Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

donderdag 19 april 2018

Asscher (PvdA) slaat om en stelt dat de versnelde doorvoer van de AOW leeftijdsverhoging teruggedraaid moet worden.......

Een ongelofelijk sterk staaltje PvdA volksverlakkerij borrelde gisteren op uit de krochten van het stinkende PvdA hok op het Binnenhof......

BNR meldde na 17.00 u. dat Asscher de media heeft gevonden: nadat hij 5 jaar minister van Sociale Zaken was, stelt hij nu dat de versnelde doorvoer van de AOW leeftijdsverhoging moet worden gestopt.... Volgens Asscher heeft hij geluiden gehoord van mensen die het niet redden....... ha! ha! ha! ha! ha! 'Geluiden gehoord', het eufemisme van het jaar 2018!!

Asscher werd als minister uit en te na gewaarschuwd, voor de doorvoering van het verhogen van de AOW leeftijd. Zo is er niet eens werk voor alle mensen die intussen 65 zijn en dat nog moeten worden. Sterker nog: zelfs als je ouder dan 45 bent kan je voor een fiks deel vergeten ooit nog aan de bak te komen...... Echter het loopt ook mis vanwege de zware beroepen en het financiële gat waar mensen in donderen als ze met hun 65ste op straat komen te staan (pensionering in het gunstigste geval) en pas een paar jaar later de aanvulling van de AOW krijgen, vooral van belang voor de laagbetaalden, die het daardoor ook financieel niet redden..........

Intussen zegt men rekening te willen houden met zware beroepen, maar is men al een paar jaar bezig dit belachelijk te maken door te wijzen op bijvoorbeeld een beroep als chirurg, deze specialisten moeten veel staan en onder spanning werken en hebben dus ook een zware baan....... Alsof die chirurgen op zo'n manier moeten werken dat ze letterlijk versleten zijn op hun 55ste...... Bovendien staat het overgrote deel van deze specialisten niet te wachten om op te stappen, de meeste van deze medisch specialisten werken liever nog jaren door, zo blijkt keer op keer....

Ook worden treinmachinisten genoemd, dit daar ze vaak met suïcide's te maken hebben, echter dat is al evenzo een drogreden, immers die machinisten worden na een suïcide psychologisch ondersteund, machinisten die het daarmee niet redden, zullen al ver voor hun 65ste op een andere baan worden gezet, of arbeidsongeschikt zijn verklaard....... Het is duidelijk, men wil de laagstbetaalden, die toch al amper een stem hebben in de politiek, het vel over de oren trekken en ze zo lang mogelijk laten werken, hoewel men in de politiek zich voordoet begaan te zijn met mensen als stratenmakers, bouwvakkers enz, enz.

Terug naar het plan van Asscher: ondanks dat Asscher werd gewaarschuwd ging hij 'gewoon', uiterst arrogant door, zonder ook maar te willen luisteren naar die volkomen terechte kritiek....... Gisteren durfde de schoft het lamme excuus van CDA aardappel Balkenende aan te halen: 'met de kennis van nu, zou hij het anders hebben gedaan....' Daarmee stelt hij net als Balkenende en de Hoop Scheffer met hun steun voor de illegale oorlog tegen Irak in 2003, dat hij nog steeds achter zijn gevoerde wanbeleid op Sociale Zaken staat........ Nogmaals nadat hij uit en te na werd gewaarschuwd door mensen die toen al 'de kennis van nu' hadden, maar meneer ging als een botte regent door......

Deze leugenachtige PvdA hufter durft nu zelfs de VVD de schuld te geven door te stellen dat dit een concessie aan de VVD was.......... Asscher kon nog net uit z'n strot krijgen dat hij verkeerd zat (waarna hij met de hiervoor aangehaalde excuses op de proppen kwam, waarmee hij zoals gezegd in feite stelt nog steeds achter het door hem gevoerde wanbeleid te staan en daarmee is zijn excuus van nul en generlei waarde!!)

Asscher stelde dat de vakbonden gelijk hebben, met hun eis tot een meer flexibele AOW en een minder snelle stijging van de AOW leeftijd......Ook hiermee geeft Asscher aan nog steeds achter de verhoging van de AOW leeftijd te staan, terwijl die verhoging niet nodig is, zie de jeugdwerkloosheid....*  Ook daarvoor werd Asscher gewaarschuwd al voor de invoering van de AOW leeftijdsverhoging.......

Na de opmerking van een verslaggever dat hij na 5 jaar Rutte 2 nu niet meer aan de macht is, stelde Asscher dat het nu niet om de macht gaat, maar om de ideeën...... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha! Daarmee geeft hij aan dat de PvdA, wanneer deze partij aan de macht is, niet uit is op rechtvaardige veranderingen in de maatschappij (en in wet- en regelgeving), maar gemachtigd is om waardeloos beleid uit te voeren, beleid waar de partij in de oppositie tegen zou zijn geweest........ (niet voor niets is de PvdA tegen het referendum.....) Dit heeft de PvdA in Rutte 2 dan ook uit en te na bewezen, neem de verhoging van de AOW leeftijd.......

Asscher heeft ten overvloede nog eens bewezen dat de PvdA voorgoed naar het grote archief moet verhuizen, (excuus, maar ik kan het niet anders zeggen:) jezus wat een klootzak!!

* Waar veel van die jongeren niet eens als werkloos worden aangemerkt, daar ze nog thuis wonen en derhalve geen uitkering krijgen, 'ook niet' als ze al meer dan 5 jaar hebben gewerkt.......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten