Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 9 januari 2018

Overspannen huizenmarkt? De Hypotheker: 'er is geen sprake van een huizenbubbel......' ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!

Vanmorgen na het nieuws van 8.00 u. op BNR, Wytzejan de Jong, de CEO van De Hypotheker over de huizenprijs die in een aantal steden gigantisch is gestegen. De Hypotheker verstrekt hypotheken, zoals de naam 'al doet vermoeden'. Wat denk je dat zo'n CEO zou zeggen als hem/haar wordt gevraagd of er sprake is van een huizenbubbel in Nederland? Juist, die bestaat natuurlijk niet, immers als iedereen ervan overtuigd is dat de huizenbubbel een feit is, zal de wil om een huis te kopen drastisch dalen.....

In de grote westerse steden van ons land is de huizenprijs met meer dan 10 procent gestegen, in Amsterdam is deze prijs zelfs de 20 procent gepasseerd (mede door aankoop van huizen voor Airbnb)....... Maar nee, volgens de Jong is er geen sprake van een huizenbubbel...... Terwijl de huizenbubbel van voor de bankencrisis in 2008 nooit is weggeweest, middels enorme grondprijzen, ook door grondspeculanten als Marnix 'normalisatie' Norder* (destijds PvdA wethouder Den Haag) en andere kunstmatige maatregelen als sloop van goede sociale huurwoningen, of de verkoop van hele huizenblokken van deze woningen (niet zelden aan buitenlandse investeerders) heeft men de huizenbubbel redelijk op grootte kunnen houden...........

Voor 2008 was het gemiddelde huis meer dan 60% te hoog geprijsd (beter gezegd: de werkelijke prijs bedroeg nog niet de helft van wat de gek, of de wanhopige huizenzoeker ervoor betaalde...).... Met andere woorden die huizen waren en zijn in werkelijkheid helemaal het bedrag niet waard dat ervoor gevraagd, dan wel betaald werd/wordt........

Vandaag werd bekend gemaakt dat door de stijgende huizenprijs het voor starters en doorstromers steeds moeilijker wordt een nieuw/ander huis te kopen...... Bijkomend effect: men berekent de huizenbubbel door in de huurprijzen, waardoor de grote slachtoffers van deze bubbel in feite de huurders zijn, zij betalen zich helemaal scheel voor een huis, dat nog niet een derde waard is van wat men moet betalen, niet alleen in de stad, maar ook daarbuiten. Onlangs zag ik nog prijzen voor huizen buiten Den Haag, waar je steil van achterover slaat, zo durft men rustig meer dan € 600,-- te vragen voor een huis van 50 vierkante meter, met energielabel D........

Het woord 'scheefwonen' moet zijn verzonnen door een enorme ploert, immers men sloopte grote aantallen prima sociale huurwoningen, mede om de huizenbubbel aan te jagen en gaf vervolgens mensen die in de loop van de jaren meer zijn gaan verdienen, de schuld van het tekort aan huurhuizen.... Wie beschuldigt er kopers van scheefwonen, daar zij lang voor de huizenbubbel een goedkoop huis kochten en daar zijn blijven wonen, ook al kunnen zij intussen een huis kopen dat tot zelfs 10 keer zo duur is??!!!

Scheefwonen, alsof het een misdaad is als je in een huis wilt blijven wonen, waar je al meer dan 10 jaar of langer woont........ Als huurder betaal je je scheel, maar kan je nergens recht op doen gelden, al woon je meer dan 50 jaar in je huurhuis en heb je daar intussen aan huur al drie keer de bouwkosten voor terugbetaald........

Na 9.00 u. was ook Peter Boelhouwer te horen op BNR, hij is hoogleraar 'bouwkunde' aan de TU Delft. Volgens deze plork kan je wel maatregelen nemen in het huursegment, maar is dat niet mogelijk in het koopsegment...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Nee, de bescherming van de consument is allerbelabberdst , men mag de klant gewoon oplichten zonder dat er actie volgt, immers ook de kopers die noodgedwongen maar een veel te duur huis kopen, zijn in feite opgelicht!!

Boelhouwer ziet de oplossing in het meer bouwen voor de middeninkomens....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Ja, zo betalen ze niet via de hypotheek veel te veel voor een dak boven het hoofd, maar doen ze dat via de huur en tja als ze die huur te eniger tijd niet meer kunnen betalen, flikker je ze gewoon het huis uit!!

Vergeet niet dat zelfs de laagstbetaalden in ons land een derde van hun inkomen moeten verwonen (dat vindt zelfs de SP..); ga maar na wat je overhoudt als je € 1.000,-- netto in de maand te besteden hebt en daar moet nog een derde voor de huur vanaf....... Dan blijven nog de andere belastingen over plus de water en energierekening, waar de laatste meestal torenhoog is vanwege de slechte isolatie......

Meer dan 4 miljoen mensen in Nederland leven tegen, op, of onder de armoedegrens, dat is 3 keer in armoede leven...... Het gaat hier om een groot aantal gezinnen die voor het overgrote deel in de financiële problemen zitten...... Deze mensen kunnen letterlijk geen cent meer missen en toch moeten ze na de huurverhoging, die jaarlijks in juli wordt doorgevoerd, euro's meer betalen, ook na aftrek van de 'verhoogde' huurtoeslag.......

Hoe lang zal het nog duren voor de ogen bij het gros van de mensen opengaan en ze eindelijk hun kont tegen de krib gooien, om het recht in eigen hand te nemen (ofwel een revolutie ontketenen)??!!!

* Schoft Norder, de plaag van woonwagenbewoners, durfde voor een stuk grond naast een industrie terrein in Den Haag (waar eerder een woonwagencentrum stond en waar hij de bewoners heeft verjaagd middels 'normalisatie'), minstens € 48.000,-- te vragen...... Ofwel meer dan een ton in oude guldens voor amper meer dan 50 vierkante meter...... Dit stuk geteisem, lobbyist van de bouwmaffia, is tegenwoordig voorzitter van Aedes, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties. In feite moet hij daar voor de belangen van de huurders opkomen, huurders die hij met zijn afbraak van sociale huurwoningen en grondspeculatie enorm op kosten heeft gejaagd....... En dan heeft men het gore lef om over 'scheefwonen' te spreken.......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten