Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 14 juli 2017

Facebook, baas mag internetactiviteit werknemers niet zomaar inzien....... AUW!!!

Het FD bracht gisteren een artikel waarin wordt gesteld dat de baas niet zomaar de internetactiviteiten van werknemers mag inzien, 'daar moeten goede redenen voor zijn......'  ha! ha! ha! ha! ha! En waar die goede redenen ontbreken, worden ze door de werkgever gemaakt!!

Reden voor het artikel is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP NL*) die een rapport van de Artikel 29-Werkgroep naar buiten bracht, Deze werkgroep is een 'onafhankelijk advies- en overlegorgaan' voor onder meer de EU privacywaakhonden, of anders gezegd privacytoezichthouders.

De werkgroep is er niet gerust op, dat werkgevers niet buiten hun boekje zouden gaan en stellen in hun rapport dan ook, dat privacyrechten niet alleen voor vastpersoneel gelden, maar ook voor stagiairs en (tijdelijk) flexpersoneel........

Uiteraard leeft deze werkgroep buiten de realiteit, immers de werkgever zal van de werknemers bij sollicitatie vragen of deze bezwaar heeft tegen controle van de internetactiviteiten, zoals die op Facebook of Twitter....... U begrijpt dat iemand die een baan graag wil, niet met 'nee' zal antwoorden........

Overigens geldt hetzelfde voor bestaand personeel, of ze nu flex of vast werken. Immers bij weigering kan de baas het de werknemer zo moeilijk maken, dat deze het functioneren binnen het bedrijf onmogelijk wordt gemaakt, of de baas zoekt eenvoudigweg de eerste beste stok om 'de hond' te slaan.........

Vreemd dat werknemers die als klokkenluider misdadig of ander oneigenlijk gedrag van de baas aan de kaak stellen, zij er donder op kunnen zeggen dat ze hun baan verliezen bij uitkomst van hun naam als klokkenluider. Daar verandert het belachelijke klokkenluidershuis niets aan (zo mag je als je je daar aanmeldt verder met letterlijk niemand praten over de zaak die je aanbracht.......).....

Trouwens, wat als je erachter komt dat je baas nazi-sympathisant is, of aanhanger van de valswitte haatprofeet Geert Wilders? Eén ding is zeker, als werkloze mag je een baan bij zo'n hufter niet eens weigeren!!

Hier de link naar het FD artikel.

* AP staat ook voor Associated Press, vandaar de toevoeging NL (overigens staat deze afkorting voor het eerst als label onder dit bericht, dus geen klik naar een ander bericht).

Overigens over Facebook gesproken: op mijn Facebookpagina kan u naast meldingen van nieuwe berichten, ook petities vinden en intussen meer dan 700 albums (via YouTube) met fiks uiteenlopende mooie muziek (al kost dat wel wat 'scroll activiteit', dus maar niet in de baas z'n tijd doen). Wellicht wil uw baas niet eens, dat u mijn blog bezoekt.......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten