Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 16 mei 2016

Kamp wist niets van geheime gaswinning afspraken met Shell en Exxon en heeft zich daar niets van aangetrokken....... ha! ha! ha! ha! ha!

Exxon en Shell hebben in 2005 geheime afspraken met een hoge ambtenaar van Economische Zaken gemaakt, over een verhoging van de Groningse gaswinning in de periode 2006 - 2015....... Een afspraak waar de Kamer niet over werd ingelicht, maar dat is dan weer 'logisch', daar die afspraak dan niet geheim was geweest......

VVD Obersturmbannführer Kamp, de asociale, neoliberale gesel van de Groningse bewoners in het aardgasbevingsgebied, liet in het BNR nieuws van afgelopen vrijdag (12.00 u.) weten, dat hij niet op de hoogte was van deze afspraak en dat deze geen invloed had op het gaswinningsbeleid van hemzelf....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

In de geheime afspraak met Exxon en Shell werd een gemiddelde gaswinning overeengekomen van 42,5 miljard kubieke meter per jaar, dus 425 miljard kubieke meter gas in totaal over een periode van 10 jaar...... Met andere woorden: i.p.v. de in het geheim overeengekomen 42,5 miljard kubieke meter, ging Kamp daar fiks overeen met een hoeveelheid van 11,4 miljard, wat een totaal maakt van 53,9 miljard kubieke meter!! Inderdaad, de geheime afspraak had geen invloed op het beleid van Kamp, daar hij een veel grotere gaswinning verordonneerde!! U snapt dat Exxon en Shell, die belangen hebben in de Groningse gaswinning, daar geen bezwaar tegen hadden, integendeel!!

Kamp verhoogde dus geheel zelfstandig de aardgaswinning in 2013 naar 53,9 miljard kubieke meter, terwijl twee maanden voor het aantreden van Rutte 2 en daarmee het aantreden van superhufter Kamp, het plaatsje Huizinge werd getroffen door een aardgasbeving van 3,6 op de schaal van Richter........

Ja u las het goed: ondanks een zware beving verhoogde Kamp de gaswinning fors!! Het ergst van deze totaal onnadenkende, asociale en onverantwoorde beslissing nam dit stuk VVD geteisem, ondanks dat het Staatstoezicht op de Mijnen de regering adviseerde de gaswinning juist fors terug te brengen........... Jan de Jong, die waarschijnlijk onder druk van Kamp moest opzouten bij het Staatstoezicht op de Mijnen, stelde later, dat de verantwoorde hoeveelheid gas, bij de winning in Groningen, de 21 miljard kubieke meter niet mocht overschrijden.........

Nee, Kamp trok zich niets aan van de al eerder verhoogde gaswinning, na de geheime afspraak, die de lobbyisten van Exxon en Shell maakten met een hoge ambtenaar. Lullig genoeg deed Kamp het afgelopen vrijdag voorkomen, alsof die gaswinning nooit was verhoogd, bovendien wekte hij de indruk, dat de gaswinning onder zijn zware wanbeleid juist op eigen initiatief was verlaagd.......

Wat een smerige oplichter! Ach wat wil je van een VVD politicus, een partij die vooral bekend staat om fraude, corruptie en grootschalig bedrog, een partij waar de centen altijd mijlenver voor de veiligheid en (lichamelijke en/of geestelijke) gezondheid van het volk gaan.....

Jan Vos, van volksverlakkers partij PvdA deed ook nog even een duit in de vuile gaszak. Deze vals begane klootzak zei in een reactie op het bericht betreffende de geheime afspraak, dat lobbyen goed is, als het maar transparant gebeurd....... ha! ha! ha! ha! ha! Het kwalijke punt van lobbyen is nu juist, dat men afspraken wil maken, die niet aan de grote klok moeten worden gehangen, immers klanten van bedrijven, voor wie de lobbyist werkt, zouden het bewuste bedrijf wel eens links kunnen laten liggen..........

De enorme klotenklapper Vos begrijpt zelfs niet (of doet net of hij niet begrijpt), dat men met lobbyen concurrenten de loef wil afsteken. Lobbyen moet verboden worden, daar dit in feite altijd tegen het algemeen belang gebeurt en de grootste lobbypartij altijd de winnaar is.......

Oplichter Vos durfde nogmaals met de dooddoener te komen, dat ook partijen als Greenpeace lobbyen...... Terwijl hij dondersgoed weet, dat deze partijen opkomen voor de belangen van de bevolking, zoals het schoner krijgen van de lucht of water....... Bovendien is de aandacht in de politiek voor deze lobby en opvolging met politiek beleid daardoor, totaal niet te vergelijken met die van grote bedrijven, die bovendien kapitalen kunnen besteden om gunsten te kopen, kijk naar de zwaar ondemocratische verkiezingen in de VS........

Met TTIP zal het hek totaal van de dam zijn: dan mogen onafhankelijke journalisten* en milieuorganisaties, mensenrechtenorganisaties en consumentenorganisaties al helemaal geen beroep meer doen op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en zal de lobbypraktijk dus echt verborgen blijven. Voorts zullen klokkenluiders bij inwerkingtreding van TTIP zwaar worden gestraft (al is dit nu vaak al het geval...).......

* Journalisten die wat betreft de reguliere media amper nog onafhankelijk zijn, daarnaast werken zij meer en meer voor nieuwsorganen, die letterlijk zijn gekocht door grote bedrijven.........       en: 'Henk Bleker (CDA): Groningse 'aardgasbevingshoop' in bange dagen...........'

       en: 'Groningse aardgasbevingen zogenaamd aangepakt door Raad van State (onder leiding van uw koning...).....'

       en: 'Kamp zal zien wat hij kan doen wat betreft de gaswinning......... AUW!!!!'

       en: 'Wiebes (VVD minister Economische Zaken) 'dacht echt' dat de doorgevoerde verminderde gaswinning zou helpen tegen de aardbevingen........ ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'
Voor meer berichten n.a.v. het voorgaande klik op één van de labels, die u onder dit bericht terug kan vinden, dit geldt niet voor het label 'Huizinge'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten