Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 6 juli 2018

Dierproeven voor het overgrote deel totaal zinloos.........

Wat eigenlijk al veel langer bekend is, werd gisteren door UMC Utrecht, Radbout UMC en de Nederlandse Hartstichting (opgevoerd als: Netherlands Heart Institute (ha! ha! lekker interessant dat Engels) ten overvloede nog eens bevestigd: dierproeven zijn voor het overgrote deel zinloos.....

Niet alleen worden onderzoeken nauwelijks gepubliceerd, zodat dezelfde dierproeven tot in het oneindige worden herhaald, inclusief het enorme leed onder de misbruikte dieren...... Daarnaast worden proeven vaak slecht gedaan, waardoor ook nog eens onnodig vaak dieren sterven (na een vreselijke tijd te hebben geleden als proefdier...).....

Voorts geldt voor 85% van de testen met nieuwe medicijnen geen effect hebben op de gezondheid van mensen....... Hier vonden veel van de reguliere media gisteren het nodig aan toe te voegen, dat dit wel voor dieren geldt, dus deze proeven hebben wel zin voor de medicatie t.b.v. dieren...... Of anders gezegd, deze dierproeven hebben toch wel zin....... 'Zin' voor welke dieren: die in de intensieve martelveehouderij?? Of heeft het uitvoeren van dierproeven op huisdieren (zoals in het buitenland en zelfs in ons land) zin voor de levens van andere huisdieren zoals men deze houdt in Nederland.....??? Wie vindt het dan oké dat er dierproeven op andere huisdieren worden gedaan, alleen ten bate van het eigen huisdier....??

Lullig genoeg zijn er voldoende medische wetenschappers die stellen dat dierproeven al helemaal niet meer nodig zijn, daar proeven bijvoorbeeld kunnen worden gedaan op verkregen en vermeerderde menselijke cellen, of middels computer simulaties.... (vergeet niet dat van heel veel stoffen al lang bekend is wat deze doen met dieren en mensen)

Daarnaast zou er een wereld te winnen zijn, als alle in het verleden uitgevoerde dierproeven goed gedocumenteerd worden opgeslagen met een goede toegang voor medische wetenschappers........

Dan zijn er nog de bijwerkingen van medicijnen, die worden gedocumenteerd door Lareb, ook uit die documentatie kan men veel te weten komen over de werking  van allerlei onderdelen van medicijnen of 'medicijnen in het geheel'. (moet je nagaan: het gaat dan om medicijnen waarvoor veelal dierproeven zijn uitgevoerd.....)

Veel van wat hierboven te lezen is, was al aan het begin van deze eeuw bekend en toch blijft men op grote schaal dierproeven uitvoeren, alsof de dierenbeulen die zich hier schuldig aan maken, het wel een 'kick' vinden dieren te zien lijden........

De hoogste tijd dat dierproeven in het geheel worden verboden! (en tijd dat de dierenpolitie zich eens richt op deze vorm van dierenmishandeling....)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten