Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 26 september 2018

'Scheefwoners' worden in het plan van Ronnes (CDA Tweede Kamer) volkomen onterecht nog harder gepakt met mega huurverhogingen......

Vanmorgen werd bekend gemaakt dat CDA lid Erik Ronnes, Kamerlid van het CDA, de 'christelijke' partij die zitting heeft in het afbraakkabinet Rutte 3, 'scheefwoners' nog harder wil pakken dan het tot nu toe heeft gedaan.........

Men wil scheefwoners in één keer het volle pond laten betalen voor een huis dat qua huurwaarde niet eens een kwart van die huurprijs zou rechtvaardigen......

CDA volksverlakker Erik Ronnes is de initiatiefnemer van dit onzalige en uiterst onrechtvaardige plan. Ronnes was vanmorgen op zowel BNR als Radio1 te horen. Na 7.30 u. sprak hij bij BNR over deze zaak en noemde o.a. het grote tekort aan sociale huurwoningen, waar de schoft wel zo leep was niet te stellen dat het tekort aan deze woningen wordt veroorzaakt door scheefwoners. Naast het woord scheefwonen had Ronnes de mond vol van marktconforme huren en sociale huurwoningen.....

Nee, het CDA, de VVD, de PvdA, D66, 'Christen'Unie, GroenLinks en lokale suffe partijen, hebben de wethouders geleverd die de laatste 30 jaar een enorme hoeveelheid (goede en goedkope) sociale huurwoningen hebben laten slopen, daar veel te dure 'sociale huurwoningen' en koopwoningen voor terug hebben laten bouwen en dat ook nog eens in veel lagere aantallen..... Verder hebben ministers (vooral onder de Rutte kabinetten) de woningcorporaties gedwongen grote aantallen sociale huurwoningen te verkopen aan (buitenlandse) investeerders, niet zelden beursgenoteerde bedrijven....... Het is al zo zot dat er op de radio reclame wordt gemaakt voor het investeren in die bedrijven, daar er grote rendementen zijn te halen......

Uiteraard zijn de huurders de klos, zij moeten 'markt conforme huren' betalen, huren die worden gerelateerd aan de achterlijk hoge prijzen voor koophuizen, ofwel op basis van de door de overheden en banken gecreëerde en in stand gehouden huizenbubbel.... Intussen betalen de meeste huurders meer voor hun veelal niet geïsoleerde huizen, die bovendien voor het merendeel in achterstandswijken staan, dan kopers maandelijks voor hun huis kwijt zijn.......

De huizenprijs is bovendien ook gebaseerd op een achterlijk hoge grondprijs, een prijs die wethouders ertoe heeft aangezet zelf grondspeculant te spelen..... Zo ben je voor de grond van een huis dat 50 vierkante meters telt, in de directe nabijheid van een industrieterrein in Den Haag, 5 kilometer vanaf het centrum, al € 50.000,-- aan gemeente Den Haag kwijt.......

Waarom zouden huurders niet in hun huis mogen blijven wonen waar ze zelf voor gekozen hebben, ook al gaan ze meer verdienen? Een huis wordt immers in principe gebouwd voor het leven van de bewoner(s). Waarom worden kopers niet gepakt die in het verleden voor een grijpstuiver een huis kochten? Ook deze kopers kunnen een inkomen hebben dat al lang niet meer in verhouding staat tot het inkomen dat ze hadden op het moment van de koop.....

Als huurder heb je in feite geen rechten meer, zelfs blijven wonen in het huis van je keus mag niet meer en als je overlijdt, moeten je nabestaanden binnen een paar weken het huis leeghalen en dat door nabestaanden die hun verdriet verwerken...... Mocht je een paar wietplanten hebben als huurder, is dat voldoende om op straat te worden gezet, terwijl kopers die hetzelfde doen gewoon in hun huis kunnen blijven wonen...... Terwijl je zoals nogmaals gezegd, als huurder NB meer kwijt bent per maand dan een koper.....

Ronnes begon nog over de inkomensafhankelijke huur, volgens hem geen succes..... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Dat moet hij de huurders maar eens vertellen, die ondanks een karig inkomen alsnog meer dan 600 euro per maand moeten betalen........ Een bedrag dat de 30% van hun inkomen ver te boven gaat >> die 30% van het inkomen zou iedereen moeten betalen voor een dak boven het hoofd, zelfs de SP is het daarmee eens...... Ga maar na wat je overhoudt van een inkomen rond de € 1.200,-- per maand, als daar meer dan € 400,-- per maand aan huur afgaat, terwijl daar verder nog de kosten zijn van diverse belastingen, de zorgpremie, gas en licht en levensonderhoud.... Opvallend dat de mensen die beslissen dat dit rechtvaardig is, zelf veel meer verdienen dan anderhalve ton per jaar......

Dan nog is het zoals gezegd bijzonder vreemd dat mensen meer voor hun huis moeten betalen dan het waard is. Zo betalen veel huurders een topprijs voor een huis van meer dan 30 jaar oud, een huis dat niet zelden al twee keer is afbetaald met de in totaal betaalde huur...... Zet dat eens af tegen kopers die met een normale hypotheek na 30 jaar hun huis hebben afbetaald, als Ronnes zou pleiten deze mensen 30% van hun inkomen te laten betalen voor hun onderdak, zou het land te klein zijn voor de enorme ophef die dat zou geven......

N.a.v. het voorgaande zou ik scheefwoners het dringende advies willen geven zich te organiseren en de regering voor het gerecht dagen wegens discriminatie, uitbuiting, leugens, haatzaaien en het voeren van wanbeleid op het gebied van de woningmarkt! Een rechtszaak die desnoods tot in het Europese gerechtshof dient te worden uitgevochten. Eén van deze punten, het haatzaaien tegen scheefwoners is best belangrijk, immers met praatjes als die van CDA plork Ronnes wordt ook nog eens haat gezaaid bij huurders die op wachtlijsten staan, haat tegen deze zogenaamde scheefwoners, die onterecht in een goedkoop huis zouden blijven wonen...... Schunnig!! (alleen daarvoor zouden figuren als Ronnes strafrechtelijk vervolgd moeten!)

Zoals al vaker op deze plek gesteld: de hoogste tijd voor een groot onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek naar het woningbouwbeleid, met extra aandacht voor de huurhuizen..... Figuren als VVD hufter Blok zouden strafrechtelijk moeten worden vervolgd vanwege de dwang die ze op woningcorporaties uitoefenden hun sociale huurwoningen te verkopen! Ook het grote graaien van de Rutte kabinetten uit de door de huurders gespaarde gelden middels de verhuurdersbelasting, zou tegen het licht moeten worden gehouden. Datzelfde geldt overigens voor de hiervoor aangehaalde wethouders, die als de landelijke politiek, willens en wetens de woningnood hebben laten oplopen en zelfs deels hebben gecreëerd.......

Zie ook:
'Huren in Nederland behoeven niet bevroren te worden aldus Jan-Kees Emmer (Telegraaf)'

'VVD wethouder gaat huurders met hogere inkomens straffen voor gemeentelijk en landelijk wanbeleid dat tot woningnood leidde'

'Huurders in Duitsland (wel) de straat op tegen veel te hoge huren'

'Marnix Norder (PvdA en Aedes topgraaier) valt eigen beleid als wethouder aan: er wordt te weinig gebouwd'

'Beleggers klagen over regels voor nieuwbouw, waar huurders het slachtoffer zijn van expres gecreëerde woningnood........'

'Huurverhoging 2019 'beperkt': de huur van een sociale huurwoning mag maximaal met 4,1 tot 5,6% worden verhoogd...... ha! ha! ha! ha! ha!'

'Rutte's leugen groeit tot reusachtige proporties: verhoging afvalstoffenheffing, bovenop de kosten voor de energietransitie en de btw verhoging' (waar nu dus nog een achterlijk hoge huurverhoging bovenop komt...)

'Troonrede: 'Meer mensen moeten voelen dat het goed gaat' >> 'iedereen gaat erop vooruit...'

'Prinsjesdag hysterie, overgoten met een saus van Rutte 3 leugens'

'Rutte, Hoekstra en CPB liegen dat bijna iedereen er 1,5% op vooruit gaat in 2019'

'Jan Kamminga (VVD en Vastgoed Belang): overheid moet meer huurhuizen bouwen, zodat welgestelden daar mooie winsten op kunnen halen......'

'Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders klaagt over politie acties bij ontruimingen van woonhuizen.......'

'Rechter probeert recht te spreken wat krom is: verhuurders mogen de inkomensgegevens van hun huurders inzien en misbruiken......... Niet in 1942, maar in 2018!!'

'Ollongren: arme huurders gaan er niet op achteruit, dat lijkt maar zo en haar ouders hebben haar geleerd dat anders zijn niet zo erg is....... AUW!!!'

Op 17 januari 2019 de eerste zin van dit bericht aangepast, daar hier niet duidelijk stond aangegeven dat Ronnes niet deel uitmaakt van het afbraakkabinet Rutte 3. Mijn excuus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten