Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 15 juli 2019

VVD wil rechtsgang van krakers blokkeren, terwijl er nu zelfs met huurhuizen wordt gespeculeerd

De VVD, een partij die vooral bekend staat om het grote aantal frauderende en corrupte politici, wil de strijd tegen krakers verder opvoeren, volgens deze misdadigerspartij gaan krakers te vaak in beroep tegen uitspraken die negatief voor hen zijn, tja en dat recht is natuurlijk alleen weggelegd voor VVD'ers, ondernemers, welgestelden en huiseigenaren die speculeren met hun panden (tegenwoordig zowel voor koop- als huurhuizen, zo meer daarover), waar dit geteisem kantoorpanden jaren leeg laten staan (er is nog steeds grote leegstand op de kantorenmarkt)......

De VVD, de hoofdverantwoordelijke voor de al decennialang aanhoudende woningnood, is dezelfde partij waarvan ministers Blok en Kamp de woningcorporaties onder druk hebben gezet hele blokken sociale huurwoningen te verkopen aan buitenlandse 'investeerders' en daarmee de woningnood onder huurders met een kleine portemonnee nog verder hebben vergroot...... 

De VVD, de partij die voor een groot deel is gevuld met neoliberale misdadigers heeft bovendien het begrip 'scheefwonen' ingevoerd, een negatieve aanduiding voor huurders die volgens het ploertentuig te veel verdienen voor het huis waarin zij wonen, terwijl niet de 'scheefwoners' de oorzaak zijn van de woningnood maar vooral de VVD zelf!!!

Intussen heeft de VVD het met behulp van CDA, PvdA, D66 en CU voor elkaar gekregen dat huurders intussen meer betalen voor een dak boven het hoofd dan kopers..... Ongelofelijk en dan durven te eisen dat bepaalde huurders meer moeten betalen aan huur, zodat ze uiteindelijk wel gedwongen zijn een huis kopen (waar velen van deze 'scheefwoners' dat niet eens kunnen betalen, schande!), Een en ander is goed voor de bouwmaffia en gemeenten (waar de laatsten zich scheel verdienen aan de verkoop van grond, een vorm van speculeren die te schunnig is voor woorden en waar o.a. PvdA wethouders, zich schuldig aan hebben gemaakt, zoals eertijds opperschoft Marnix 'normalisatie' Norder in Den Haag. Deze ploert is tegenwoordig voorzitter van de koepel van woningcorporaties Aedes.....)

Jaren geleden werd politiek afgesproken dat je 30% van je inkomen moet verwonen (ook de SP was daar eerder voor, bewijzen in mijn mail), of het huis waarin je woont zo'n bedrag nu wel of niet waard is...... Intussen betalen huurders meer dan 35% voor 'hun huis' terwijl kopers, een groep die meer te besteden heeft) niet eens 30% betalen..... Je snapt dat de grote onderlaag amper nog de huur op kan brengen, ondanks dat ze uitgeklede huurtoeslag krijgen...... Hoofdverantwoordelijk daarvoor is de.... VVD!!! 

Vergeet voorts niet dat een enorm aantal huurwoningen niet of slecht geïsoleerd is, zodat de huurders met weinig inkomen ook nog eens een onevenredig (qua oppervlakte) grote gasrekening moeten betalen.......

Huurders die maandelijks meer moeten betalen voor hun huis dan kopers, waar niemand het in het hoofd zal halen de kopers van scheefwonen te betichten, ook al hebben ze een inkomen dat wel 20 keer hoger kan zijn dan op het moment van de koop van hun huis en waarmee ze makkelijk een veel duurder huis kunnen kopen.... Anders gezegd: in tegenstelling tot kopers wordt er haat gezaaid tegen huurders (haatzaaien bij mensen die op wachtlijsten staan, wachtlijsten waarvoor de politiek verantwoordelijk is...) en hebben huurders nog amper rechten, hoewel ze zoals gezegd veel meer betalen voor een dak boven het hoofd dan kopers.....

Hier een artikel van Doorbraak o.a. over de positieve kanten van kraken en mensen die zijn er legio zoals je kan lezen:

De kraakbeweging is van enorm maatschappelijk belang

Geplaatst op 12 juli 2019

Aangezien de VVD het offensief tegen krakers weer aan het opvoeren is: hier een stukje over het maatschappelijk belang van (het recht op) kraken.

Schilderstraat nr. 9.

Hierboven is een foto van de Schilderstraat nr. 9 in Den Bosch. Het maakte deel uit van een rij pandjes die van 2002-2007 zijn gekraakt.

De panden zijn beroemd in Den Bosch: decennialang waren er bordelen gevestigd. In 2001 werd het met steun van de gemeente aangekocht door woningbouwvereniging SWH. Meteen maakte de SWH de panden onbewoonbaar door er alle leidingen, elektriciteit en trappen uit te slopen.

Maar in 2002 werd het dus toch gekraakt. Van 2003 tot 2007 woonde ik er zelf ook. Het was niet altijd gemakkelijk: we hadden geen verwarming, elektriciteit of stromend water. De wc spoelden we door met water uit de Binnendieze. Alle voorzieningen hebben we zelf opnieuw aangelegd.

Aan de eigenaar hadden we één eis: realiseer hier sociale huurwoningen, en we zijn meteen weg. Maar de panden bleven jaren leeg staan. In tussentijd werden de woningen op initiatief van een buurman tot monument verklaard, zodat ze niet gesloopt konden worden.
In 2007 zijn we in goed overleg met de eigenaar vertrokken. De – inmiddels monumentale – panden zouden worden verbouwd voor sociale huisvesting en (woon)ateliers voor zelfstandig kunstenaars. Bij de verbouwing bleken sommige delen van de panden al uit de 15e en 16e eeuw te komen.

Naar aanleiding van de archeologische vondsten en de renovatie publiceerde men nog een boekje over de geschiedenis van de panden. Daarin wordt geconcludeerd: “Het verblijf van de krakers in de panden heeft er in feite voor gezorgd dat er een periode van bezinning intrad en dat de vijf panden in hun geheel behouden zijn gebleven en niet ten prooi vielen aan sloop gevolgd door nieuwbouw.”

Overigens geldt hetzelfde voor veel historische locaties in de binnenstad. Een paar jaar geleden was er nog een expositie over de rol van de Bossche kraakbeweging in het behoud van cultureel erfgoed in Den Bosch.

Ook is maar de vraag of ze in de Schilderstraat ooit sociale huur hadden gerealiseerd zonder de tussenkomst van krakers. Het betrof immers een monumentaal pand op een A-locatie. Vandaar ons spandoek: “Hier komt sociale huur, mede mogelijk gemaakt door kraakgroep Den Bosch.”

Dit verhaal is verre van uniek. Overal heeft de kraakbeweging een belangrijke rol gespeeld voor de instandhouding van oude buurten en wijken. De Amsterdamse Nieuwmarktbuurt, de Pijp en de Jordaan hadden zonder krakers de jaren zestig en zeventig niet overleefd.

Om maar te zwijgen van alle woonpanden, poppodia en debatcentra die zijn voortgekomen uit de kraakbeweging: denk aan Doornroosje in Nijmegen, Paradiso, Melkweg en De Zwijger in Amsterdam, Tivoli in Utrecht, etc. Hier een mooi overzicht.

Maar het belangrijkste van alles: kraken leidt tot méér woonruimte voor iedereen. Ten eerste omdat krakers leegstaand vastgoed ontsluiten voor bewoning. Ten tweede omdat ze speculerende huiseigenaren onder druk zetten om iets te doen met hun leegstaande panden.

Geen wonder, dus, dat de VNG heel kritisch was op het kraakverbod dat in 2009 is ingevoerd – op lokaal niveau zat men helemaal niet op dit stokpaardje van VVD, CU en CDA te wachten. Uit een evaluatie-onderzoek over de Wet Kraken en Leegstand (2016) blijkt bovendien dat:*

De structurele leegstand (leegstand meer dan drie jaar) de laatste jaren sterk in omvang [is] toegenomen. Meer dan de helft van de kantorenleegstand is structureel.” Het kraakverbod, dat werd verkocht als een beleid dat tevens leegstand moest tegengaan, werkt dus helemaal niet.

En weet je wat sinds 2009 nog meer gestegen is? Precies: de woningnood! Naar schatting zit Nederland in 2021 met een tekort van 263.000 woningen, met name in de sociale huurwoningsector en de ‘middenhuur’.

Partijen als de VVD zijn dus driedubbel verantwoordelijk. Want niet alleen voert zij als langstzittende regeringspartij al decennialang geen effectief beleid tegen de woningnood, maar ook is de partij medeverantwoordelijk voor het privatiseren van de sociale woningvoorraad.
In plaats een goed beleid te voeren, criminaliseert de VVD liever degenen die wél een oplossing hebben voor woningnood en leegstand: krakers. De zelfbenoemde “volkspartij” vindt het eigendomsrecht van een handjevol speculanten belangrijker dan het woonrecht van iedereen.

Conclusie: de kraakbeweging is in Nederland van enorm maatschappelijk belang gebleken. Zij maakte uitgestorven binnensteden weer leefbaar, leidde tot een bloeiend cultureel leven, beschermde cultureel erfgoed, zette speculanten onder druk en heeft geleid tot meer betaalbare woonruimte.

De enigen wiens belangen niet gediend zijn door krakers is het handjevol pandjesbazen, speculanten, en (buitenlandse) beleggingsfondsen die hier halve binnensteden opkopen om er spooksteden of pretparken van te maken. Het is weer eens duidelijk aan welke kant de VVD staat.

Mathijs van de Sande

(Dit artikel verscheen eerder als een draadje op Twitter.)

Labels:


Onderaan de Azijnpisser-pagina kan je altijd een link vinden naar het meest recente artikel van Doorbraak.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten