Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 22 september 2018

Carola Schouten (minister 'Christen'Unie) wil uiterst giftige bestrijdingsmiddelen nog langer toestaan

Dacht weer even van m'n stoel te donderen toen ik gisteren het hieronder opgenomen artikel van Foodwatch las. Naar nu blijkt krijgen ook in Nederland de meest giftige stoffen, die onze hormoonhuishouding en/of DNA aantasten, ja zelfs stoffen die kanker kunnen veroorzaken, een automatische verlenging krijgen voor toelating op de markt....... Dit daar er eenvoudigweg te weinig mensen zijn om die giftige stoffen aan een nieuw onderzoek te onderwerpen (met verkregen nieuwe inzichten).

Het College voor de toelating van gewas beschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), het orgaan dat in Nederland de beoordeling doet van landbouwgif, is als zoveel inspecties uitgekleed en heeft onvoldoende personeel om werkelijk alle voorgelegde gifstoffen te kunnen testen.......

De hoofdschuldige daarvoor is het CDA dat in 2004 een groot deel van de goedwerkende inspecties naar de schroothoop bracht onder CDA kleiaardappel Balkenende en daarvoor het meer dan lamme NVWA oprichtte...... De NVWA een inspectieorgaan met een ongelofelijk aantal zaken op het bord en daarvoor ongelofelijk weinig personeel kreeg toebedeeld..... Daarnaast werden zoals gezegd organisaties als het Ctgb uitgekleed, zodat deze organisatie het werk niet langer bemoeilijkt voor boeren en tuinders, die naar hartenlust gifstoffen over hun teelt sproeien....... 

In de EU is men wakker geschrokken van van dit bericht over automatische verlengingen van gevaarlijke gifstoffen, maar niet onze 'fijn christelijke' minister van Landbouw, 'Christen'Unie oplichter Schouten. Zij wil eerst overleggen met het Ctgb en het ministerie van Volksgezondheid, voordat ze een uiterst dringend verbod op deze gang van zaken wil overwegen, kortom ook Schouten heeft schijt aan jouw gezondheid en zondag zit ze doodleuk jubelend voor in de kerk.......

Lees het volgende artikel van Foodwatch en de haren zullen je ten berge rijzen:


Succes! EU Parlement pikt omstreden pesticiden niet langer

Beste foodwatcher,

Ik vertelde je twee weken geleden hoe ik door onderzoek een giftig schandaal op het spoor kwam.

Ik ben blij dat ik je vandaag kan melden dat we – vanuit onze zolderverdieping op drie hoog - direct politiek succes hebben gehaald door dit onderzoek!

                          

Wat is het probleem?

Bestrijdingsmiddelen die in de EU zijn toegelaten, worden voorafgaand beoordeeld op schadelijkheid. Volgens de wet moet elke stof vervolgens na de eerste tien jaar opnieuw beoordeeld worden. Zo kan bekeken worden of volgens nieuwe wetenschappelijke inzichten de risico's van het bestrijdingsmiddel voor mens, dier en milieu nog acceptabel zijn. Dit blijkt regelmatig niet het geval te zijn en leidt dit tot een verbod. Uit onderzoek van foodwatch blijkt echter dat deze herbeoordeling bij ruim tweehonderd pesticiden niet is gedaan. Daar blijken de beoordelingsinstanties geen tijd voor te hebben. De oude goedkeuring wordt op de automatische piloot verlengd zonder de schadelijkheid te beoordelen. Het probleem wordt zo letterlijk op jouw bord gelegd.

Europees parlement overtuigd

Nadat we ons onderzoek hierover hadden gepubliceerd, bleek een meerderheid van de Europarlementariërs het met ons eens: dit moet ophouden. In een resolutie wordt nu opgeroepen tot een einde aan het klakkeloos verlengen van een gevaarlijkste groep stoffen. Deze stoffen kunnen kankerverwekkend zijn of ons DNA beschadigen. Daarnaast kunnen deze stoffen onze vruchtbaarheid of hormoonhuishouding aantasten. De resolutie is erg belangrijk omdat blijkt dat de afgelopen jaren zelfs deze gevaarlijke groep pesticiden toch op de automatische piloot jarenlang verlengd werd. De meest omstreden verlengingen moeten ook zo snel mogelijk worden teruggedraaid, stelt het Europees parlement.
Maar we zijn er nog niet: de Europese Commissie kan nog dwars liggen en de lobby van de pesticidengiganten en agro-industrie is groot. We zullen er dus nog voor blijven 'knokken'!


Onze minister vlucht in smoesjes

De eis van het Europarlement voor een snelle oplossing voor de gevaarlijkste pesticiden staat helaas in schril contrast met de houding van onze Nederlandse regering.

Ook in het Nederlandse parlement leidde ons onderzoek tot Kamervragen. De eerste vragen werden deze week beantwoord door minister Schouten van Landbouw. Hoewel ze schoorvoetend moet erkennen dat er steeds vaker toelatingen automatisch verlengd worden, schuift de minister het oplossen van dit probleem op de lange baan. Schouten belooft slechts om op zijn vroegst volgend jaar aandacht te vragen voor dit probleem.


Maar daar komt ze wat ons betreft niet zo makkelijk mee weg! De minister moet haar verantwoordelijkheid nu nemen en de bescherming van consument en milieu eindelijk voorrang geven op de economische belangen van de fabrikanten van bestrijdingsmiddelen.


Onze strijd in Den Haag is nog niet gestreden!


Sommige Kamervragen zijn echter nog niet beantwoord. En daar zal ze zich niet zo makkelijk vanaf kunnen maken. Ze heeft uitstel gevraagd omdat ze moet overleggen met mensen van het ministerie van Volksgezondheid, en met de mensen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dat ze met deze organisatie gaat overleggen, vind ik al goed nieuws. Zij bepalen namelijk welke bestrijdingsmiddelen in Nederland gebruikt mogen worden en zijn daarmee deel van het probleem. Ze zijn er namelijk verantwoordelijk voor dat ook in Nederland de omstreden pesticiden toegestaan zijn.

In de Kamervragen wordt de minister opgeroepen om de toelatingen van twee risicovolle stoffen, thiacloprid en flumioxazine, onmiddellijk in te trekken en zo het gebruik van deze schadelijke middelen een halt toe te roepen. Ook wordt de minister gevraagd om het Ctgb geen nationale toelatingen of verlengingen meer af te laten geven voor stoffen die al langer als risicovol zijn bestempeld en waarvan instanties ook vinden dat ze vervangen moeten worden. 
Het is nu wachten op de antwoorden van de minister. Als onze gezondheid haar aan het hart gaat, neemt ze nu maatregelen tegen deze groep schadelijke pesticiden, ook in Nederland.
Maar ondertussen zitten wij ook niet stil. Zo heb ik volgende week ook een afspraak met mensen van het Ctgb, en zal ze deze vraag zelf ook gaan stellen. Ik houd je op de hoogte!

Meer informatie vind je hier:
* Ons 
onderzoek en ons nieuwsbericht daarover
* De aangenomen 
ontwerpresolutie
* De aangenomen aanvullende 
amendementen 3 en 4 over de omstreden groep bestrijdingsmiddelen
Antwoord van de minister op Kamervragen
* De nog niet beantwoorde Kamervragen vind je 
hier
* Het artikel in 
Dagblad Trouw eerder over dit probleem
===============================================
Mensen dat was het voor vandaag, morgen meer berichten; probeer er een mooie dag van te maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten