Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 15 september 2018

RWE (Essent) en Innogy: boycot deze bedrijven, verantwoordelijk voor slopen 12.000 jaar oud bos t.b.v. bruinkoolverbranding >> anno 2018.......

Mensen geeft het door: boycot RWE-Essent (Essent), en Innogi (Nederland, een dochteronderneming van RWE), dit vanwege de verdere sloop van het Hambacher Forst, een bos van 12.000 jaar oud bos....... Dit alles anno 2018, waar zo langzamerhand iedereen wel is overtuigd van de menselijke schuld voor de huidige snelle opwarming van de aarde, ofwel de klimaatverandering..... Dit nog naast de enorme vervuiling van de lucht, die jaarlijks aan tienduizenden het leven kost en dat na een akelig ziekbed......

Afbeeldingsresultaat voor hambacher forst

Het ergst van al is wel dat men op de vrijgekomen plek nog meer bruinkool in dagbouw zal winnen, op zich al een smerig karwei, waar de verbranding van deze troep (op de smerige stookolie van zeeschepen na) de smerigste verbranding van fossiele brandstoffen vormt en de klimaatverandering nog verder zal aanjagen......

Afbeeldingsresultaat voor hambacher forst

In feite zou de top van RWE en de politici die deze top steunt, strafrechtelijk moeten worden vervolgd vanwege het moedwillig vermoorden van het grote aantal mensen dat jaarlijks overlijdt door de gevolgen van die klimaatverandering!! (zware orkanen, zoals die in de Filipijnen en de oostkust van de VS en de daarmee opgewekte overstromingen, of de veel zwaardere moesson regens in Zuidoost-Azië). Waar je verder niet moet vergeten dat middels de veroorzaakte luchtvervuiling door verbranding van deze kankerverwekkende fossiele troep, een groot aantal mensen overlijdt...... (daarover zo meer)

Afbeeldingsresultaat voor hambacher forst
(Hoe fascistisch kan de politie zich tonen.....)

De activisten die de sloop van het Hambacher Forst willen voorkomen, worden in de Duitse media meer en meer afgedaan als gewelddadige misdadigers, dit terwijl zij proberen het bos te sparen (goed voor opname fijnstof en de productie van zuurstof) en een verdere stijging van de temperatuur proberen te beperken, beide zaken die het volk ten goede komen...... Terwijl RWE deze zaken juist tegengaat, de CO2 uitstoot zal nog verder stijgen, zelfs de uitstoot van fijn- en ultrafijnstof zal gigantisch omhoog gaan met het verbranden van nog meer bruinkool, zaken die op z'n zachtst gezegd de volksgezondheid niet ten goede komen....


(voor vergroting van deze kaart zie een artikel over het Hambacher Forst op Wikipedia, het kaartje wordt aan de rechterkant getoond en daar kan je het vergroten door erop te klikken)

Gistermiddag op WDR 5 rond 12.15 u. een woordvoerder van RWE (kan zijn naam niet terugvinden) die stelde dat RWE juist alles doet om de CO2 uitstoot terug te dringen....... Waarschijnlijk doelde deze plork op het bedrijf Innogy, een dochter van RWE, die de smerige handen schoon moeten wassen van de onverantwoordelijke top van RWE, immers Innogy is zogenaamd een duurzame energieleverancier........

RWE beheert hier o.a. de uiterst smerige Amercentrale en één van de nieuwe kolencentrales in Eemshaven, voor die laatste kreeg RWE een gigantisch bedrag aan subsidie (rond de 1 miljard euro!!), dit voor de sloop van bossen in de VS, waar men dan 'eco-houtpellets' van maakt die na uiterst vervuilende scheepstransporten voor de 'bio-bijstook' in de nieuwe kolencentrales worden gebruikt......

De verantwoordelijke schoft voor die belachelijke subsidie is VVD opperhufter Kamp, hij deed dit in de laatste dagen van zijn ministerschap onder smeerpijpenkabinet Rutte 2 (in totaal voor al de 4 nieuwe kolencentrales, ging het om 4 miljard euro aan belastinggeld; over verspilling van belastinggelden gesproken..........) Het zal me niet verbazen als RWE de gerooide bomen via een truc laat toekomen aan de kolencentrale in Eemshaven en alsnog de subsidie van de Nederlandse overheid opstrijkt (RWE is een Duits bedrijf)..... De top bestaat immers uit gewetenloze 'mensen' die er geen moeite mee hebben hun medemens om zeep te helpen en het leven op aarde verder onmogelijk te maken, laat staan dat ze moeite hebben met frauderen......

Gerelateerde afbeelding

Op diezelfde zender gistermiddag na 13.30 u. een verslaggever van WDR die stelde dat het bos toch al weg moet, daar men op die plek een meer heeft gepland, goed voor het toerisme en daarmee de middenstand...... De smerige oplichter! Dat meer werd daar gepland daar RWE enorme kuilen maakt waar het bruinkool is weggevreten door de enorme machines die men daarvoor gebruikt.....

Afbeeldingsresultaat voor bruinkoolwinning

Beste bezoeker, nogmaals: boycot Essent en Innogy, laat de schoften van RWE weten dat men anno 2018 niet langer is gediend van verdere verrampenering van het landschap, de luchtkwaliteit en het klimaat! (en geeft het ajb door!)

Zie ook:
'RWE wil grondwater onder Hambacher Forst wegpompen, de negatieve gevolgen daarvan zullen ook in Nederland worden gevoeld.......'

'Ohrfeige für RWE und Landesregierung

'Hambacher Forst voorlopig gespaard door de rechter'

'RWE (Essent) en Hambacher Forst: de eerste dode tijdens ontruiming bij val van hangbrug........'

'Duitse 'eco-terroristen' en het Hambacher Bos, of hoe het zorg dragen voor het milieu wordt gedemoniseerd......'

'RWE vernield 12.000 jaar oud Duits bos, om bruinkool te kunnen verbranden.........'

'Koning mede verantwoordelijk voor geheimhouding stukken, aangaande de nieuwe kolencentrales in de Eemshaven........'

'Kamp is lobbyist voor RWE en eist opsplitsing energiemarkt....'

'Essent doet klanten een cadeau van € 200,--, bekostigt door de belastingbetaler......'

'Duitse belastingbetaler draait op voor atoomafval van o.a. RWE en E-on.......'

'RWE schildert zich valsgroen in duurzame energie........'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten