Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 12 juli 2018

Arbeidsgehandicapten hebben geen stabiel inkomen nodig aldus CDA, CU, SGP, D66 en natuurlijk de VVD......

Hare VVD kwaadaardigheid van Ark, staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het bijna voor elkaar: arbeidsgehandicapten kunnen straks een stabiel inkomen vergeten en hun inkomen zal verlaagd worden........

Het zoveelste afbraakkabinet Rutte (3) is voor de afschaffing van de loonkostensubsidieregeling voor werknemers met een arbeidsbeperking..... Werkgevers mogen betalen naar verhouding van de arbeidsproductiviteit die deze werknemers aan de dag leggen..... Ofwel: men gaat gvd naar een soort van stukloon voor werknemers die gehandicapt zijn......

Hoe is het mogelijk? Wat een enorme ploert moet je zijn om dit te bedenken en dat voor mensen die hun leven lang al een veel zwaarder en moeilijker leven moeten leiden, dan het overgrote deel van de Nederlandse bevolking.....

Door deze maatregel worden gehandicapten die werk hebben gevonden, hun leven lang afhankelijk van bijstand en kunnen ze zelfs geen pensioen opbouwen..... Minstens even erg is het feit dat gehandicapten hierdoor nog verder op afstand worden gezet van 'normale' werknemers, waar veel van die gehandicapten al te maken hebben met pesten op de werkvloer.....

Volgens van Ark (en daarmee volgens haar 'baas', D66 onderhufter Koolmees) is deze maatregel bedoeld om meer arbeidsgehandicapten aan het 'werk' te krijgen (een verplicht 'vrijwillige' tewerkstelling..). Haar doel is om werk van arbeidsbeperkten lonend te maken...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! Waar haalt deze 'bitch' het gore lef vandaan om iets dergelijks te beweren, terwijl voor iedereen duidelijk is dat deze mensen er op achteruit zullen gaan!! Van Ark stelt dat deze werknemers hiermee vanaf het eerste uur meer betaald moeten krijgen dan bijstand.......

Van Ark weet dondersgoed dat men van de bijstand en zelfs van het wettelijk minimumloon niet kan rondkomen, zo kent Nederland een groot aantal mensen die ondanks meerdere banen niet rond kunnen komen, zeg maar zoals het er in de uiterst inhumane VS aan toegaat, maar dat is dan ook het grote voorbeeld van partijen als de VVD, D66, CDA, 'Christen'Unie en SGP....... De laatste 3 moeten zich als 'christenen' doodschamen te hebben gestemd voor deze schunnige maatregel......

Zo zal een nieuwe lichting van mensen ontstaan die geen zicht hebben ooit uit de financiële ellende te komen, een nieuwe lichting uitgebuite werknemers, zoals gezegd: nog naast alle ellende die zij als gehandicapten dag in dag uit moeten ondergaan.......

In Nederland leven al rond de 4 miljoen mensen tegen, op, of onder de armoedegrens (dat is in al deze gevallen een leven in armoede), onder hen veel arbeidsgehandicapten..... Het aantal van de laatsten zal met deze maatregel nog verder stijgen......

Het is om de oren van je hoofd te schamen als inwoner van het puissant rijke Nederland....... Vandaar ook dat ik bij deze de wens wil uitspreken dat van Ark en Koolmees en hun gezin plus de rest van hun familie voor generaties in dikke financiële ellende worden gestort........ (je zou je bijna gaan specialiseren in voodoo....)

Waarom zouden die arbeidsbeperkte zeurpieten nou een stabiel inkomen moeten hebben ? Daarom stemmen we uiteraard tegen. VVD-CDA-CU-D66 en natuurlijk SGP


 Zie ook:
'Britse uitkeringsorganisatie, zoals het UWV, een inhumane monstruositeit: zie de vergelijkingen'

'Asscher (PvdA Tweede Kamer) pissig over plan arbeidsgehandicapten minder dan minimumloon te betalen.... OEI!'

'Tamara van Ark (VVD staatssecretaris), haar inhumane maatregelen voor gehandicapte werknemers moeten worden gestopt......'

'Gehandicapte werknemers worden in VVD voorstel onder het minimumloon betaald en kunnen daarbij geen pensioen meer opbouwen......'

en terzijde:
'Klijnsma blundert door, deel 888: de Participatiewet.......'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten