Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 11 oktober 2011

Erwin Lensink, een oproep aan een buitenlandse advocaat

Gezien het meer dan achterlijke middeleeuwse proces, dat tegen Erwin Lensink, 'de waxinelichthouder gooier', is gevoerd hebben een aantal organisaties de hulp in geroepen van een buitenlandse advocaat. Dit omdat Nederlandse advocaten bij hun beëdiging trouw moeten zweren aan de koningin.

Hier de verklaring van Pro Republica en de brief die aan advocaat Jespers werd verzonden:

Steunoproep aan Mr. R. Jespers, mensenrechten-advocaat
Bestuur Pro Republica, 11 oktober 2011
ietsHoe vindt u het om in een land te wonen waar je geen antwoord krijgt als je een vraag stelt inzake het staatshoofd en haar familie, die door ons allen met tientallen miljoenen euro's worden gesubsidieerd? Zou u niet wanhopig worden als u werd genegeerd door alles en iedereen?
Hoe vindt u het om in een land te wonen waar iemand langer dan een jaar in een kerker moet zuchten omdat hij een voorwerp heeft gegooid naar een voorbijrijdende pantserkoets waarin het staatshoofd zit met haar zoon en schoondochter?
Erwin Lensink zit inmiddels al meer dan een jaar gevangen. Hij is door een Haagse rechter veroordeeld tot gedwongen opname in een psychiatrische inrichting op basis van haastig in elkaar geflanste oordelen van een zielkundige en een psychiater, die hem niet eens hebben kunnen spreken. Erwin heeft namelijk – dat is zijn recht – geweigerd aan de onderzoeken mee te werken.
Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, want immers: Wie tegen oranje is, is gek. Dat geldt dan volgens de Haagse rechter waarschijnlijk ook voor u, geachte lezer. Maar ondertussen zit Erwin nog steeds gewoon opgesloten in de gevangenis Grave.
Het is onvoorstelbaar aan welke chicanes en pesterijen hij daar wordt onderworpen. Hij krijgt geen papier om te schrijven, mensen die hem bezoeken, wordt de toegang geweigerd omdat de cipiers pas een dag vantevoren de geboortedatum van de betrefende bezoekers van Erwin hebben doorgekregen. Dat zou dan 'te laat' zijn! U moet namelijk weten dat wie een gevangene wil bezoeken, al zijn persoonsgegevens via de gevangene moet laten doorgeven aan de gevangenisautoriteiten.
Over middeleeuwse praktijken gesproken! Net zo middeleeuws, overtrokken en achterlijk als de aanklacht tegen Erwin Lensink.
Wij hebben het al meer dan eens op deze site geschreven: Erwin Lensink is een dissident en een politiek gevangene. Net als in de vroegere Sovjet-Unie, worden in het tegenwoordige Nederland (officieel een 'democratie') dergelijke mensen gek verklaard.
Vergist u zich niet: Nederland is geen haar, maar dan ook geen haar beter dan willekeurig welke bananenrepubliek, welke dictatuur dan ook. In Noord-Korea, China, Burma, Cuba, Saoedi-Arabië worden dissidenten niet veel anders behandeld.
U moet goed bedenken dat wat Erwin vandaag overkomt, morgen ook u of iemand uit uw omgeving kan overkomen. Wie zich neerlegt bij hoe Erwin Lensink wordt behandeld, opent de sluizen voor misbruik op veel grotere schaal dan nu het geval is.
Het is om die reden dat Pro Republica met enkele andere organisaties het initiatief heeft genomen om een buitenlandse advocaat te benaderen. Wij denken dat die meer voor Erwin zou kunnen doen dan een Nederlandse. Vergeet niet dat alle Nederlandse advocaten een eed van trouw aan het staatshoofd moeten afleggen.
Progress Lawyers Network
tav Mr. R. Jespers
Broederminstraat 38
2018 Antwerpen


9 october 2011

Geachte heer Jespers,

Namens de volgende zes Nederlandse organisaties:

Pro Republica (www.prorepublica.nl)
Erwin Lensink Vrij (www.erwinlensinkvrij.nl
Klokkenluideronline (www.klokkenluideronline.nl)
Argusoogradio (www.argusoog.org)
Anarchiel (www.anarchiel.com)
Stichting De Hoogste Tijd (www.dehoogstetijd.info)

wenden wij ons tot u met een zaak die een grove schending van mensenrechten betreft, en verzoeken wij u deze zaak te willen bekijken.
Sinds 21 september 2010 wordt de heer Erwin Lensink gevangen gehouden in de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland (Vught) voor het werpen van een glazen waxinelichthouder naar de Gouden Koets tijdens Prinsjesdag 2010. U heeft het ongetwijfeld meegekregen via de Nederlandse pers (de zg. 'waxinelichtwerper').
De aanklacht luidde: beledigen van de koninklijke familie en het in levensgevaar brengen van de omringende lakeien. Het OM heeft vanaf begin volledige ontoerekeningsvatbaarheid geeist en opname in het Pieter Baan Centrum.
Nu een jaar later is er op 16 september 2011 eindelijk een uitspraak gedaan door de Haagse rechtbank, die de eis van het OM integraal heeft overgenomen: Ontslagen van rechtsvervolging, maar wel de maatregel van gedwongen opname in een psychiatrische kliniek (met de daarbij horende verplichte medicatie), voor de duur van maximaal 1 jaar.
Hieraan is een ontoelaatbaar langdurig (schijn)proces vooraf gegaan waarin zogenaamde getuigendeskundigen van het Nederlans Instituut voor Forensische Psychiatrie (NIFP) gehoord zijn (een psychiater en een psycholoog ), en tevens een hele korte observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC) is geschied. Vaststaand feit is dat niet of nauwelijks gesprekken met Erwin Lensink hebben plaatsgevonden, op grond waarvan enige valide uitspraak gedaan had mogen worden. Niettemin hebben de gedragsdeskundigen een hoog recidivegevaar vastgesteld (voortkomend uit zijn 'waan') en daaraan de conclusie verbonden dat verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar is.
Aan beide activiteiten (NIFP en PBC) heeft Erwin Lensink geweigerd zijn medewerking te verlenen omdat hij niet ontoerekeningsvatbaar is, maar uitsluitend anti-monarchale overtuigingen heeft. Zijn visie op het koningshuis (het gedrag van bepaalde leden en de afstammingskwestie) deelt hij overigens met vele andere Nederlanders.
De enige contra-expertise die Erwin Lensink gegund is, werd tijdens de laatste zitting van het Hof op zeer onterechte gronden van tafel geveegd.
Erwin Lensink heeft direct na de uitspraak Hoger Beroep aangevraagd en zit nu -in afwachting van het nieuwe proces- in de P.I. Grave (locatie Oosthoek, Muntlaan 1, 5361 ME Grave). Zijn advocaat Mr. M. van Essen (van Korver en van Essen te Amsterdam), heeft na de uitspraak van het Hof intussen de handdoek in de ring gegooid en te kennen gegeven dat ze de verdediging van Erwin Lensink erbij neerlegt. Om redenen die ons tot dusver onduidelijk zijn, want contact krijgen met Erwin Lensink is vrijwel onmogelijk. Hij moet telefonisch contact danwel bezoek van buitenaf weken van te voren aanvragen en dan hopen dat hij het gehonoreerd krijgt. Op het laatste monent wordt bezoek geweigerd omdat bijvoorbeeld de geboortedatum van de bezoeker te laat (een dag van te voren) is doorgegeven. Briefpapier krijgt hij evenmin voor correspondentie. De verdediging is inmiddels in handen van Mr.Theo Hiddema (Amsterdam).
Mr. van Essen verdedigt – vreemd genoeg en uitsluitend toevallig volgens haar – eveneens andere piket-clienten die in aanvaring zijn gekomen met het koninklijk huis ('Damschreeuwer', 'Concertgebouw-preker'). In de jaren 1980 en 1990 werden plegers van feiten die vergelijkbaar zijn met wat Erwin Lensink heeft gedaan, nog nauwelijks gestraft. Zij kwamen er genadig vanaf met kleine geldboetes. De meest recente plegers overduidelijk niet, wat de opmerking rechtvaardigt dat hier niet meer sprake is van eerlijk en billijke rechtspleging, maar van het geven van een signaal ('Wie tegen Oranje is, is gek'). Ook deze verdedigingen heeft mr. Van Essen (na gedane arbeid) neergelegd en is inmiddels in handen van Mr.Theo Hiddema.
De rechtsgang inzake Erwin Lensink is een aanfluiting geweest, een farce en een totale dwaling. Zijn rechten als burger en als mens zijn in alle opzichten geschonden. De straf is buiten proporties en niet gebaseerd op enige valide onderbouwing. Zijn voorarrest is buiten-proportioneel geweest. Zijn recht tot communicatie met de buitenwacht is met voeten getreden. Op de hierboven vermelde websites is veel gedetailleerde informatie over de zaak te vinden.
Wij hebben contact opgenomen met de Vlaamse orde van advocaten en vernamen dat volgens een Europese richtlijn het toegestaan is om je door een Vlaamse advocaat te laten bijstaan. Van uw werk als mensenrechten-advocaat zijn wij onder de indruk (alsmede uw boek 'Big Brother in Europa').
Wij zijn van mening dat het in het belang van Erwin Lensink zou zijn als in dit stadium Het Hoger Beroep door u zou worden opgepakt. Uiteraard dient er eerst initieel contact gelegd te worden tussen u en Erwin Lensink over uw eventuele betrokkenheid en de financiele consequenties hiervan voor de heer Lensink.
Wij zijn van mening dat de zaak Lensink aan het licht brengt hoe slecht het in Nederland is gesteld met de onpartijdigheid van de rechtspraak en de situatie van de mensenrechten. Dat geldt volgens ons in grote lijnen ook voor de andere leden van de Europese Unie. Bovendien, wanneer in enige Europees land de mensenrechten worden geschonden, al betreft het maar één persoon, dan gaat dat ook de rest van de Europese Unie aan.
Maar vooruitlopend daarop vernemen wij graag van u of u in beginsel bereid zou zijn deze zaak op te pakken, hetzij op enige andere manier de zaak onder de aandacht te brengen buiten Nederland.
Met vriendelijke groet, namens alle genoemde partijen
Mevr. drs. M.L. Smits
Pro Republica

Geen opmerkingen:

Een reactie posten