Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 5 januari 2018

Remco de Boer ('energiedeskundige'): komend jaar gaat de focus van Rutte 3 naar het voorkomen van broeikasgasuitstoot...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Gelukkig mensen, ik zocht gisteren een onderwerp op BNR en kwam toevallig een onderwerp van afgelopen dinsdag tegen, een beschrijving van een gesprek met Remco de Boer. Had dit gelukkig gemist: als ik de stem van de Boer had gehoord was ik gegarandeerd kotsmisselijk geworden, ik kan deze over een keeshondendrol getilde oplichter niet meer horen.

Het verslag betrof een 'optreden' van de Boer bij Hemmen, die de BNR presentatie doet van 12.00 tot 14.00 u. Volgens de Boer zal het komende jaar (dus dit jaar) de focus verlegd worden (door Rutte 3, Ap) van duurzame energie naar het voorkomen van broeikasgasuitstoot....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Gezien de kop van het BNR artikel en eerdere optredens van de Boer, is hij een groot voorstander van het opslaan van CO2......

Een weg die we volgens veel echte deskundigen niet moeten inslaan, daar dit broekasgas uiteindelijk toch in de atmosfeer zal belanden, immers hoe lang werken afsluiters, 50, 100 of 150 jaar...? Waarna de boel in de atmosfeer komt, bovendien is dit een uiterst kostbare kwestie (waar dan wel weer vrienden/familie van lobbyende politici kapitalen aan kunnen verdienen, zoals relaties bij oliemaatschappijen.....)

Veel geld uitgeven aan bijvoorbeeld deze belachelijke opslag zal bovendien ten koste gaan van het budget voor overschakelen van 'fossiele energie' naar duurzame energie.......

De Boer schijnt over landbouw te hebben gesproken als grote leverancier van broeikasgas, ik neem aan dat hij het over de intensieve veehouderij had, waar jaarlijks 500 miljoen dieren (ja een half miljard) worden groot en doodgemarteld. Uiteraard produceren deze dieren een enorme hoeveelheid methaangas, één van de sterkste broeikasgassen op aarde. De Boer wil dit waarschijnlijk gaan opvangen, om het daarna als energiemaker (gas) te verbranden, echter ook deze verbranding is allesbehalve schoon.....

Als één ding zeker is als het om Rutte 3 gaat, is het dat dit kabinet niets zal ondernemen tegen de intenseve martelveehouderij..... Wat wil je met de 'christelijke partijen' CDA en CU in het kabinet (en de SGP als extra gedoogpartner), die partijen hebben bijbels waarin hun god hen maant vooral zo veel mogelijk van zijn schepping in 1 stal te proppen, deze dieren dan in een noodtempo te laten groeien (een marteling) en ze daarna te vermoorden (de ultieme marteling).....

Trouwens Rutte 2 heeft op de valreep, middels VVD Obersturmbannführer Kamp, een subsidie aan de kolenmaffia gegeven van maar liefst 3,5 miljard euro, om daarmee bossen in de VS op te kopen en deze als 'biobijstook' met de kolen te verbranden in Nederlandse kolencentrales (mensen ik verzin 't niet!). Dit is welhaast nog smeriger dan alleen kolen verbranden, immers het slopen van die bossen kost een hele berg CO2, de gebieden waar deze bossen stonden namen met die bossen veel CO2 op, zoals je begrijpt verdwijnt deze mogelijkheid om CO2 op te nemen met de kap van de bomen, sterker nog: ook daarbij komt weer CO2 vrij......

Met de nieuwe aanplant van bomen in die gebieden (als dit al gebeurd), duurt het vele jaren voor een vergelijkbare hoeveelheid CO2 wordt opgenomen, als de bomen voor de kap opnamen...... Na de kap moeten die bomen worden verwerkt tot pellets, wat alweer een berg CO2 uitstoot 'oplevert' en daarna moet 't zooitje per schip worden getransporteerd met vuile zeeschepen naar Nederland, waar het tot slot naar die centrales gaat..... Zoals je begrijpt >> een hele berg extra CO2 geproduceerd voordat er ook maar 1 pellet de oven in gaat......... Dit terwijl ook het verstoken van hout belastend is voor het milieu en meetelt als aanjager van de klimaatverandering......

Hoe dat kan vraagt u, al die draaiende kolencentrales in Nederland? Simpel Australië en de VS dumpen al jaren steenkool op de wereldmarkt (tegen 'afbraakprijzen'), daarom staan onze relatief schonere gascentrales uitgeschakeld, terwijl Nederlands gas voor een appel en ei wordt geëxporteerd....... (alweer: ik verzin 't niet!) Dan durft de Boer te verzuchten dat het een hele klus zal worden om de burgers te overtuigen dat e.e.a. duur is en hij/zij zal moeten bijdragen...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja, hoe kan je dergelijk smerig handelen nog uitleggen aan de burger??!!!

De Boer denkt dat de kostenverdeling voor duurzame energie fifty fifty zal gaan, dus voor de burgers en het bedrijfsleven. Echter gezien de geschiedenis zal zo'n 70% door de burgers moeten worden bijgedragen en maximaal 30% door de bedrijven, die daarvoor wellicht zullen worden gecompenseerd in de al minimale belasting die ze betalen (dat verlies aan belastinginkomsten, zal net als bij de vrijstelling van dividendbelasting voor aandeelhouders, moeten worden opgehoest door........ ons!!).....

Trouwens: waarom zou de burger warmlopen voor het betalen van extra belasting op de energierekening en de inkomstenbelasting, als de opvolgende regeringen jaar in jaar uit het slechte voorbeeld hebben gegeven en geven????

Nog zo'n teken 'dat het Rutte 3 ernst is met het terugdringen van broeikasgasuitstoot': de maximumsnelheid blijft gehandhaafd op 130 km/u. en 100 op een aantal 80 kilometerzones, terwijl die extra 10, 20 of 30 kilometer sneller, onevenredig veel meer uitstoot van CO2 en een berg gifstoffen, in de vorm van ultrafijnstof geeft....

Verder ziet de Boer het creëren van draagvlak van de landelijke overheid zal worden overgeheveld naar regionale en lokale overheden...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Oh ja, je weet wel: "Burgers van Lutjebroek we gaan een mooi windmolenpark bouwen naast onze gemeente, waar u met z'n allen op uit mag kijken, of u even de handen een aantal keer op elkaar wilt slaan......."

Tja het is natuurlijk niet de taak van de Boer om met alles rekening te houden, zo kan je immers het publiek niet oplichten met de stelling dat we goed bezig zijn in Nederland.......

Liep vanmorgen alsnog een fikse ongesteldheid op, toen ik de Boer op BNR hoorde zwatelen (rond 8.20 u.). Nu was de Boer uitgenodigd aan de telefoon te spreken over de plannen van RWE om oude kolencentrales om te bouwen voor biobijstook van houtpellets....... Zoals je uit het voorgaande al begrepen zal hebben: de Boer is het eens met RWE haar oude kolencentrales om te bouwen (bovendien kan RWE daar een mooie subsidie mee binnenslepen, maar liefst 1,5 miljard euro van ons belastinggeld......) Wel vindt de Boer het zorgelijk dat deze subsidie om de natuur te vernielen in de VS en de luchtkwaliteit in Nederland verder te verzieken, per 2024 zal worden afgeschaft........

Eerst wil de Boer de vuile kolencentrales in Oost-Europa sluiten, voor de Nederlandse worden gesloten...... Let wel: de nieuwe kolencentrales in Nederland werden puur en alleen gebouwd voor de export van energie naar het buitenland, in Nederland wekten we al meer dan genoeg energie op voor eigen gebruik......

Waar de Boer wijselijk de vuilbek over houdt, is het feit dat de Nederlandse luchtkwaliteit tot de slechtste van de EU behoort....... Iets waar kolencentrales op z'n zachtst gezegd nog meer rotzooi aan toevoegen.... Vergeet niet dat alleen door de uitstoot van auto's al zo'n 18.000 mensen jaarlijks vroegtijdig overlijden en een grote groep kinderen jaarlijks long- en/of luchtwegklachten oploopt........

Hier het artikel van de BNR site:

'VOORKOMEN BETER DAN GENEZEN IN BROEIKASLAND'

Het komend jaar gaat de focus op duurzame energie verschuiven naar het voorkomen van het uitstoten van broeikasgas. Dat voorspelt energie-expert Remco de Boer in Hemmen.

Het nieuwe kabinet heeft ingezet op 49 procent CO2-reductie in 2030. We laten de duurzame energie natuurlijk niet los, zegt De Boer, maar het wordt een onderdeel van een groter geheel. 'Je ziet dat alle sectoren betrokken raken. Hadden we het eerst vooral over windmolens en zonnepanelen, nu gaat het ook over de landbouw, bijvoorbeeld.' Vooral de zware industrie krijgt het nu op z'n bord, denkt De Boer. 'Die 49 procent is verdeeld in het aantal megatonnen en minister Wiebes heeft al aangekondigd op 'tonnenjacht' te gaan, waarmee hij bedoelt het voorkomen van de uitstoot van megatonnen aan broeikasgas.'

De klimaatwet is een begin...

Om dat voor elkaar te krijgen, is er in de eerste plaats de Klimaatwet, waarvoor onder meer GroenLinks en de PvdA het voortouw hebben genomen en waar al heel lang over gesproken wordt. De Boer: 'Hij ligt min of meer kant en klaar. Het kabinet heeft beloofd daarnaar te gaan kijken en minister Wiebes heeft Jesse Klaver uitgenodigd om erover te komen praten. Dat is eigenlijk voor de lange termijn.'

...maar geld is nog een probleem

Maar het belangrijkste instrument is volgens De Boer het grote klimaat- en energie-akkoord dat in 2018 gesloten moet worden. De strijd daarbij zal in de eerste plaats over geld gaan, denkt hij. 'Je ziet nu al dat de lobby voor meer duurzame energie zegt dat al het geld dat gaat naar het opslaan van CO2 in de bodem in duurzame energie gestopt zou moeten worden.' Ook zal het gaan over wie de rekening gaat betalen. Het is nu ongeveer fifty-fifty tussen industrie en burgers. GroenLinks bijvoorbeeld maakt zich er sterk voor dat het zwaartepunt meer bij de industrie komt te liggen.
Het volgende dat je volgens De Boer gaat zien is dat er meer discussie komt over de verdeling tussen arme huishoudens en de wat rijkere. 'Je betaalt eigenlijk allemaal een opslag op je energierekening. Bij mensen die veel verdienen doet het veel minder pijn dan voor mensen met een kleine beurs.'

Draagvlak creëren wordt lastig


Draagvlak voor de energietransitie creëren zal nog een grote strijd worden, verwacht De Boer. Tot nu toe claimen de ngo's altijd dat zij zorgen voor het draagvlak in de maatschappij, maar hun rol wordt anders, denkt De Boer. 'Die krijgen een minder prominente plek, is de verwachting. En dan kom je bij de gemeentes, de provincies, de decentrale overheden, die willen meer te zeggen hebben. En dat krijgen ze ook, heeft het kabinet gezegd. Die krijgen dus een enorme taak om dat draagvlak onder hun burgers te organiseren.'
=========================

PS: over die verdeling van de kosten tussen de arme en welgestelde Nederlanders: het lullige is dat die arme Nederlanders voor een groot deel in niet geïsoleerde huizen wonen en nu al een vermogen aan gas verstoken om de boel nog enigszins warm te houden...... Inderdaad de Boer, de grote onderlaag betaalt zich nu al scheel aan de energierekening, plus alle belachelijke toevoegingen daarop en de extra belastingen die in rekening worden gebracht...... Eerder werd gezegd dat de huishoudens in 2020 jaarlijks tot € 100,-- meer gaan betalen op hun energierekening, terwijl de eerder genoemde onderlaag voor het overgrote deel letterlijk geen cent meer kan missen........ Welgestelde Nederlanders hebben wel goed geïsoleerde huizen en daarbij verbruiken ze alsnog vaak veel meer dan het gemiddelde Nederlandse huishouden..... Als dit echt veel meer is, komen ze zelfs in aanmerking voor een korting op de energierekening, zoals de welgestelde zwembadbezitters veel minder betalen per kubieke meter water, dan die gemiddelde Nederlander....... (zwembadsubsidie.....)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten