Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 14 juli 2018

Demente bejaarde van 73 getaserd: politie en verplegend personeel wisten niet dat dit tegen de regels is.......

Gisteren werd bekend gemaakt dat een 73 jarige demente bejaarde in het Rotterdamse zorgcentrum Laurens, door de politie werd getaserd...... Het voorval vond plaats op 7 juli jl. maar werd pas gisteren door de politie bekend gemaakt (wellicht hoopte men e.e.a onder de platte pet te kunnen houden....)

De man zou men niet in bedwang hebben kunnen houden, waarop de politie werd ingeschakeld..... De taser, of stroomstootwapen, is een gevaarlijk wapen en dat weet men bij de politie als geen ander.... De politie van New York, bepaald geen doetjes als het om de inzet van (zinloos) geweld gaat, heeft het gebruik van de taser afgezworen, juist vanwege het grote aantal doden dat door taser gebruik is te betreuren, ook dat is bekend bij de (nationale) politie....

Wat betreft inhumaan overheidsbeleid van de VS tegen haar bevolking, wil Nederland alles volgen, maar als het om dit soort zaken gaat kijkt men plotseling de andere kant op en gaat zelf onderzoek doen om daarna te besluiten tot inzet van een martelwerktuig (een onderzoek dat er op gericht was dit onding toe te staan en dat godbetert op 'humane gronden.......')

Mensen op leeftijd hebben voor het overgrote deel een gezondheid die het gebruik van tasers al helemaal niet toestaat, het is dan ook een wonder dat de demente man niet overleed... Daarnaast is het gebruik van de taser tegen mensen in GGZ instellingen verboden, hoewel Laurens daar vreemd genoeg niet onder valt, mag ook daar de taser niet gebruikt mag worden...... Het verplegend personeel en de aangerukte politie waren daar niet van op de hoogte, dat is zonder meer een godgeklaagd schandaal en geeft ten overvloede nog een bewijs dat het gebruik van het stroomstootwapen in heel Nederland moet worden verboden!! Hoe kan men als verplegend personeel dergelijk geweld tegen een demente bejaarde toestaan, wat zijn dat voor mensen...????

Martelen mag niet in Nederland, terwijl de taser niets anders is dan een gruwelijk martelwerktuig, een werktuig dat niet in de huidige maatschappij thuishoort!!

De Volkskrant heeft een walgelijk artikel over deze zaak geplaatst, waar men middels 5 vragen het gebruik van de taser probeert goed te praten en men deze zaak aan onwetendheid wijt..... Men haalt cijfers uit een wrak onderzoek aan, terwijl al ver voor dit onderzoek bekend was dat de taser een gevaarlijk onding is, dat is overigens wel te zien aan het aantal keren dat de Nederlandse politie het martelwerktuig gebruikte.... Men heeft zelfs al als reden voor gebruik van de taser aangevoerd, dat agenten bij een zaak hebben ingeschat dat iemand wel goed zou kunnen vechten....... Te schunnig en te gek voor woorden!

VERBIED DE TASER!

Zie ook:
 'Politie Gelsenkirchen schiet ten onrechte man met mes dood' (en zie de links in dat bericht over doodschieten van mensen door politie en de moord op Mitch Henriquez)

'Taser pilot project mislukt en toch mag de politie dit dodelijke martelwapen blijven gebruiken........'

'Kind van 4 getaserd en één van 3 onder dwang gekatheteriseerd....... Dagelijkse terreurpraktijk in politiestaat VS......'

'Taser martelwerktuig maakt zoveelste slachtoffer, politie NL werkt gewoon door met dit barbaarse onding.......'

'Hans Schoones (politievakbond) wil het stroomstootwapen, niet de verlengde wapenstok........ ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

'Taser wapen onschadelijk? Een enorme leugen!'

'Segers, god's eigen rentmeester wil martelen met stroomstootwapens'

'Teeven tasert softdrugsgebruikers'

'Opstelten en Teeven bestrijden de door henzelf veroorzaakte ellende'

Voor meer berichten over het gebruik van de taser en de beslissing om dit onding te gebruiken, klik op het betreffende label, direct onder dit bericht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten