Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 24 juni 2019

'Klimaatakkoord', niet de grote vervuilers maar gezinnen betalen de energietransitie

Milieudefensie heeft zich aan de klimaattafels in de luren laten leggen en komt nu met de mededeling dat ze ziek zijn van de uiteindelijke resultaten die anderhalf jaar overleg hebben opgeleverd.......

Het is overduidelijk: de huishoudens betalen al dik voor de energietransitie, terwijl de grote bedrijven het niet misselijke bedrag van 450 miljoen euro subsidie krijgen om te verduurzamen, alle beloften van VVD oplichters Rutte en Wiebes ten spijt......

Gezien de deelnemers aan die klimaattafels had Milieudefensie kunnen weten dat de uitkomst van al het overleg zwaar onder de maat zou blijven, zoals veel critici van te tevoren al voorspelden....... Wat wil je ook als je ziet dat o.a. de grote smeerpijpen Shell en RWE* mochten deelnemen aan deze zinloze klimaattafelgesprekken..... Het is wel duidelijk dat het overleg aan de klimaattafels even waardeloos was, als de besprekingen die tot het energieakkoord hebben geleid, het akkoord waar o.a. Greenpeace en Milieudefensie zich voor schaamden en nog steeds voor schamen.......

Niet alleen het voorgaande, maar ook het volgende: hoe kan je als milieu en natuurbeschermingsorganisaties meedoen aan besprekingen, terwijl het zittende kabinet, als het voorgaande, miljarden subsidie geeft aan de eigenaren van de nieuwe kolencentrales (zoals RWE) voor biomassa bijstook, naast het smerige verstoken van steenkool, 'biomassa' in de vorm van houtpellets, gemaakt van hele bossen uit de VS en Scandinavië.....???

Heb het bericht van Milieudefensie overgenomen, daar het belangrijk is te laten zien hoe men belazerd wordt door Rutte 3 dat in een één tweetje heeft besloten dat vooral de burgers op moeten draaien voor de energietransitie...... Weet je nog dat men in het kabinet in het begin van dit jaar beloofde de transitiekosten voor gezinnen te niet te doen, ook die belofte is een smerige leugen gebleken......

Dan nog het volgende: de woningcorporaties zijn nog herstellend van de topgraaiers die zich verrijkten ten koste van de huurders, waar deze plorken wezenloos dure designgebouwen lieten bouwen voor de huisvesting van hun corporaties........ Daarna besloot de regering ook nog eens een verhuurdersbelasting in te voeren, in feite diefstal van door de huurders gespaarde gelden...... Ofwel die huurders werden en worden bestolen door de corporaties (ook middels veel te hoge huren voor kwalitatief slechte huizen), waar bovenop de regering ook nog eens een greep deed en doet uit de door de huurders gespaarde gelden, zodat er nog amper geld is om het grote gros aan sociale huurwoningen te verduurzamen, een groot deel van deze huizen heeft niet eens dubbelglas, zodat de grote groep arme huurders ook nog eens een extra hoge gasrekening voor de kiezen krijgt....... Zoals je begrijpt wordt daardoor ook het gasverbruik onnodig verhoogd....

Klimaatcrisis: niet grote vervuilers maar gezinnen gaan betalen

We zijn er ziek van. Anderhalf jaar hebben we onderhandeld over eerlijke klimaatoplossingen. En er is vooruitgang. Toch kiest het kabinet voor de grote vervuilers. Bijna de helft van de kosten van de verduurzaming van de industrie komt terecht bij gewone Nederlanders, kregen wij te horen van minister Wiebes.

Eerlijke verdeling is breekpunt


Hij had het nog zo beloofd, afgelopen december. Minister Wiebes verzekerde de Tweede Kamer dat kleine bedrijven en huishoudens niet zullen opdraaien voor de verduurzaming van de grote industrie. Nu blijkt dat grote vervuilers jaarlijks toch een subsidie van 450 miljoen krijgen.
Voor Milieudefensie is een eerlijke verdeling van lusten en lasten een breekpunt in de onderhandelingen.

Gezinnen betalen voor Shell en Tata SteelKleine ondernemers en gezinnen betalen met dit Klimaatakkoord de subsidies van grote vervuilers als Shell en Tata Steel. Dat is niet eerlijk. De vervuiler moet juist betalen. Maar de industrie blijft allerlei voordelen krijgen. Rutte komt zijn belofte van een ‘verstandige’ CO2-heffing dus niet na.

Nederland heeft de kennis, de techniek en het geld om te kiezen voor goed klimaatbeleid. Maar het geld gaat naar de verkeerde projecten en de verkeerde partijen.

Gezinnen en kleine ondernemers betalen 450 miljoen euro mee.

Beste oplossing valt afEen eerlijke prijs voor CO2-uitstoot is een van de belangrijkste oplossingen. Maar daar kiest het kabinet niet voor. Teleurstellend. Wij verliezen het vertrouwen dat deze plannen tot eerlijk en effectief klimaatbeleid leiden.

Kabinet zakt ook na herkansing


Minimaal 49% minder CO2-uitstootEind vorig jaar was het Klimaatakkoord nog niet eerlijk en groen genoeg. Daarom besloten we toen uit de onderhandelingen te stappen. Afgelopen maart werden de plannen doorgerekend. Ook daaruit bleek: het kabinet zal de minimale CO2-reductie van ten minste 49% in 2030 waarschijnlijk niet halen.

Eerlijke CO2-heffingHierop kondigde Rutte een ‘verstandige CO2-heffing’ aan. Milieudefensie gaf hem een herkansing. Maar nu lijkt die CO2-heffing een wassen neus te worden: grote vervuilers worden ontzien. En kleine ondernemers en gezinnen draaien op voor de kosten.

Wij gaan door


De meerderheid van de Nederlanders wil dat de regering de klimaatcrisis aanpakt. Afgelopen maart gingen 40.000 mensen hiervoor de straat op tijdens de Klimaatmars. Duizenden scholieren en studenten staken voor het klimaat.


Het kabinet probeert met deze halfzachte plannen de roep van een groeiende en steeds bredere beweging te negeren. Dat zal niet lukken, want wij gaan door. Doe je mee? Kijk hier voor onze gratis trainingen en workshops. Iedereen is welkom!

DOE MEE
==================================
* RWE: de firma die ondanks alle protesten door wil gaan met het winnen en verbranden van bruinkool, mag hier aanzitten om mee te denken over het verminderen van de CO2 uitstoot..... ha! ha! ha! ha! ha! Voor het winnen van bruinkool zijn ook nog eens hele bossen en zelfs dorpen vernietigd door RWE......

De hoogste tijd dat echte milieuactivisten het roer overnemen van het meer dan lamme Milieudefensie....... Wellicht iets voor jou beste lezer.

Zie ook:
'CDA wenst geen EU 'green deal' en 'klimaatambassadeur' de Boer weet niet waar hij over spreekt'   

'Frits Böttcher een 'klimaatsceptische wetenschapper' die zich liet betalen door o.a. Shell, KLM en AkzoNobel 

''Brekend nieuws': Rutte (VVD premier) stelt bedrijfsleven gerust wat betreft de energietransitie'

'Klimaatakkoord: groei Schiphol plus een biomassacentrale en de Binnenhof bbq met daartoe behorende corruptie'

'Klimaatakkoord en kilometerheffing: één-tweetje ANWB en Rutte 3'

'Klimaatakkoord: nogmaals krijgt de bevolking een reuzenoor aangenaaid'

'Land- en tuinbouw krijgen subsidie voor energietransitie, waar de burgers dubbel moeten betalen.......'

'Klimaatakkoord en Rutte's belofte over de CO2 heffing >> Kees Boonman geeft toe veel te verzinnen'

'Energierekening: Arjan Vliegenthart (Nibud) >> onze cijfers zijn geen waarheid, het is een voorspelling'

'Mona Keijzer (CDA staatssecretaris) waarschuwde voor bangmakerij wat betreft de verhoging van de energierekening die wel degelijk fiks omhoog is gegaan'

'Klimaatakkoord >> Rutte: er komt 'een verstandige CO2 heffing' voor bedrijven.... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Klimaatakkoord doorrekening uh verrekening laat zien dat de doelen niet gehaald zullen worden >> het grote belazeren'

'Jan Kees Emmer (Telegraaf): Amsterdam emissieloos is voor 'milieudrammers''

'New York University: binnen afzienbare tijd zullen planten en bomen minder CO2 kunnen opnemen vanwege de droogte'

''Klimaatakkoord' >> Stientje van Veldhoven (D66 staatssecretaris) lult zich weer eens 'groen' en verdedigt het niet extra belasten van benzine auto's......'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten