Geen evolutie en ecolutie zonder revolutie!

Albert Einstein:

Twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke domheid. Maar van het universum ben ik niet zeker.

zaterdag 28 april 2018

'Hoera!' Bijenverdelger blijft toegestaan in kassen...........


Let op: Dit bericht bevat een grote fout*.

Veel hoera geroep nadat gisteren bekend werd gemaakt dat neonicotinoïden worden verboden door de EU. Echter bij nadere bestudering van dit verbod valt nog wel het e.e.a. op te merken...... Zo gaat het verbod pas over een half jaar in, dus tot die tijd mag men nog even volop bestuivers als bijen vermoorden middels dit meer dan waanzinnige gif.....

Daarmee zal ook dit jaar weer een groot aantal vogels ten prooi vallen aan dit gif, immers veel vogels eten insecten, ook insecten die dit gif binnen hebben gekregen........ (bijvoorbeeld door gebruik van Roundup* op groente gewassen of fruit) Uiteraard heeft men tot uitstel van verbod besloten voor de smerige gifmengers als Bayer en Monsanto**, gifmengers die schijt hebben aan de volksgezondheid of het uitsterven van insecten die de mens nodig heeft als bestuivers........ Gifmengers die hele teams aan lobbyisten hebben en die het laatste jaar alles uit de kast hebben getrokken om de financiële schade voor de uiterst winstgevende vergiften waar neonicotinoïden in zijn verwerkt zoveel mogelijk te beperken.....

Hiermee hebben de lobbyisten van de gifmengers deels een overwinning behaald met dit EU 'verbod...' (lobbyisten als CDA EU hufter Schreijer-Pierik, die stelde dat boeren niet zonder het uitroeien van bestuivers kunnen.....) Einstein stelde al eens dat de mensheid gedoemd is ten onder te gaan, als de bestuivers zijn uitgestorven en dat precies gebeurt NB door menselijk handelen!

Beste bezoeker, dat was het nog niet: deze letterlijke kankerzooi mag men ook in de toekomst gebruiken in kassen..... Wat een waanzin, alsof de insecten die dit gif hebben binnengekregen, daarna zullen stoppen bij de openstaande luchtramen in die kassen en dan zullen denken: "Oh ja, ik heb gif binnengekregen en mag nu niet naar buiten...."

Ongelofelijk dat men dit, ook voor de mens zeer schadelijke gif (o.a. kankerverwekkend) nog een half jaar mag gebruiken en ook na die periode mag blijven gebruiken op voedselgewassen in kassen.......

Daarmee wordt nog eens aangegeven dat de economie ook in de EU in feite voorgaat op de volksgezondheid.........

Je kan er op wachten dat GroenLinks EU grofgraaier Bas Eickhout zichzelf op de borst zal slaan voor dit meer dan lamme verbod, daar hij zichzelf als de grote criticaster van Monsanto's Round Up ziet...........

Tot slot: je kan het wel vergeten dat particulieren die een voorraad van bijvoorbeeld Round Up hebben, dit gif over een half jaar zullen inleveren >> deze mensen zullen de troep blijven gebruiken tot het op is en dat kan met een beetje voorraad nog jaren duren......

* LET OP: Op 29 april, een dag na publicatie hoorde ik in Vroege Vogels dat Roundup glyfosaat bevat en niet zoal ik onterecht schreef: neonicotinoïden. Hier de link naar de site 'Imker weetjes', daar is uitleg te vinden over dit gif en in welke producten de stof te vinden is (deze lijst is niet compleet). Uiteraard produceren Monsanto en Bayer ook middelen met deze neonicotinoïden. De 'deskundige' in de uitzending stelde dat neonicotinoïden geen dieren doodt. Vreemd genoeg stelde hij even later dat er strijd is in de wetenschappelijke wereld, of neonicotinoïden nu wel of niet kankerverwekkend zijn, waaruit duidelijk te destilleren valt dat deze stof, om het zacht te zeggen, niet echt goed is voor de volksgezondheid en dus zeker gevaarlijk is voor dieren die enorm veel kleiner zijn dan de mens. De wetenschappers die ontkennen dat glyfosaat gevaarlijk is, onderhouden 'vreemd genoeg' goede banden met de grote internationale gifmengers, als Monsanto en Bayer.......

** Bayer en Monsanto worden omgevormd tot één bedrijf, ook al met toestemming van de EU, waardoor ook nog eens één van de grootste zaadbedrijven ter wereld ontstaat, met oneigenlijke macht over meer en meer wat we dagelijks tot ons nemen. Dit ook nog eens middels gentech, waardoor al vele kleine boeren op de fles zijn gegaan en grote agrarische landbouwbedrijven zijn ontstaan waar bijvoorbeeld Monsanto en Bayer, plus de bankenmaffia, een dikke vinger in de pap hebben......

Geen opmerkingen:

Een reactie posten