Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 30 september 2019

Bossen in Duitsland: nog maar 28% van de bomen is gezond, de rest is ten dode opgeschreven.....

Schorskevers, andere insecten, veeteelt, landbouw, klimaatverandering en de daarbij gepaard gaande droogte, schadelijke stoffen van industrie en autoverkeer hebben een enorme sterfte van bomen tot gevolg....... In Duitsland is de situatie ronduit desastreus, maar ook Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Polen en Slowakije hebben te maken met grote bomensterfte.......

In Duitsland zou nog maar 28% van het bomenbestand gezond zijn...... Ofwel 180.000 hectare is verloren, dat zijn 250.000 voetbalvelden, aldus WDR....... Vooral naaldbomen sterven op grote schaal.....

Afbeeldingsresultaat voor bomensterfte duitsland

Afgelopen woensdag werd er in Duitsland zelfs een top gehouden over dit onderwerp, een 'Waldgipfel' ('Bos top') en men verwacht dat de aanpak van e.e.a. 700 tot 800.000 euro zal gaan kosten..... Er is o.a. afgesproken dat men af wil van monoculturen, dus een bos waar bijvoorbeeld vooral naaldbomen staan, trouwens men wil zo min mogelijk nieuwe naaldbomen planten, niet zo vreemd als je ziet dat zoals gezegd de grote bomensterfte vooral veel naaldbomen treft.

Afbeeldingsresultaat voor bomensterfte duitsland

Een ramp beste bezoeker, daar de nieuwe aanplant pas over een aantal jaren CO2 kan opnemen en er nu juist enorme hoeveelheden CO2 vrijkomen door de grote bosbranden wereldwijd (en de grote bomensterfte zoals hier beschreven) en dat op een moment dat de klimaatverandering in een nog hogere versnelling gaat door vrijkomend methaangas uit de permafrost (methaangas is één van de sterkste broeikasgassen), het wegsmelten van een fiks deel van de Noordpoolkap, waardoor de zon ook daar de zee verder kan opwarmen (normaal wordt de zon weerkaatst door ijs en sneeuw)...... Overigens ook buiten het arctisch gebied smelten gletsjers 'in hoog tempo', zoals in Zwitserland en de Himalaya's......

Kortom ook deze grote bomensterfte is nog een factor van betekenis als het gaat om de klimaatverandering en dan zijn er nog steeds mensen die geloven dat de klimaatverandering te stoppen is..... Overigens de meeste politici die dit zeggen, moeten weten hoe de vork werkelijk in de staal steekt, ook Guterres, de topgraaier van de VN moet dat weten en toch zei hij afgelopen week dat de klimaatverandering te stoppen is....... De vuile oplichter! De klimaatverandering kan hooguit afgeremd worden en dat op kleine schaal, in feite zijn we het klimaatkantelpunt al voorbij en zal de klimaatverandering in een nog hoger tempo verlopen...... Tja, men wil geen paniek kweken en vooral geen vervuilende lucratieve zaken stoppen vanwege die klimaatverandering.....

Tegelijk probeert RWE, de grote bruinkoolverbrander in Duitsland,'duurzaam' heeft vernield voor de dagbouw van bruinkool...... Hoorde vanmorgen op BNR dat dit smeerpijp bedrijf zich groen durft te noemen, vanwege de vele investeringen in duurzame energie, waaronder dit bedrijf ook kerncentrales verstaat..... Deze centrales gaan allemaal dicht in Duitsland, echter RWE werkt internationaal en je kan er donder op zeggen dat het bedrijf ook elders kerncentrales heeft, die zoals je wellicht weet niets, maar dan ook helemaal niets met duurzaamheid te maken hebben, behalve dat de vervuiling op de plaats van de centrale en het geproduceerde kernafval duurzaam de boel vervuilen met radioactieve straling en dat tot duizenden jaren......

Overigens heeft RWE ook kolencentrales in het buitenland, zo heeft dit smerige bedrijf een nieuwe kolencentrale in Nederland, waar het bedrijf één van de paar bedrijven is, die van zijne VVD hufterigheid Kamp 4,5 miljard subsidie kreeg voor het slopen van hele bossen elders om die als houtpellets te verbranden in de nieuwe kolencentrales, 'biomassabijstook' noemt men dat....... Volgens deskundigen is de uitstoot veroorzaakt door de verbranding van houtpellets nog meer vervuilend dan die van de verbrande steenkool in die centrale.......

Innogy is het zogenaamd groene dochterbedrijf van RWE, hier een leus die prominent op haar site staat: "Wij willen iedereen in staat stellen hun leefwereld te verbeteren door het inzetten van de ongekende mogelijkheden van energie". ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja en tegelijkertijd die leefwereld naar de knoppen helpen, zoals de bossen in Duitsland!! (bossen die niet alleen sterven door het kappen van bomen, maar ook door de uitstoot van deze bruinkoolverbranding en die van steenkool.......) 

Zie ook:
''Ongeluk' in Canadese Pickering kerncentrale blijkt geen ongeluk te zijn' (en zie de links in dat bericht)

'Klimaattop Madrid: de grote vervuilers hebben veel te veel invloed'

'Klimaattop Madrid bij voorbaat mislukt'

'CDA fractie Tweede Kamer op Malieveld bij boerenprotest: de intensieve veehouderij moet koste wat kost op peil blijven'

'Stikstof, het woord dat niet in de Miljoenennota staat: verbazing alom'

'Boerenprotest, meer dan 1.000 kilometer file en media die als lobbyisten voor de boeren werken'

'Stikstofadvies Commissie Remkes onbehoorlijk en hypocriet'

'Waarom komt commissie Remkes met haar aanbevelingen na Prinsjesdag'

'Rutte 3 heeft gelogen over subsidies: jaarlijks 2,5 miljard euro belastinggeld naar olie, kolen en gas'

'Stikstofbesluit moet doorgevoerd worden in de intensieve veehouderij'

'Scholierenstaking >> Rutte (VVD premier) vindt het fantastisch maar stelt dat Nederland op milieugebied al meer doet dan andere EU landen..... ha! ha! ha! ha! ha!'

'Vliegtaks wassen neus bedoelt om het volk te overtuigen van 'kabinetsinzet op duurzaamheid''

'Warm weer? De hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer ligt op een niveau van voor 800.000 jaar geleden....'

'Pechtold wil weten wanneer de eerste kolencentrale sluit........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

''Brekend nieuws': Rutte (VVD premier) stelt bedrijfsleven gerust wat betreft de energietransitie'

'Klimaatakkoord: groei Schiphol plus een biomassacentrale en de Binnenhof bbq met daartoe behorende corruptie'

'Klimaatakkoord: nogmaals krijgt de bevolking een reuzenoor aangenaaid'

'Land- en tuinbouw krijgen subsidie voor energietransitie, waar de burgers dubbel moeten betalen.......'

'Klimaatakkoord en kilometerheffing: één-tweetje ANWB en Rutte 3'

''Klimaatakkoord', niet de grote vervuilers maar gezinnen betalen de energietransitie'

'Klimaatakkoord en Rutte's belofte over de CO2 heffing >> Kees Boonman geeft toe veel te verzinnen'

'Energierekening: Arjan Vliegenthart (Nibud) >> onze cijfers zijn geen waarheid, het is een voorspelling'

'Mona Keijzer (CDA staatssecretaris) waarschuwde voor bangmakerij wat betreft de verhoging van de energierekening die wel degelijk fiks omhoog is gegaan'

'Klimaatakkoord >> Rutte: er komt 'een verstandige CO2 heffing' voor bedrijven.... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Klimaatakkoord doorrekening uh verrekening laat zien dat de doelen niet gehaald zullen worden >> het grote belazeren'

'Jan Kees Emmer (Telegraaf): Amsterdam emissieloos is voor 'milieudrammers''

'New York University: binnen afzienbare tijd zullen planten en bomen minder CO2 kunnen opnemen vanwege de droogte'

'Stientje van Veldhoven (D66 o.a. staatssecretaris Milieu) is nog steeds ambassadeur statiegeld, ook voor kleine plastic flesjes...... ha! ha! ha! ha! ha!'

'Kamp en de vrijstelling van kolenbelasting'

''Klimaatakkoord' >> Stientje van Veldhoven (D66 staatssecretaris) lult zich weer eens 'groen' en verdedigt het niet extra belasten van benzine auto's......'

'Kamp torpedeert energieakkoord'

Hier nog een paar links naar de vele berichten op dit blog over de gezondheidsrisico's door de luchtvervuiling:
'Nederlander leeft 13 maanden korter door luchtvervuiling, dat zijn meer dan 260.000 mensenlevens' (lullig genoeg overlijden er werkelijk mensen vele jaren eerder doordat zij bijvoorbeeld longkanker hebben opgelopen door langdurige auto-uitstoot inademing en dan gaat het om mensen die nooit gerookt hebben, ofwel ook onder de rokers kunnen er longkankers zijn ontstaan door de uitlaatgassen van auto's.....)

'Luchtvervuiling veroorzaakt naast long- en luchtwegklachten, ook psychische aandoeningen bij kinderen'

'Luchtvervuiling en de geestelijke gezondheid van kinderen (2)'

'Hartklachten ook door lage niveau's van luchtvervuiling.....' 

'Nederlandse lucht nog vuiler dan eerder gedacht.....'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten