Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 29 oktober 2011

Kool wil strafwerk

De zogenaamde socialist Kool, wethouder in Den Haag voor de PvdA, lanceerde deze week het briljante innovatieve idee tot......... werkverschaffing! Na WOII was de bevolking en de politiek, voor het grootste deel tegen de verfoeilijke werkverschaffing van de 30er jaren. Door de toenmalige crisis werden werkloos geworden arbeiders, behandeld als misdadigers, die verplicht (vaak) ver van huis zwaar werk moesten verrichten. De toenmalige regering (met veel 'christenen') hield ook vast aan de gouden (gulden) standaard, een systeem waarbij de nationale munt wordt beschermd, een systeem dat door de rest van de 'beschaafde' wereld allang was weggepromoveerd als niet werkzaam, het stortte grote groepen burgers in diepe armoede. Nu is het de EU, die de euro sterk wil houden, en in deze tijd, dat de schulden van zuidelijke landen per minuut oplopen, denkt men er niet over, de euro te devalueren, en net als in de dertiger jaren van de vorige eeuw, is de grote onderlaag de klos.
Kool zal gedacht hebben, dat in een tijd, waar fascisten een voet tussen de regeringsdeur hebben, het geen taboe is te pleiten voor verplichte tewerkstelling. De werkloosheid loopt welhaast per dag op, niet door de schuld van de 'slachtoffers' die werkloos worden, maar alweer door de financiële wereld en de politiek. Daarnaast hebben wij nog steeds de laagste werkloosheid binnen de EU, zelfs met de 'verborgen' werkloosheid in de bijstand, veel mensen die werkloos zijn, hebben geen of kort recht op een WW uitkering en als ze geluk hebben ontvangen ze daarna een bijstandsuitkering.
Kool stelt de werkloze uitkeringstrekker, net als veel politici in de 30er jaren, als een halve misdadiger voor, die kost wat kost aan het werk moet. Deze rechtse PvdA'er wil nog meer bijstandstrekkers inzetten in sociale werkplaatsen, wat voor gehandicapten, die voor werk aangewezen zijn op die werkplaatsen, tot gevolg heeft dat zij 'thuis mogen gaan werken'. Kool vindt verder dat om te bezuinigen, niet alleen de WSW werknemers te korten op het (al lage salaris) salaris, maar de werkplaatsen efficiënter moeten gaan werken.
Van de Mensen die hoegenaamd niets meer kunnen, zijn er altijd nog een aantal geschikt om een kop koffie voor de buurvrouw te zetten en dat samen te nuttigen, en/of boodschappen te doen voor die buurvrouw. Hetzelfde geldt voor sociaal-cultureel werk, genoeg te doen voor vrijwilligers, dus totaal ongemotiveerde mensen inzetten op terreinen waar Den Haag gigantisch heeft bezuinigd, veel buurthuizen in Den Haag zijn bijvoorbeeld gesloten en goed opgeleide krachten zijn er nog amper over, dat komt de leefbaarheid in de sociaal zwakkere wijken namelijk zo ontzettend ten goede....
Om Kool's bruine hersenspinsels voor elkaar te krijgen, zal een flink ambtenaren apparaat op poten moeten worden gezet, niet alleen om de tewerkstelling te regelen, maar ook de controles uit te voeren, die nodig zullen zijn. De vraag is, zullen de kosten de baten niet overschrijven en is daarmee ook beantwoord.
Het wachten is nu op het voorstel van Kool, bijstandstrekkers desnoods uit te lenen aan de tuinders, kunnen we gesubsidieerd slavenwerk laten verrichten, de tuinders betalen dan Den Haag een paar euro, die ze anders aan Oost Europeanen betalen.
De 'socialistische' smeerlap begrijpt de schaamte van veel ontslagen werknemers niet, en i.p.v. hulp te bieden, bevestigt Kool de schaamte van die mensen, door ze strafwerk te laten doen.

Kool kan beter zorgen voor controle op aanbesteding en werkzaamheden, die voor de stad worden verricht. Een simpel fietspad vernieuwen kost al snel een maand of drie, een kruispunt her inrichten 4 maanden, enz. enz. Bovendien zouden de topsalarissen van ambtenaren wel eens afgetopt mogen worden, dat scheelt de stad en daarmee de inwoners een hoop geld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten