Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

vrijdag 20 april 2018

The Guardian met propaganda over Syrië, die zo uit Orwells 1984 zou kunnen komen......

Zero Hedge bracht een artikel van Tyler Durden waarin deze de berichtgeving rond de 'gifgasaanval' in het Syrische Douma door The Guardian onder de spreekwoordelijke loep nam.

De conclusie is niet misselijk: de berichtgeving in The Guardian zou zo weggelopen kunnen zijn uit het boek 1984 van George Orwell.

Zaken worden op zo'n manier gebracht dat de argeloze lezer maar één conclusie kan trekken: Assad heeft een massamoord begaan, niet alleen in Douma maar in heel Oost-Ghouta.... Voorts zou Rusland dat hebben gesteund en hebben meegeholpen...... Waar Syrië al sinds de oorlog daar begon werd en wordt gedemoniseerd, dit door een door de VS en een aantal partners georganiseerde opstand, waar de eerste onderhandelingen tot het omverwerpen van het Assad regime al van 2006 dateren (daar zijn bewijzen voor, o.a. te vinden in Wikileaks!)

Ook het woordgebruik interesseert Durden, jammer genoeg zijn deze moeilijk te vertalen, zoals het verschil tussen de Engelse werkwoorden 'purifying' en 'clearing', waar de eerste makkelijk kan aangeven dat men een plek heeft gezuiverd van plaagdieren en de tweede aan kan geven dat een plek is vrijgemaakt van terroristen. Ja, ik weet 't, dit laat zich niet zo makkelijk vertalen, echter daar komt het wel op neer, zo wordt de eerste, dus 'purifying' gebruikt voor de handelswijze van het legitieme, democratisch gekozen regime in Syrië, ofwel Syrië heeft Oost-Ghouta gezuiverd van ongedierte en dat doet men veelal middels vergassing....... (overigens legt Durden een enigszins ander verband)

Nogmaals wijst Durden op de weigering van de VS en haar westerse hielenlikkers om de OPCW in te schakelen voor een onafhankelijk onderzoek naar de gifgasaanval in Douma, iets waar Syrië en Rusland op aandrongen. Gelukkig besloot de OPCW zelfstandig een onderzoek in te stellen....... Kijk dat is toch een heel ander verhaal dan ons door de reguliere media en het grootste deel van de politiek door de strot werd geduwd: Syrië en Rusland weigeren een onderzoek naar de 'gifgasaanval' in Douma! (en dat op een manier en frequentie die zich het best laat vergelijken met hersenspoelen....)

How The Guardian Fulfills George Orwell's Prediction Of 'Newspeak'

Fri, 04/20/2018 - 02:00


On Sunday April 15th, Britain’s Guardian bannered "OPCW inspectors set to investigate site of Douma chemical attack” and pretended that there was no question that a chemical attack in Douma Syria on April 7th had actually occurred, and the article then went further along that same propaganda-line, to accuse Syria’s Government of having perpetrated it. This ‘news’ story opened [and clarificatory comments from me will added in brackets]:

UN chemical weapons investigators were set on Sunday to begin examining the scene of a chemical attack in the Syrian city of Douma, which had prompted the joint US, French and British strikes against military installations and chemical weapons facilities near the capital, Damascus.
The arrival of the delegation from the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) came as the Syrian military announced that it had “purified” [no source provided, but this — from 7 March 2018  is the only source that existed prior to the April 14th missiles-invasion of Syria, and its meaning is very different: the region of eastern Ghouta, of which Douma is a part, after a two-month campaign that killed nearly 2,000 civilians [no source provided as regards either the number, or that all of them were ‘civilians’ and that none of them were jihadists or “terrorists"], following years of siege.

The propaganda-article continued directly: 
Units of our brave armed forces, and auxiliary and allied forces, completed the purification of eastern Ghouta, including all its towns and villages, of armed terrorist organisations,” the general command statement said.

No source was provided for that, but this sentence is a sly mind-manipulation, because here is what the Syrian Government’s General Command had actually said"Statement of the Army General Command declaring Eastern Ghouta clear of terrorism” as headlined by the Syrian Government itself.

In other words: the Guardian’s ‘journalist’ had substituted the word “clear” by the word “purify” and did this after having already asserted but not documented, that the Government had just completed “a two-month campaign that killed nearly 2,000 civilians.”

When the Syrian Government announces that an area has been “cleared of terrorists (or of terrorism),” the US-allied propagandist uses the word “purify,” such as “purified the region of eastern Ghouta” or "the purification of eastern Ghouta, including all its towns and villages, of armed terrorist organisations.”

But by the time that the reader gets there to “purification … of armed terrorist organisations," the reader has already been indoctrinated to believe that Syria’s Government is trying to “purify” land, or perpetrate some type of ethnic-cleansing
Later, the article asserts that,
"The OPCW mission will arrive in Douma eight days after the chemical attack, and days after the area fell to the control of Russian military and Syrian government forces. That delay, along with the possibility of the tampering of evidence by the forces accused of perpetrating the attack, raises doubts about what the OPCW’s inspectors might be able to discover.”

However, a fierce debate is being waged over whether this was not any real “chemical attack” but instead a staged event by the jihadists in order to draw Trump back into invading Syria. In other words: any journalistic reference yet, at this time, to the event as “the chemical attack” instead of as “the alleged chemical attack" is garbage, just as, prior to the guilty-verdict in a murder trial, no journalistic reference may legitimately be made to the defendant as “the murderer,” instead of as “the defendant." That is lynch-mob ‘journalism’, which Joseph Goebbels championed.

The Joseph-Goebbels-following ‘journalist’ has thus opened by implying that the Russia-allied Syrian Government is trying to crush a democratic revolution, instead of the truth, that the US-allied Governments are trying to overthrow and replace the Russia-allied Syrian Government.


It’s a big difference, between the lie, and the truth.

Another story in the April 15th Guardian was "Pressure grows on Russia to stop protecting Assad as US, UK and France press for inquiry into chemical weapons stockpiles” and this one pretended that the issue is for “Russia to stop protecting Assad,” who is the democratically elected and popular President of Syria, and not to stop the invasion of Syria since 2011 by US and Saudi backed foreign jihadists to overthrow him.

Furthermore, as regards “press for inquiry into chemical weapons stockpiles,” the real and urgent issue right now is to allow the Organization for the Prevention of Chemical Weapons (OPCW) into Douma to hold an independent and authoritative investigation into the evidence there. Russia pressed for it at the U.N. Security Council and the US and its allies blocked it there. But the OPCW went anyway — even after the US-allied invasion on April 14th — and this courageous resistance by them against the US dictatorship can only be considered heroic.

That type of ‘news’-reporting is virtually universal in The West, among the US and its allied governments, which refer to themselves as ‘democracies’ and refer to any Government that they wish to overthrow and replace by their own selected dictator, as ‘dictatorships’, such as these regimes had referred to Iraq in 2003, Libya in 2011, Syria forever, and Ukraine in 2014.

==============================


PS: gezien het voorgaande is het niet vreemd dat de VS toenadering heeft gezocht tot Rusland, zoals vannacht bekend werd gemaakt, immers snel zal blijken dat er geen gifgasaanval heeft plaatsgevonden in Douma..... Reken maar dat wanneer de VS nog steeds van het tegenovergestelde overtuigd was, de Trump administratie een toenadering tussen Rusland en de VS had afgewezen....... Trouwens ook hierover wordt weer volop gelogen in de media, als zou Putin eindelijk de redelijkheid van het westen in deze inzien........ Alsof Rusland tot nu toe elk overleg heeft afgewezen, een smerige leugen.... Sterker nog: zoals eerder op deze plek betoogd: met de VS in de omgekeerde rol, waren we waarschijnlijk al in een enorme oorlog verwikkeld geweest, neem het neerschieten van een Russische jager, of de massamoord op 100 Russische vrijwilligers, die aan de kant van het Syrisch leger meevochten, dan wel de aanval op een Russische tank........ Het is aan Putin te danken dat deze en andere zaken niet tot een oorlog (WOIII) hebben geleid!

Zie ook: 'The Guardian bracht anti-Russische propaganda i.v.m. 'gifgasaanval' Douma en weigert dit te rectificeren, of te verwijderen.......'

        en: 'EU wil alleen geld voor wederopbouw Syrië geven na toezegging 'vrije verkiezingen', waarvan Assad moet zijn uitgesloten......... ha! ha! ha! ha! ha! ha! ha!'

        en: 'Syrian ‘Rebels’ Used Sarin Nerve Gas Sold By Britain'


        en: 'Russische volk wordt geadviseerd zich voor te bereiden op een nucleaire oorlog......

        en: 'Rusland voorspelde 'de gifgasaanval' in Oost-Ghouta en de reactie daarop van de VS.....'

        en: 'Rusland beschuldigd GB van het regisseren gifgasaanval Douma en zegt daar bewijzen voor te hebben'

        en: 'Gifgasaanval vooropgezet spel om VS actie te rechtvaardigen, waarbij GB de spelers opdracht gaf dit toneelspel snel uit te voeren........ 'False flag gelukt': Syrië gebombardeerd zonder enig bewijs voor schuld.....'

        en: 'De OPCW inspecteurs en hun werk in Douma n.a.v. 'gifgasaanval...''

        en: 'US Aggression in Syria – an Imperialist Blueprint'

        en: 'Hondsdolle VS valt Russische tank aan in poging de Russen te provoceren......'

        en: 'Syrian ‘Rebels’ Used Sarin Nerve Gas Sold By Britain'

        en:  'BBC verklaart oorlogscorrespondent Vanessa Beeley met haar berichtgeving over Syrië en de gifgasaanval op Douma als staatsgevaarlijk............'

        en: ''False flag terror' bestaat wel degelijk: bekentenissen en feiten over heel smerige zaken..........'

        en: 'Assad heeft geen gifgas gebruikt tegen de Syrische bevolking!' (over eerdere gifgasaanvallen)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten