Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

maandag 24 juli 2017

Van der Staaij stelt dat euthanasie artsen moordenaars zijn......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

SGP opperschoft van der Staaij vond het nodig de aandacht van andere landen te vestigen op Nederlandse euthanasiebeleid, dus schreef hij een opiniestuk in The Wall Straat Journal.

De hypocriete 'christelijke' plork van der Staaij stelde in zijn strijd tegen euthanasie o.a. dat de Nederlandse arts je vermoordt!! Hij gebruikte het woord 'kill' dat in het Engels ook gelezen kan worden als vermoorden............

Van der Staaij moet weten, dat er mensen in de VS zijn, die zo ver zijn gehersenspoeld door zijn collega 'christelijke' schoften dat ze bijvoorbeeld artsen en verplegend personeel van abortusklinieken doodschieten......... De opgefokte psychopaten die iets dergelijks doen zijn veelal te dom om te kunnen bedenken, dat ze met deze acties echt mensen vermoorden, wat je over een normale abortus niet kan zeggen, naast het feit dat ze, zoals gezegd, in feite gehersenspoeld zijn.......

In ons land werd D66 ploert Els Borst door een 'christelijke' gestoorde fanaticus vermoord, daar hij van god de boodschap had gekregen Borst te vermoorden..... Eén ding was zeker: haar beleid t.a.v. abortus en euthanasie was leidraad voor de moord door deze zwaar gestoorde figuur......

Van der Staaij begrijpt nog steeds niet, dat uitspraken zoals hij die heeft gedaan, gestoorde 'gelovigen' tot moord aan kunnen zetten.......

Daarnaast wil ploert van der Staaij niet begrijpen, dat er mensen zijn die nog nooit in een god hebben geloofd, dan wel het geloof naast zich neer hebben gelegd..... Uiteraard hebben deze mensen het recht om hun leven te nemen, daar ze vinden dat hun leven voltooid is.......... Van der Staaij wil nog steeds niet begrijpen dat hij geen zeggenschap heeft over mensen die niet in de kwaadaardige sprookjes geloven, waar hij en andere 'christelijke' hypocrieten hun leven aan ophangen......

We hebben een scheiding van kerk en staat in Nederland, wat dat betreft is het al uitermate vreemd dat er politieke partijen zijn, die hun 'ideologie' denken te kunnen opleggen aan niet gelovigen...............

Kortom van der Staaij snapt na zoveel jaar werk in de Kamer nog steeds niet wat democratie betekent......

Daarover gesproken: van der Staaij heeft meer dan 4 jaar lang het uitermate inhumane en ijskoude neoliberale beleid van Rutte 2 gesteund........ Een beleid waarmee de ouderen verder zijn uitgekleed dan na de 60er jaren van de vorige eeuw voor mogelijk werd gehouden...... Oude mensen vervuilen en vereenzamen door het schoftenbeleid dat hij heeft gesteund...... Met andere woorden: van der Staaij heeft het leven van ouderen er bepaald niet vrolijker en dragelijker op gemaakt, maar weigert hen de keus een einde aan hun leven te maken!!

Oh ja, van der Staaij: begin maar niet met het lamme schoften excuus, dat het er zonder jou en de ChristenUnie voor die ouderen nog slechter had uitgezien..... Het was de taak van jou en je hypocriete SGP, plus de ChristenUnie politici, in te zetten op zo snel mogelijk een eind maken aan het uiterst inhumane en ijskoude neoliberale beleid van VVD en PvdA in Rutte 2....... En van der Staaij dat doe je niet door dat beleid te steunen, oplichter!!

Het is als met de doodstraf, ook daarin volgt de SGP en daarmee van der Staaij als voorstander bepaald niet de woorden van zijn here jezus, de vuile oplichter! Bovendien stond en staat de SGP achter de illegale oorlogen van de VS tegen landen als Afghanistan, Irak, Libie en nu weer Syrië, daarmee kregen intussen meer dan 2 miljoen mensen (burgers) de doodstraf.......... Als overlevenden van deze oorlog hier wraak willen nemen, mogen ze worden doodgeschoten als het aan van der Staaij ligt, maar oh wee als ze zichzelf vanwege de grote ellende het leven willen benemen..........

Voorts staat van der Staaij (en zijn SGP) achter de standrechtelijke executies die de VS uitvoerde/uitvoert middels drones, terroristische aanslagen waarbij meer dan 90% van de slachtoffers die werden/worden vermoord (voor het overgrote deel vrouwen en kinderen) zelfs niet werden/worden verdacht van wat dan ook, .....

Wat mij betreft wordt van der Staaij strafrechtelijk vervolgd voor het haatzaaien en in feite aanzetten tot geweld!!

Je moet doodschamen van der Staaij!!

Zie ook het uitstekende bericht over de uitlatingen die van der Staaij deed op Aleke's Blog! van deze dag: 'Levensgevaarlijk.....???!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten