Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

woensdag 25 mei 2016

Bussemaker vraagt zich af wat de OESO vindt van ongelijke onderwijs kansen........

Hare leeghoofdige PvdA kwaadaardigheid Jet 'uh uh uh' Bussemaker was gistermorgen te gast bij BNR's Hemmen (na het nieuws van 9.30 u.). De regelmatige lezer weet dat ik, als het om Bussemaker gaat, geen half uur lang kan luisteren, zonder hevig ongesteld te worden en hoe het mogelijk is 'weet ik niet': maar in het even dat ik luisterde, lazerde ik bijna uit m'n stoel......

Na eerder ontkend te hebben, dat er sociale ongelijkheid is in het basisonderwijs, waar docenten kinderen van goed opgeleide ouders een hoger schooladvies geven, dan kinderen van minder goed opgeleide ouders, zei ze nu, onderbroken met veel uh's, dat dit haar zorgen baart..... Het is volgens Bussemaker zeer belangrijk dat er gelijke kansen zijn in het onderwijs...... Ja ja, valt niet tegen hè??!!!

U had toch niet verwacht, dat Bussemaker hier onmiddellijk actie op zou ondernemen, of wel?? Nee dus, Bussemaker gaat hierover een oordeel aan de OESO vragen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)........ Uiteraard kon ze het niet laten, nog even te stellen, dat ongelijkheid ook van alles te maken heeft met de huidige maatschappij......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja wat wil je met een kabinet, dat een asociaal, inhumaan beleid voert en daarbovenop het onderwijs als ondergeschikt ziet!!!

De klassen zijn nog steeds veel te groot in Nederland, voor goed basisonderwijs aan iedereen, zou je een maximum klassengrootte moeten hebben van 20 kinderen, terwijl de praktijk op de reguliere scholen nog steeds 30 of meer is. Docenten werken zich over de kop, hebben het meest contact met goed opgeleide ouders, daar die zich tot de docenten richten en met hen overleggen..... Natuurlijk komen die docenten dan met adviezen, die niet wenselijk zijn voor het kind van minder goed opgeleide ouders, die deels uit schaamte en deels uit angst zaken niet te begrijpen, contacten met docenten uit de weg gaan.....

Nee Bussemaker gaat eens zien, wat men in Chili van deze zaken vindt..... Terwijl ze het voorbeeld in het land heeft, particulier onderwijs, waar men klassen heeft met maximaal 16 kinderen, zijn de prestaties (oh 'wonder') aanmerkelijk beter, dan in het reguliere onderwijs........

Al jaren en wat betreft Bussemaker intussen al bijna 4 jaar, weet men dat de klassen in het reguliere onderwijs te groot zijn en desondanks doet Bussemaker daar geen flikker aan. De jeugd is onze letterlijke toekomst, hoe ongelofelijk dom moet je zijn, als je bezuinigt op het onderwijs in het algemeen en het basisonderwijs in het bijzonder.....

Het is als met het achterlijke (A)Sociale Leenstelsel: iedereen waarschuwde Bussemaker, dat dit de klassenmaatschappij in het onderwijs zou doen herleven. Dit daar de kinderen van relatief arme en/of minder goed opgeleide ouders, met dit stelsel de universiteit en hogeschool links zouden laten liggen, nu e.e.a. een feit is, durft Bussemaker alsnog te twijfelen aan dit effect, al ligt het levensgroot op straat.......

Butsenmaker is een passender achternaam voor deze zwaar disfunctionerende PvdA helleveeg!!

Vanmorgen maakte de OESO bekend, dat het tevreden is over het Nederlandse onderwijs..... Leerlingen hebben in Nederland gelijke kansen, aldus de grofgraaiers van dit orgaan....... De OESO had alleen commentaar op het opleidingsniveau van de docenten en stelde voorts, dat docenten meer moeten overleggen met collega's, daar kunnen ze van leren...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Met andere woorden: nog meer werkdruk voor de docenten!!

Zie ook: 'Bussemaker had geen tijd voor protesterende docenten....... Ze heeft het te druk, met het nog verder opvoeren van de werkdruk voor die docenten.......'

       en: 'Bussemaker teleurgesteld over....... eigen falen!! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

       en: 'Bussemaker: instroomverlaging hoger onderwijs heeft niets met asociaal leenstelsel te maken....... ha! ha! ha! ha! ha! Nee en we leven met z'n allen in sprookjesland!!!'

Voor meer berichten n.a.v. het hierboven staande, klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten