Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 30 oktober 2014

Tweedeling in de maatschappij wordt groter, aldus CPB en WRR......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Vandaag werd een rapport van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) en de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) gepubliceerd, waarin wordt gewaarschuwd voor een verdere tweedeling in de maatschappij tussen hoog- en laagopgeleiden, men spreekt van 'verschillende werelden....' De kloof tussen deze groepen bestaat op sociaal en cultureel gebied, aldus het rapport......... ha! ha! ha! ha! ha! Ik zou van deze twee organisaties willen weten, wanneer deze tweedeling niet bestond, of een stuk minder was........ Deze kloof is van alle tijden!!

Het CPB en de WRR hadden beter een rapport kunnen schrijven over het optuigen van de oude klassenmaatschappij, die met de maand meer gezicht krijgt. Waarbij de laagopgeleiden constant het onderspit delven t.b.v. de hoogopgeleiden, of beter gezegd de welgestelden. Deze zich vergrotende klassenmaatschappij is een gigantisch gevaar voor de stabiliteit in een 'democratie' als de onze en dat lijkt me op z'n zachtst gezegd 'iets' belangrijker, dan de door de voornoemde organisaties opgemerkte, al millennia bestaande tweedeling. Zie de ellende waarin anno 2014 meer dan 4 miljoen mensen in dit land tegen-, op- of onder de armoedegrens moeten leven. Of zie de aanwas die de PVV weet te bereiken, met hun angst- en haatzaaien, aanwas die voornamelijk wordt behaald onder de grote onderlaag.........

De opvolgende regeringen hebben geluk dat die onderlaag amper doorheeft wat er gebeurt, dat is mede te danken aan het verdwijnen van het rechtvaardigheidsstreven in de politiek en bij maatschappelijke organisaties als vakbonden en organisaties die zich inzetten voor die onderlaag. Wat betreft die laatste organisaties, zijn er hoofdzakelijk nog voedselbanken en kerkelijke organisaties over, die de armoede proberen te verzachten, organisaties die hun doelgroep niet zullen vertellen, dat ze zich moeten verzetten, tegen het vaak ijskoude, inhumane regeringsbeleid van de laatste 20 jaar en de jaren daarvoor. Het laatste grote verzet tegen de klassenmaatschappij dateert alweer uit midden jaren 80, toen krakers* zich nog druk maakten over deze zaken. Veel van die krakers zijn intussen 'verzakelijkt' en werken vrolijk mee aan het verder optuigen van een klassenmaatschappij, niet in de laatste plaats in de politiek.......

Met dit soort rapporten, strooien het SCP en de WRR zand in de ogen van de grote onderlaag, alsof de tweedeling alleen maar bestaat op cultureel en sociaal gebied,  je reinste smerige volksverlakkerij dus!!!

* Toentertijd maakten de vakbonden zich daar ook nog wel eens druk over, al zette in die tijd al de neergang in, figuren als PvdA oplichter Kok (toen godbetert vakbondsvoorman), begonnen met het neerhalen van de vakbonden als organisaties, die zich inzetten tegen de tweedeling tussen arm en rijk, door veel minder inzet op gelijke behandeling...........

Voor meer berichten over de 'klassenmaatschappij', klik op het label met dit begrip, onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten