Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zondag 19 oktober 2014

Shell trakteert Kamerleden op 'schaliegassnoepreis', plus extra's, dat spreekt voor zich.....

Shell ziet het somber in voor de Nederlandse schaliegaswinning, daar de proefboringen voorlopig zijn uitgesteld tot 2016 en de kans bestaat, dat Nederland in het geheel geen toestemming geeft, tot het boren naar deze uiterst vervuilende, zwaar gesubsidieerde fossiele brandstof. Dat is een beetje lullig, daar Shell ook graag in Oost-Europa, o.a. in Oekraïne schaliegas wil gaan winnen, tja en hoe verklaar je dan dat het land, waar jouw bedrijf o.a. haar oorsprong heeft, zelf schaliegaswinning verbiedt???

Daarom heeft Shell een aantal Kamerleden uitgenodigd voor een snoepreisje naar de VS, waar men in Pennsylvania ook een 'schaliegasput'* zal bezoeken. Natuurlijk gaat men dan niet de burgers in de VS opzoeken, die voor generaties lang hun grondwater niet meer kunnen gebruiken. Of de plek bezoeken, waar met chemicaliën vervuild 'frackwater' in de oceaan werd en wordt geloosd, intussen al meer dan één miljard liter!!!! Of de deskundigen daar opzoeken, die aan kunnen tonen, hoeveel directe- en indirecte subsidie er wordt toegelegd op deze fossiele brandstof. Of de locaties bezoeken, waar men al meerdere putten heeft moeten slaan en het achtergebleven gebied als een dorre, dode klotezooi achterlaat......

Natuurlijk kunnen de Kamerleden tijdens hun reis alvast een open sollicitatie achterlaten, voor een hoge functie bij Shell, na de politieke loopbaan, natuurlijk alleen als men voor schaliegaswinning stemt, maar dat hoef ik u niet uit te leggen........
Dat is nog eens lobbyen!!!!

* Overigens wint men in de VS veel meer schalie-olie, dan -gas.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten