Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 11 juli 2017

Ros Atkins (BBC perstituee) weet waarom men tijdens G20 demonstreerde in Hamburg..... OEI!!!

Mensen, ik heb het op deze plek al vaker verzucht, de BBC is verworden tot een propagandamachine van de Britse inhumane neoliberale regering en het neoliberalisme in het algemeen......

Afgelopen zaterdag rond 12.10 u. (CET) op BBC World Service radio, Ros Atkins die voor de verandering verslag deed van de G20-top in Hamburg. Verslag over de G20-top? Nou nee, verslag van wat er op straat gebeurde.

Als je Atkins moest geloven was het zo ongeveer oorlog in Hamburg, meerdere keren vertelde hij 'lekker' sensationeel over de helikopters in de lucht, de enorme politiemacht, de waterkanonnen en de continu doorblerende sirenes. Vreemd genoeg was er in zijn verslag, zo te horen op straat opgenomen, geen sirene of helikopter te horen, 'maar goed...'

En ja, Atkins had met demonstranten gesproken, zo verzekerde hij zijn collega in de studio en in zijn antwoord op de vraag wat de demonstranten in Hamburg beweegt, stelde hij dat het neerkomt op het niet eens zijn, met hoe de wereld wordt geregeerd..........

Oh en dat is voldoende om de kont tegen de krib te gooien meneer Atkins? Niets over de zoveelste illegale oorlog die de VS voert, het enorme aantal slachtoffers dat de VS en een deel van de NAVO landen hebben gemaakt in het Midden-Oosten en Noord-Afrika........ Terroristische staatszaken waarmee zelfs terreur op onze straten werd en wordt gekweekt, terreur bovendien die enorme stromen vluchtelingen op gang brachten en waarvan er alleen in de Middellandse Zee al een gigantisch aantal is verdronken, me dunkt meer dan genoeg redenen om in Hamburg te proberen de boel te versjteren!

Dan is er nog het smerige neoliberalisme waarmee ontwikkelingslanden worden uitgebuit en worden gebruikt om onze overproductie te dumpen, zodat o.a. boeren daar failliet gaan....... Of de grote zaadfirma's die boeren in die landen lokken met hun gentech zaden, waar deze boeren na 1 keer gebruik van te hebben gemaakt, voor hun leven aan vast zitten en bij de minste geringste tegenslag over de kop gaan...... Het landjepik in die landen door grote westerse bedrijven: deze bedrijven kopen de politiek om en vestigen hun bedrijf op grond van kleine boeren, die er vanaf worden gesodemieterd, waarna ze voor een appel en ei mogen werken op de nieuwe westerse bedrijven, zoals grote boerenbedrijven, die o.a. groente telen voor onze jaarlijkse veestapel van 500 miljoen dieren (in de intensieve martelveehouderij)........

Of wat dacht u van het leegvissen van de kustwateren van arme landen door de grote westerse rederijen, zodat de lokale vissers brodeloos worden en zich overgeven aan piraterij, ofwel naar de EU vluchten in de hoop op een beter leven......... (zo hebben er jarenlang 12 immense visfabrieken uit Frankrijk de kustwateren van Somalië leeggevist, met aan boord Franse mariniers tegen aanvallen van 'piraten' ofwel ex-vissers)

Voorts is er nog de westerse wapenhandel: instabiele landen worden volgepropt met westerse wapens en als het dan 'meezit' ontstaat er zelfs oorlog, zodat de wapenfabrikanten (massamoordenaars) overuren draaien en de winsten tot kolossale hoogten worden opgestuwd.........

Kijk informatie als hierboven beschreven, zal u niet horen op de BBC (of andere reguliere westerse media), dat is maar vervelend voor de broodheer: de Britse overheid......... En als het nodig is, om het ijskoude, inhumane neoliberalisme te verdedigen, gooit de BBC met stront naar bijvoorbeeld een politicus als Corbyn, zoals de BBC al vanaf het moment heeft gedaan, waarop de Labour partij voorzitterschapsverkiezingen hield tot aan de verkiezingen eerder dit jaar.......... Normaal gesproken is Labour dan ook een brave neoliberale slippendrager, zoals het onder Blair en Brown heeft laten zien ('zeg maar' zoals de PvdA hier al vanaf de kabinetten van de exorbitante zelfverrijker Kok....)......

Voorts zijn er nog de vrijhandelsverdragen, ondemocratische verdragen, die zonder meer de democratie geweld aandoen en maar 2 zaken dienen: de latere loopbaan van politici en als belangrijkste de macht van de grote bedrijven nog verder vergroten (nogmaals: ten koste van de democratie en daarmee ten nadele van het grootste deel van de bevolking)....... De EU heeft in het geniep met Japan zo'n verdrag in elkaar gezet, waar men het woord handelsverdrag bewust heeft omzeild om volkomen terechte protesten te voorkomen........*

Het eufemisme van de maand: 'de demonstranten in Hamburg zijn het niet eens met hoe de wereld wordt geregeerd.........'

Het viel me trouwens 100% mee, dat Atkins de demonstranten niet volledig de mantel uitveegde, zoals in bijna de gehele westerse media gebeurde en gebeurt......

G20 geweld? De ijskoude, inhumane neoliberale machthebbers binnen en buiten de politiek mogen blij zijn dat er niet allang een revolutie wordt uitgevochten in de meeste westerse steden!!

* Zie: 'EU sluit vrijhandelsverdrag af met Japan, 4 jaar lang stiekem overleg waarbij het woord vrijhandelsverdrag werd gemeden....... '

Zie ook: 'G20 – Is the West Governed by Psychopaths?'

En dit (volledige) bericht, gisteren geplaatst: Rellen tijdens G20 in Hamburg, kunnen nog niet in een piepklein schaduwdeel staan, van de enorme schade die de G20 deelnemers uit de VS en de EU hebben aangericht/aanrichten in het Midden-Oosten.......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten