Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

dinsdag 3 april 2018

Gehandicapte werknemers worden in VVD voorstel onder het minimumloon betaald en kunnen daarbij geen pensioen meer opbouwen......

Gehandicapten kunnen zogenaamd meedraaien in de gewone maatschappij, waardoor de sociale werkplaatsen voor een fiks deel werden gesloten, hoofdverantwoordelijke is PvdA hufter Klijnsma, die haar collega's, de gehandicapte medemens, hiermee een enorm oor heeft aangenaaid.....

Veel van deze gehandicapten kunnen niet in een gewoon bedrijf functioneren, daarvoor hadden we nu juist de sociale werkplaatsen ingericht. Echter onder Rutte 2 heeft men daar wel op ingezet en met behulp van de PvdA (o.a. Klijnsma en Samsom) zitten er nu veel meer gehandicapten thuis, dan in de paar decennia daarvoor.......

Daarbovenop is daar nog het zogenaamde gehandicapten quotum, een verplicht aantal gehandicapten per bedrijf, waarmee deze werknemers de grote kans lopen dat ze de pispaal worden van de 'gewone' werknemers........ Dit quotum is voor een groot deel mislukt, de werkgevers zitten niet te wachten op gehandicapte werknemers, vandaar dat van Ark met een heel goor wetsvoorstel op de proppen kwam........

VVD staatssecretaris Tamara van Ark heeft verzonnen dat gehandicapte werknemers vanaf volgend jaar geen pensioen meer zullen opbouwen, dat levert de staat 500 miljoen euro op...... Voor werkgevers wordt het makkelijker gemaakt, of beter gezegd goedkoper gemaakt, zij mogen deze werknemers onder het wettelijk minimumloon betalen, waardoor deze gehandicapten hun pensioenaanspraak verliezen en de werkgevers daar niet meer aan hoeven bij te dragen...... Je zou verdomd gaan geloven dat de werkgevers de zwakste groep vormen in onze maatschappij.......

De gehandicapte werknemers verliezen (nog) niet op het inkomen, daar gemeenten hen moeten gaan aanvullen tot het minimumloon, echter over deze gelden bouwen ze dus geen pensioen op....... Mocht het straks financieel slechter gaan door een volgende crisis kan je erop wachten dat deze gehandicapte werknemers te maken krijgen met een korting op hun karige aanvullende uitkering........

Nog een 'leuk' detail uit het wetsvoorstel van van Ark: de gehandicapte werknemers worden straks betaald naar wat ze produceren....... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Benieuwd hoe men dat gaat doen met gehandicapte werknemers die evenveel of meer produceren dan hun niet gehandicapte collega's......

Kortom deze gehandicapte werknemers zullen nooit een volwaardige baan vervullen, het recept voor een nog grotere ongelijkheid....... Cedris, de vereniging van sociale werkplaatsen heeft dan ook groot protest aangetekend tegen dit voorstel. Bovendien stelt Cedris terecht dat deze gehandicapte werknemers hun hele leven afhankelijk zullen blijven van een uitkering, terwijl ze tijdens hun werkzaam leven wel een baan hebben....... Daarbij gaat zoals gezegd de verantwoording voor een pensioen van de werkgever naar deze werknemers, die van een belachelijk laag inkomen moeten zien rond te komen...... Het gevolg zal enorme financiële ellende zijn onder in feite de zwakste werknemers in ons land.......

'Leve' het ijskoude, inhumane neoliberale kabinet Rutte 3! Benieuwd hoe de christenen van de 'christen'unie, SGP en die van het CDA dit kunnen laten gebeuren..... Want reken maar dat hier al afspraken met de partijen over zijn gemaakt tijdens de onderhandelingen die tot het smerige afbraakkabinet Rutte 3 hebben geleid..........

In plaats van de armoede te bestrijden zorgt Rutte 3 voor een vergroting van de armoede......

Rutte 3: wel zorgen voor de welgestelden en de grote bedrijven (zoals onder Rutte 1 en 2), waar de laatsten NB ook nog eens welvaren bij dit onzalige wetsvoorstel van van Arkel en dan letterlijk het geld weghalen bij de zwaksten........... Een hele dikke vloek waard!

Lekker makkelijk: de zwaksten aanpakken........ Ze doen toch niks terug. Het is trouwens niet jouw kiezers sigment, hè MarkAfbeeldingsresultaat voor tamara van ark
Zo dat heb ik ff lekker uitgedacht!

Zie ook:
'Britse uitkeringsorganisatie, zoals het UWV, een inhumane monstruositeit: zie de vergelijkingen'

'Asscher (PvdA Tweede Kamer) pissig over plan arbeidsgehandicapten minder dan minimumloon te betalen.... OEI!'

'Tamara van Ark (VVD staatssecretaris), haar inhumane maatregelen voor gehandicapte werknemers moeten worden gestopt......'

'Arbeidsgehandicapten hebben geen stabiel inkomen nodig aldus CDA, CU, SGP, D66 en natuurlijk de VVD......'

en terzijde:
'Klijnsma blundert door, deel 888: de Participatiewet.......'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten