en stem niet op één van de partijen die hierboven genoemd staan!

Zie ook:
'Gijs van Dijk (PvdA Tweede Kamer) wil een speciaal WW fraude team..... OEI!!!'

'Belastingdienst in halleluja stemming: sinds 2000 in totaal 4 miljard euro aan 'achterstallige' belasting geïnd'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten