Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 10 september 2018

Anarchie werkt: corruptie is uit te bannen >> in de Mexicaanse stad Cherán zijn de politieke partijen en politie aan de kant gezet >> stad floreert!

Anarchie werkt: corruptie is uit te bannen >> in een Mexicaanse stad zijn de politieke partijen en politie, die beiden vooral de belangen van bedrijven, welgestelden en de misdaad behartigden, de stad uitgejaagd. Brasscheck TV bracht gisteren een video met de vraag of er genezing mogelijk is van giftige politiek. Waar onmiddellijk aan toegevoegd werd dat dit inderdaad mogelijk is.

Het voorbeeld is de Mexicaanse stad Cherán, waar de misdaad en politiek innig samenwerkten. De oorspronkelijke bewoners van het Purépecha volk (ook wel Tarasken of Tarascanen genoemd) besloten bij een opstand in 2011 politici en de politie 'de stad uit te jagen'.

Gevolg een stad waar het lokale bestuur eindelijk werkt door en voor de bevolking (dus ook voor de allerarmsten), bijkomend effect: de misdaad verdween uit de stad...... Dus mensen deze vorm van lokale anarchie werkt, het gaat ook economisch dan ook goed met de stad!

Vandaar ook dat het de hoogste tijd is om de EU aan de kant te zetten (Nexit), we weten al lang dat centralisatie niet werkt en toch doet de politiek niet anders dan centralisering doorvoeren, neem de Nationale Politie (een waanzinnig succes... ha! ha! ha!) en de EU.... 'Ho even', zal je denken en de vermaledijde participatiemaatschappij dan?

Het pleidooi voor de zogenaamde participatiemaatschappij is een smerige truc van de landelijke politiek om zoveel mogelijk te bezuinigen op taken, die toch echt tot de landelijke bestuurstaken behoren en derhalve ook bij die landelijke politiek thuishoren. De ouderen in onze maatschappij en dan denk ik aan 50 plus, hebben hun leven lang betaald voor alle voorzieningen die ons ten dienste staan, ook voor de zorg (inclusief de zorg voor de oude dag, ofwel de ouderenzorg).

Je kan zelfs stellen dat het volk met de betaalde belastingen een pot creëerde die de mens zijn leven lang ten dienste zou staan. Het is als met de schandalige roof uit de pensioenpot van het ABP in de 80er en 90er jaren, o.a. door het kabinet Kok 1, zoals de naam al zegt onder PvdA topgraaier Kok, onder de 'Uitnamewet'  meer dan 30 miljard heeft gestolen uit die pot van het ABP en heeft dit aan het bedrijfsleven doen toekomen..... In de jaren 80 was het kabinet Lubbers (CDA oplichter*) verantwoordelijk voor het bestelen van de pensioenfondsen...... Kon het niet terugvinden, maar dacht te weten dat ook andere pensioenfondsen werden getroffen door deze grootschalige roof. Later deed Rutte 2 hetzelfde met de verhuurbelasting, in feite geld door de huurders opgebracht (voor betaalbare nieuwbouw en renovatie), werd met een pennenstreek aan het rijk toegewezen en alweer was ook de PvdA hier als verantwoordelijke aan te wijzen......

Nu moeten bijvoorbeeld ouderen maar aankloppen bij buren als ze het huishouden niet meer voor elkaar krijgen en als ze onvoldoende middelen hebben om thuishulp te betalen (voor 8 uur per maand betaal je dik meer dan € 100,--......). In feite is dit dubbele diefstal, immers die ouderen betaalden hun leven lang al voor die zorg en op het moment dat ze hulp nodig hebben is die er niet, anders dan door zelf een fikse bijdrage te leveren.... Oh ja, laat je niet wijsmaken dat alle 60 plussers het goed hebben, een enorme groep leeft zonder meer in armoede!!

De VVD is wel het voorbeeld van een corrupte misdadigers partij, een partij die zoals intussen veel andere, niet het volk vertegenwoordigt, maar de welgestelden (en de aandeelhouders onder die groep) plus de middelgrote en grote bedrijven..... Intussen is een fiks aantal bestuurders van die partij gepakt voor wat je niet anders dan corruptie kan noemen en geloof mij maar, dit is het spreekwoordelijke topje van de ijsberg (neem VVD ondernemer Jorritsma, jarenlang was zij burgemeester van Almere en slapend directeur van een grote bouwaannemer in Friesland. In de tijd dat zij burgemeester was in Almere is 'Jorritsma Bouw' ook groot geworden in Almere en omgeving. Nooit is ze daarvoor gepakt, of heeft er zelfs maar strafrechtelijk onderzoek plaatsgevonden.....)

Als Rutte 1 en 2 niets anders hadden gedaan dan corruptie bestrijden en verder op de winkel hadden gepast, had Nederland er nu veel beter voorgestaan, miljarden zijn verkwist, niet alleen met het redden van de banken (overigens ook een onverantwoordelijkheid die onder Balkenende 4 te zien was), maar ook door foute beslissingen in de aanpak van de crisis, waardoor een paar miljoen mensen in werkloosheid en armoede werden gestort...... Waar de uitkeringen ook nog eens op een schunnige wijze werden hervormd en velen bijvoorbeeld geen werkloosheidsuitkering kregen, daar hun partner € 10,-- te veel verdient volgens de nieuwe regels...... Onnodig te stellen dat het desastreuze afbraakbeleid de welgestelden en de hiervoor genoemde bedrijven bevoordeelde....... Kleine spaarders, huurders, werklozen, bijstandsgerechtigden (velen van hen zijn door fout kabinetsbeleid in de bijstand beland) invaliden en ouderen behoren tot de slachtoffers van dit inhumane neoliberale wanbeleid.......

Zie de volgende video van Brasscheck TV mensen!

THE CURE FOR TOXIC POLITICS?

THEY BANNED POLICE TOO – AND CRIMINALS


PEOPLE TAKING THINGS INTO THEIR OWN HANDS

Is there a connection between political parties and organized crime?

There sure is.

One Mexican town proved this by banning political parties.

The amazing story of what happened to a town of 20,000 in Mexico when they took up arms to throw politicians, police and members of organized crime out.

Violent crime which had been out of control has dropped to near nothing.

Right now there is no crime. It doesn’t get worse than a brawl.”

And the town prospers

===============================
* Moet je nagaan, nu is CDA leeghoofd Wortmann bestuursvoorzitter bij het ABP.........

Geen opmerkingen:

Een reactie posten