Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 29 september 2018

Grapperhaus (CDA minister Justitie) komt met fascistisch wetsvoorstel t.b.v. wapenvergunning

Dacht werkelijk dat ik erin bleef, toen ik afgelopen donderdagmorgen het nieuws hoorde dat CDA flapdrol en momenteel godbetert minister van Justitie Grapperhaus en zijn 'Christen'Unie collega minister Schouten, van o.a. Natuur, met een wetsvoorstel zijn gekomen t.a.v. het afgeven van een wapenvergunning.

Het lijkt dit onzalige stel en de rest van het petkabinet Rutte 3 wel zinnig te vragen naar, houd je vast: religie, etnische afkomst, ras en politieke overtuiging, om daarna de afweging te maken of iemand wel of niet een dodelijk wapen in huis mag hebben........

Dat al de voorgaande zaken niet kunnen voorkomen dat iemand met een pistool en/of geweer tekeer gaat in het openbaar dan wel achter de voordeur, blijkt wel uit het grote aantal doden dat jaarlijks in de VS valt als gevolg van wapengeweld, te weten 30.000......

Al moet ik toegeven dat witte agenten in de VS het vooral gemunt hebben op gekleurde mensen en het wat dat betreft zinnig zou zijn, hen het pistool af te nemen*.                         

In Nederland hebben al vaker agenten achter de voordeur van hun huis de rest van hun gezin doodgeschoten, om daarna zichzelf van kant te maken....... Veel politiepersoneel is ronduit rechts, zoals ik tijdens m'n leven maar al te vaak heb moeten ondervinden. Voorts is dit te zien in het door agenten pesten van collega's met bijvoorbeeld een Marokkaanse of Hindoestaanse afkomst, zo zeer dat deze mensen de politie zijn ontvlucht........ En dan wordt er geklaagd dat er zo weinig belangstelling is voor het politiewerk bij mensen met een andere dan Nederlandse afkomst....** Bovendien, het etnisch profileren wordt niet afgedwongen van boven en toch maken veel agenten zich daar schuldig aan.....

Ondanks dat huiselijk geweld, mogen die agenten hun dienstwapen mee naar huis nemen.......... (even is er sprake geweest van beperking op het meenemen van het dienstwapen naar huis, maar dat werd in 2015 met een beroep op terreuraanslagen losgelaten)....

Bij jagers is het helemaal belachelijk, immers je hebt in feite te maken met een stel psychopaten dat kikt op het doodschieten van dieren en zoals je ongetwijfeld begrijpt, de scheidslijn tot het neerschieten van mensen is dan erg klein......

Dan de politieke overtuiging: terugkomend op het politiepersoneel zal wapenbezit niet ontzegd worden aan laten we zeggen PVV fascisten of andere extreemrechtse politieke voorkeuren...... Voorts zijn er de uiterst rechtse studenten weer-corpsen, die worden getraind in het omgaan met vuurwapens. De leden van die corpsen kunnen worden ingezet als de Nederlandse overheid dat nodig acht, bijvoorbeeld in tijd van oorlog, kunnen ze mooi het (echt) links denkend deel van Nederland opbrengen en in kampen opsluiten. (tot links behoort de PvdA al lang niet meer, hetzelfde geldt in feite voor 'GroenLinks' [als deze politici mee mogen regeren gaan ze met de meest achterlijke zaken akkoord, zoals ze lokaal en provinciaal al hebben bewezen]).......

Kijk want juist de groep echt linkse Nederlanders mogen geen wapens hebben, daar zijn ook de geheime diensten MIVD en AIVD het over eens....... Dan is daar nog de SP en zoals we voorafgaand aan de laatste Kamerverkiezingen konden zien, als het erop lijkt dat men groot genoeg is om te regeren, worden er als bij 'GroenLinks' allerlei compromissen gesloten en wordt het linkse gehalte fiks verdund met neoliberale compromissen..... Zie verder ook Harry van Bommel, een SP'er die tevens reserve officier is en dat is zoals je begrijpt al heel lang zo; me dunkt een teken aan de wand......

'Religieuze overtuiging' afhankelijk maken van het wel of niet mogen hebben van een wapenvergunning, 'natuurlijk' geen probleem als je christelijk of hindoestaans bent, maar wel als je moslim bent....... Zie wat ik net schreef over de politie en het treiteren van niet witte collega's van Marokkaanse (of Turkse) komaf, veelal moslims..... De laatste 50 jaar zijn veel meer doden bij wapengeweld gevallen door witte, niet moslim wapenbezitters, dan andersom........

Wat betreft religie en wapengeweld kan je nog kijken naar de VS, waar een president het zich niet kan veroorloven niet praktiserend christen te zijn, terwijl dit middels een genocide gestolen land een enorme geschiedenis van grootschalige terreur heeft, alleen al vanaf WOII maakte dit land tot nu toe meer dan 22 miljoen doden in landen waar het niets te zoeken had en heeft...*** Grootschalige 'christelijke' terreur! Wellicht moet Grapperhaus ook VS burgers en militairen aan z'n fascistenlijstje toevoegen......

Wat nog te zeggen over het 'ras' van mensen als factor voor het wel of niet toekennen van een wapenvergunning?? Ten eerst bestaat de mens niet uit rassen maar soorten, het menselijk ras is één! Ten Tweede als je dergelijke nonsens als bepalend acht, moet je toch echt eens kijken naar de (recente) geschiedenis: 'het witte ras' is verreweg de meest gewelddadige mens op aarde, zie wat dat betreft ook de zojuist genoemde VS en de grootscheepse terreur die dit land uitoefent op veel plekken in de wereld.......

Kortom dit wetsvoorstel komt uit een heel smerige fascistische koker..... Weet je wat het ergst van al is? Dat deze Grapperhaus gvd minister van Justitie mag spelen en intussen rondloopt met dit soort fascistische denkbeelden..... (hetzelfde geldt overigens voor Schouten) Ongelofelijk en totaal ongeloofwaardig!!

*   Zie de noot over Geen Stijl onder het volgende bericht (Geen Stijl waar men niet verder kan kijken dan de witte neus lang is): 'Nike begint reclame campagne met Colin Kaepernick, de 'American' football speler die knielde tijdens het volkslied'

**  Zo weet ik vanuit de lokale politiek dat er in het begin van deze eeuw een aantal agenten met een dergelijke komaf en die werkten op bureau Heemstraat (o.a. van de rellen in de Haagse Schilderswijk n.a.v. de moord op Mitch Henriquez) werden weggepest door hun witte collega's.....

*** 'VS vermoordde meer dan 20 miljoen mensen sinds het einde van WOII........'

Voor meer berichten over Mitch Henriquez, klik op het label met zijn naam, direct onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten