Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 16 mei 2018

Nederlander leeft 13 maanden korter door luchtvervuiling, dat zijn meer dan 260.000 mensenlevens

Gisteren kwam het cijfer weer eens langs: de Nederlander leeft door de uitstoot van o.a. auto's, vliegtuigen en kolencentrales 13 maanden korter. Dit cijfer werd eerder vorig jaar ook door Milieudefensie naar buiten gebracht en zou in feite een gemiddelde moeten zijn.

Als je 17 miljoen (Nederlanders) maal 13 maanden berekent kom je op 221 miljoen maanden uit, ofwel 18.416.666 jaar. Stel dat de gemiddelde Nederlander 70 jaar oud wordt, zou dit een aantal van 263.095 mensenlevens opleveren........

Lijkt me aan de te hoge kant, maar stelt tegelijkertijd dat de bewering onzinnig is dat er nog geen 10.000 mensen per jaar overlijden ten gevolge van grote luchtverontreiniging waarin zij jaren hebben moeten leven......

Tot een aantal jaren geleden stelde men dat de luchtverontreiniging jaarlijks aan 18.000 mensen het leven kost, maar blijkbaar geschrokken van dit enorme aantal (ter vergelijking: aan roken sterven jaarlijks 20.000 mensen), heeft men dit aantal fiks naar beneden toe bijgesteld..... (zoals men de normen voor vervuiling of andere overlast verhoogt als dit economisch goed uitkomt >> neem de overlast voor de omwonenden van Schiphol en andere vliegvelden.....)

Echter als je de hiervoor opgenomen berekening in ogenschouw neemt, is 18.000 overlijdens jaarlijks aan de veel te lage kant!! Daarnaast kan je stellen dat (veel) rokers niet alleen aan hun kankerverwekkende verslaving overlijden, maar ook door de luchtvervuiling waar ze buiten, of in hun huis vlak langs de snelweg, jarenlang mee te maken hebben gehad.......

Toch doet de regering niets tegen het autogebruik, integendeel de snelheid is (en wordt nog) op veel snelwegen verhoogd naar 130 km/u. (en op delen van de snelweg waar maximaal 80 km/u. mag worden gereden werd en wordt deze verhoogd naar 100 km/u.)........... Beide snelheidsverhogingen geven een aanmerkelijke verhoging van de uitstoot.....

Uitermate verontrustend is het feit dat het openbaar vervoer in Nederland nog steeds geen alternatief is voor de auto, het vervoer is in verhouding duurder dan een goede tweede hands auto rijden en is wat betreft de opstappunten en de tijden waarop wordt gereden al helemaal een sof vergeleken met autorijden....... Ook dit is te danken aan de kabinetten Rutte (en aan alle voorgaande kabinetten).......

Voorts hebben de kabinetten Rutte 1, 2 en 3 ingezet op kolenenergie, dit daar de VS en Australië hun steenkool tegen afbraakprijzen dumpen op de wereldmarkt. De gascentrales staan uitgeschakeld en de kolencentrales draaien op vol vermogen (de opgewekte energie wordt zelfs geëxporteerd....).... In de nieuwe centrales worden hele bossen uit de VS verstookt, om die bomen om te hakken, te verwerken en de transporten wordt ook nog eens een enorme berg luchtvervuiling geproduceerd.....

Ondanks het voorgaande besloot VVD opperhufter Kamp begin vorig jaar, aan het eind van zijn ministerschap, deze kolencentrales meer dan 4 miljard euro aan subsidie toe te kennen voor deze oplichterspraktijk (houtpellets verbranding in kolencentrales), een praktijk die de bestaande kolencentrales allesbehalve schoner maakt........

Kortom: wij worden dag in dag uit besodemieterd en dat kost een groot aantal mensen vroegtijdig het leven, dit na een akelig en niet zelden lang ziekbed.......

Nogmaals: onze regering doet niets en de hysterie over roken heeft intussen 'hoogten' bereikt' die voorheen nooit zijn gezien. Gisteren maakte 'Christen'Unie staatssecretaris Blokhuis zich nog druk om een tabaksverwarmer van Philip Morris, deze moet onder hetzelfde anti-rook regime gaan vallen als de gewone sigaret......  Hierbij maakte Blokhuis gisteren op BNR (na 8.30 u.) de opmerking dat ook hij de tabak fiks duurder gaat maken.... 'Leuk' voor de arme roker, die toch al van dag tot dag in de financiële penarie zit, een toestand die de wil om te stoppen met roken volledig om zeep helpt......

Waarom komt Blokhuis niet met een enorme verhoging van de benzine- en dieselprijs, om nog maar te zwijgen over de stookolie t.b.v. zeeschepen (zoals het achterlijk grote aantal cruiseschepen die de wereld verkankeren met hun smerige uitstoot) en de niet belastte kerosine voor vliegtuigen........ Gezien die 13 maanden korter leven is daar alle reden toe, waar voor velen het leven met veel meer dan 13 maanden wordt verkort..... (vergeet niet dat de Nederlandse luchtkwaliteit tot de slechtste van de EU behoort en dat jaarlijks ook nog eens een groot aantal kinderen long- en/of luchtwegklachten oploopt door diezelfde luchtvervuiling.....)

De hoogste tijd om het openbaar vervoer gratis te maken, waarbij de dienstverlening en bereikbaarheid gigantisch veel verbetering nodig heeft...... Uiteraard moeten de kolencentrales veel eerder worden gesloten dan het onzalige kabinet Rutte 3 heeft besloten, niet in 2030 maar in 2020!

Stop eindelijk met de onzalige prijsverhogingen voor tabaksproducten, de enigen die hiervan profiteren zijn de overheid en de georganiseerde misdaad, waar bij de laatste de kurken eraf gaan als er weer een prijsverhoging wordt aangekondigd...... Ofwel de regering en in dit geval m.n. Blokhuis lobbyt voor en handelt in het belang van de maffia!!

Zie ook:
'Luchtvervuiling en de geestelijke gezondheid van kinderen (2)'

'Luchtvervuiling veroorzaakt naast long- en luchtwegklachten, ook psychische aandoeningen bij kinderen'

'EU: palmolie in diesel is niet duurzaam, maar stoppen met subsidie is amper een optie'

'130 km/u. brengt geen verkorting van de reistijd, maar wel extra vervuiling.....'

'Aantal CO2 deeltjes in de atmosfeer op voor de mens nooit eerder vertoond hoog niveau'

'Jan Kees Emmer (Telegraaf): Amsterdam emissieloos is voor 'milieudrammers''

'Luchtvervuiling veroorzaakt naast long- en luchtwegklachten, ook psychische aandoeningen bij kinderen'

'Hartklachten ook door lage niveau's van luchtvervuiling.....'

'Longartsen tegen gebruik van dieselbrandstof' (en nee, dat zijn geen Nederlandse longartsen..)

Wat betreft roken zie:
'Rokers-schandpalen op stations moeten weg, veronderstel dat de trein echt een alternatief voor de auto wordt'

''De Sjoemelsigaret', roken: de kruistocht is nog lang niet voorbij'

'Wereld Anti-Tabaksdag: volksverlakkerij en veel hypocriet gezeur'

'Roken: is rattengif in tabak reden tot ingrijpen van de overheid?'

'Rokers verenigt u: tijd voor een proces tegen de staat!'

'Paul Blokhuis (staatssecretaris CU): anti-rook politiek of hoe kan je het volk nog meer zand in de ogen strooien....'

'De Kanter (longarts) ontkent dat georganiseerde misdaad profiteert van elke verhoging tabaksaccijns....'

'Longarts Dekker (Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk) wil dat werkgevers hun arbeiders verbieden te roken...............'

'Roken in openbaar moet verboden worden, aldus KWF.......' (alleen vergiftiging middels auto-uitstoot is toegestaan....)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten