Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 8 februari 2019

Scholierenstaking >> Rutte (VVD premier) vindt het fantastisch maar stelt dat Nederland op milieugebied al meer doet dan andere EU landen..... ha! ha! ha! ha! ha!

Rutte 'onze' premier van misdadigers partij VVD, liet gisteren weten dat hij de scholierenstaking fantastisch vindt..... Met wat daarna volgde maakte Rutte zijn zoveelste uitermate grove leugen.....

De scholierenstaking (voor echt handelen op de klimaatverandering en het vervuilde milieu) is fantastisch, waarop Rutte de scholieren meteen even een schop tegen de schenen gaf, daar hij stelde dat Nederland juist al heel veel op milieu- en klimaatgebied doet, meer dan andere EU landen..... ha! ha ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha ha! ha! ha! ha! ha! Jezus* waar haalt hij het vandaan??

Vandaar dat onze luchtkwaliteit tot de slechtste van de EU behoort, vandaar dat we een gigantisch mestoverschot hebben en de bodem verzuren met het injecteren van deze troep...... Vandaar dat Nederland een intensieve veehouderij heeft waarin jaarlijks 500 miljoen dieren (ja een half miljard!) worden groot en doodgemarteld.... Een zaak waar Rutte 1, 2 en 3 niets aan hebben gedaan, integendeel de veestapel is nog verder gestegen en er werden en worden vergunningen afgegeven voor nieuwbouw van stallen waar de aanduiding megastal de lading nog niet dekt.......

Deze enorme veestapel stoot ook nog eens een enorme hoeveelheid methaangas uit, één van de sterkste broeikasgassen op de wereld en een enorme aanjager van de klimaatverandering...... Om maar te zwijgen over het kappen dan wel verbranden van oerwoud om daar genetisch gemanipuleerde groente te telen voor het benodigde diervoer..... Zo is Nederland de nummer 2 importeur van genetisch gemanipuleerde soja...... (80% van de wereldsojaproductie gaat naar diervoeder......)

Vandaar dat onder Rutte 2 en 3 de maximumsnelheid op snelwegen werd (en nog steeds wordt) verhoogd van 80 naar 100 km/u. op 80 kilometerwegen die onderdeel zijn van snelwegen en van 120 naar 130 km/u. op andere delen van snelwegen....... Een snelheidsverhoging waarmee de giftige auto-uitstoot extra wordt vergroot......

Vandaar dat Nederland miljarden geeft aan de eigenaren van kolencentrales zodat ze daarmee bossen in de VS kunnen opkopen en deze als 'biomassa' verbranden in de nieuwe kolencentrales...... Bij houtverbranding komen trouwens ook heftig giftige stoffen vrij en bij deze verbranding zou zelfs meer troep de lucht ingaan dan door de kolenverbranding in die centrales..... Kolencentrales die godbetert tot 2030 mogen openblijven, terwijl de veel schonere gascentrales uitgeschakeld staan.....*

Voorts kan je nog wijzen op het grote aantal cruiseschepen dat Nederland aandoet en daarbij de luchtkwaliteit van Rotterdam en delen van Amsterdam nog verder verziekt (bij aangemeerd zijn moeten de motoren blijven draaien, terwijl de uitstoot daarvan vergelijkbaar is met die van een fabriek.....) Of wat dacht je van het enorme aantal vliegbewegingen boven ons land, al is Nederland daarin bepaald niet alleen (echter als Rutte stelt dat Nederland meer doet dan wie dan ook, moet het zeker genoemd worden)

De minister van Onderwijs, godbetert Arie Slob van de 'Christen'Unie, liet weten het prima te vinden dat scholieren staken, maar dat ze dit niet op schooldagen moeten doen...... ha! ha! ha! ha! ha! NB een minister van Onderwijs die niet begrijpt dat stakingen altijd plaatsvinden onder school-, dan wel werktijd.......

De vervelende plork Remco de Boer, die consequent als energiedeskundige en zelfs als klimaatambassadeur, dan wel 'energietransitieambassadeur' (ha! ha! ha!) wordt afgeschilderd, had uiteraard ook commentaar en daarbij richtte hij zich tegen de 350 wetenschappers die zich achter de scholierenstaking hebben geschaard, met de opmerking dat er nog wel 1.000 en meer andere deskundigen zijn te vinden. De scholieren weten het amper waar ze het over hebben aldus de Boer...... Op die stelling had hij een 'mooie uitzondering': een jongen die kernenergie als de oplossing ziet voor de huidige problematiek....... Het is dan ook duidelijk dat deze 'klimaatambassadeur' er vooral is om de belangen van grote bedrijven te behartigen........

*  Dat 'jezus' vooral voor de Bond tegen Vloeken, die zich vandaag weer eens kwaad maakte over het gebruik maken van deze naam uit het grote boze sprookjesboek de bijbel....

** Weet je nog wat VVD opperhufter Kamp durfde te zeggen over de vermindering van de gaswinning in Groningen? Juist, bij verder dichtdraaien van de gaskraan zouden Nederlandse bedrijven en daarmee de Nederlandse economie in gevaar komen...!! Terwijl het gas werd gebruikt voor huishoudens en voor de export...........

Zie ook:
'Bossen in Duitsland: nog maar 28% van de bomen is gezond, de rest is ten dode opgeschreven.....' (en zie de links in dat bericht)

'Rutte 3 heeft gelogen over subsidies: jaarlijks 2,5 miljard euro belastinggeld naar olie, kolen en gas'

Voor meer berichten over de Gronings aardgasbevingen, klik op het label 'aardgasbevingen', direct onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten